Annons
Krönika

Elisabet Andersson:Maktspelet kring Nobel Center – myndighet viker sig

Fastighetsverket lägger ner vapnen innan fallet Nobel Center ens nått domstol, skriver SvD:s Elisabet Andersson.
Fastighetsverket lägger ner vapnen innan fallet Nobel Center ens nått domstol, skriver SvD:s Elisabet Andersson. Foto: David Chipperfield Architects
Under strecket
Publicerad

Man kan tycka att det finns viktigare stadsbyggnadsprojekt i Stockholm än Nobel Center. Men det finns nog inget som rymmer lika mycket prestige och mäktiga intressen.

Häromveckan fick maktspelet nya dimensioner när Statens fastighetsverk (SFV), som tidigare haft starka invändningar mot bygget, plötsligt la sig platt.

”SFV väljer dialog med Nobelstiftelsen”, står det på verkets hemsida. Grattis Nobelstiftelsen och Stockholms stad! Nu är ni av med en besvärlig motpart, nämligen den myndighet som ska bevaka de statligt ägda kulturmiljöerna på och kring Blasieholmen.

I maj lät det annorlunda. När kommunfullmäktige klubbat detaljplanen för Nobel Center valde SFV att överklaga. Huset skulle bli för stort. Det skulle försvåra Nationalmuseums framtida utveckling, något SFV har ett tydligt regeringsuppdrag att bevaka. Nybroviken skulle förlora delar av sin öppenhet. Nobelbygget tog varken hänsyn till ”omgivningens skala, stiluttryck, detaljeringsgrad eller helheten kring vattenrummet”. Dessutom saknades adekvata trafiklösningar.

Annons
Annons

Argumenten är ”fortfarande aktuella, men vi väljer att inte gå vidare i den juridiska processen”, heter det nu.

Har Fastighetsverket helt tappat stinget efter korruptionshistorien som nyligen ledde till en sparkad generaldirektör? Eller kände verket att den politiska pressen blev för stor när två S-ministrar i november aviserade frikostiga framtida bidrag till Nobel Center?

Nu lägger Fastighetsverket ner vapnen innan man ens nått domstol. Verket skriver att man fått en ”rättslig prövning”, men sanningen är ju att man bara drivit frågan till Länsstyrelsen. Där har det som väntat blivit avslag (allt annat vore nog sensationellt, med tanke på Länsstyrelsens positiva hållning under kommunens planarbete).

SFV:s styrelse nöjer sig med Länsstyrelsens prövning, och väljer att inte ta ärendet till Mark- och miljödomstolen. Styrelseordförande Sten Olsson motiverar beslutet med att utsikterna att vinna är för dåliga.

Men en PM som SvD tagit del av visar att styrelsens bedömning är långt i från självklar. När Fastighetsverket lät två utomstående jurister analysera Länsstyrelsens Nobelbeslut blev slutsatsen: detta bör SFV överklaga till domstol.

I promemorian, daterad 17 februari, ifrågasätter juristerna om Länsstyrelsen ”gjort en fullständig och korrekt intresseavvägning” i Nobelprojektet. De skriver att ”saken förtjänar en förutsättningslös rättslig prövning”.

Det folkliga stödet för Nobel Center är svagt, enligt en opinionsundersökning som DN låtit göra. Bygget splittrar Stockholmspolitikerna. Det behöver inte betyda att projektet är feltänkt. Men man önskar ju att ett stort privat bygge på paradplats i Stockholm, som dessutom kräver rivningar, redovisas seriöst och prövas på det sätt det förtjänar.

Det finns redan frågetecken kring hur bygget presenterats i kommunala handlingar. Stadsmuseet har därför önskat en fullskalemodell på plats, som visar vad som är i görningen. Det låter som en utmärkt idé.

Kanske kan Fastighetsverket ta upp idén om en fullskalemodell med Nobelstiftelsen? Det vore en bra sak att prata om, när verket väljer trivsam dialog och överlåter kampen för domstolsprövning till föreningar och grannar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons