Annons

Janerik Larsson:Makten och populismen

Hjälpbehov?
Hjälpbehov?
Under strecket
Publicerad

Har makten alltid rätt ?

Det är en av samtidens mera intressanta samhällspolitiska debattfrågor.

Statsvetaren Sverker Gustavsson har i decennier hört till socialdemokratins mera intressanta och realistiska röster. Men även han kan hamna helt fel.

I senaste utgåvan av tidskriften Respons (nr 5 2016) skriver han om hur ”populismens utbrott beror på nyliberalismens djupverkan”.

Alltfler medborgare har förlorat tron på demokratin som marknadsekonomis motkraft. Det är hans tes.

Men det resonemanget vilar på två fundamentala fel.

För det första inser han inte att grundproblemet inte ligger hos marknadsekonomin (som han kallar nyliberalism) utan på annat håll.

Dels hos de politiker (inte bara till vänster om mitten) som under efterkrigstiden skapade föreställningen om politikens hegemoni, om hur politiker kunde styra samhällsutvecklingen. Lägga livet till rätta.

Dels hos medborgarna som i sin roll som konsumenter inte visade minsta lojalitet mot politikernas föreställning att det ytterst var dessa som styrde hur ett samhälle utvecklades.

Teknik slår alltid politik, brukade min gamla chef Jan Stenbeck säga och där formulerade han den insikt som Gustavsson helt missar.

Annons
Annons

En annan feltänkare som är på samma spår som Gustavsson är vänstertankesmedjan Arenas VD Håkan A Bengtsson som idag i Dagens Arena skriver om den knepiga frågan om LSS-systemet.

Han tror att lösningen handlar om en återgång till forna tider: ”ett strikt reglerat och huvudsak offentligt system”.

Där möts vänster och höger. Den nya konservatismens främsta vapendragare är Anna Dahlberg, politisk redaktör på Expressen. Hon hyllas följdriktigt av Bengtsson.

Men både Bengtsson och Dahlberg har fel därför att de tror att det finns en enkel återvändo till ett samhälle som styrs strikt reglerat uppifrån, av en maktelit som alltid har rätt, som vet bäst.

Det finns säkert problem med LSS-ordningen men jag är ganska övertygad om att de förluster som görs där förmodligen inte är i samma storleksordning som exempelvis fusket i sjukförsäkringen.

Den stora välfärdsstaten skapar incitament för missbruk.

Vi lever i en ny tid där medborgarnas helt rimliga krav på egenmakt, valfrihet knappast kommer att avskaffas varken av Gustavsson, Bengtsson eller Dahlberg.

Det allra värsta hotet mot en anständig framtid kommer från dem som tror att marknadsekonomi och medborgerlig valfrihet är något i grunden osunt, något som bör avskaffas.

På den agendan skriver bara Vänsterpartiet under – och inte ens de helhjärtat vilket Bengtsson insiktsfullt påpekar.

Det finns förvisso även i andra partier de som nostalgiskt tror att 50-talet går att återskapa.

En sådan person kan för övrigt bli USAs president, vilket skulle utlösa ett elände långt värre än vad en DDR-ifiering av Sverige skulle innebära.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons