Annons

Emma Frans:Makt och social status verkar gynna män på parningsmarknaden

Andelen personer som lever utan sex tycks öka. I Japan anses stiltjen i sovrummen vara problematisk för landets befolkningsutveckling. Det finns teorier om att status och makt påverkar mäns framgång med det motsatta könet. Vad säger forskningen?

Under strecket
Publicerad

Besökare bland azaleorna i Nezu Shrine, Tokyo, i april 2019. I Japan finns det hög acceptans för personer som väljer bort sex – så kallade gräsätare (soshokukei-dan-shi).

Foto: Eugene Hoshiko/APBild 1 av 1

Besökare bland azaleorna i Nezu Shrine, Tokyo, i april 2019. I Japan finns det hög acceptans för personer som väljer bort sex – så kallade gräsätare (soshokukei-dan-shi).

Foto: Eugene Hoshiko/APBild 1 av 1
Besökare bland azaleorna i Nezu Shrine, Tokyo, i april 2019. I Japan finns det hög acceptans för personer som väljer bort sex – så kallade gräsätare (soshokukei-dan-shi).
Besökare bland azaleorna i Nezu Shrine, Tokyo, i april 2019. I Japan finns det hög acceptans för personer som väljer bort sex – så kallade gräsätare (soshokukei-dan-shi). Foto: Eugene Hoshiko/AP

Sexologer och psykologer, senast min SvD kollega Jenny Jägerfeld, vittnar om att det är betydligt vanligare än många tror med vuxna som aldrig haft sex. I en del fall är sexlösheten självvald, men många lever också i ofrivilligt celibat.

Det finns teorier om att makt och status ökar mäns framgång på parningsmarknaden, och att kvinnor avvisar män med låg status. Men finns det några belägg för det?

Folkhälsomyndigheten väntas presentera en befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i juni, men i nuläget är det oklart hur stor andel av svenskarna som inte har sex. Däremot finns det undersökningar baserade på ett representativt urval från länder som Storbritannien, USA och Australien. Nyligen publicerades också en studie om andelen japaner som aldrig haft sex (1).

Annons
Annons

Japan har uppmärksammats för sin höga andel sexuellt inaktiva personer, och eftersom att landet brottas med lågt barnafödande och rekordstor befolkningsminskning anses stiltjen i de japanska sovrummen vara problematisk.

Den nya studien visade att andelen som aldrig haft sex med en person av motsatt kön ökade mellan 1992 och 2015. I åldrarna 18–39 var andelen som inte haft denna typ av sexuell erfarenhet 25,8 procent bland män och 24,6 procent bland kvinnor år 2015. Detta är betydligt högre än vad som rapporterats från Storbritannien (2), USA (3) och Australien (4). Studien kunde inte avgöra många som hade sex med personer av samma kön och inte heller hur många som är ofrivilligt sexuellt inaktiva. Och det är inte omöjligt att det finns en hel del som praktiserar avhållsamhet frivilligt.

I Japan finns det hög acceptans för personer som aktivt väljer bort intima relationer – personer som går under benämningen soshokukei-dan-shi, som ibland översätts till gräsätare.

En bidragande orsak till det minskande antalet sexuellt aktiva personer i Japan tros vara större osäkerhet på arbetsmarknaden. Antagandet får stöd av att studien påvisade en koppling mellan sexuell inaktivitet bland män och arbetslöshet, deltidsanställning och lägre inkomst.

Bland kvinnor var sambandet omvänt, något som kan bero på att hemmafruar hamnar i denna kategori. Eftersom hemmafruar är gifta och gifta personer har mer sex än genomsnittet drar de sannolikt upp statistiken.

Sambandet mellan sexuell aktivitet och framgångar på arbetsmarknaden bland män är i linje med uppfattningarna om att mäns framgång med det motsatta könet är avhängigt makt och status. Det är dock möjligt att sambandet har bakomliggande förklaringar, som att män som inte är yrkesverksamma lider av sämre hälsa eller att personer som inte är yrkesverksamma har en mindre benägenhet att socialisera med andra människor och därmed sämre chanser att träffa potentiella partners.

Slutsats

Andelen sexuellt inaktiva personer tycks öka över tid och förekomsten verkar vara särskilt hög i Japan. Men det är oklart hur många av dessa personer som faktiskt vill vara sexuellt aktiva. Bland män som är arbetslösa, deltidsanställda eller har lägre inkomst är förekomsten särskilt hög, vilket är i linje med teorier om att makt och social status ökar mäns framgång på parningsmarknaden. Eventuella bakomliggande orsaker till sambandet är dock inte utredda.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons