Annons

Olof Ehrenkrona:Malmström talar ut och klokt

Cecilia Malmström.
Cecilia Malmström. Foto: Peter Wixtröm/Aftonbladet

När USA och Storbritannien sluter sig måste EU ta plats i världen.

Under strecket
Publicerad

Cecilia Malmström har varit Sveriges bästa kommissionär i Bryssel. Hon har gjort ett utmärkt arbete på några av EU:s tyngsta områden i en tid av rejäla påfrestningar. Därför är det extra välkommet när hon på Aftonbladets debattsida skriver om de kommande årens utmaningar för Europeiska kommissionen. Sverige behöver ett långsiktigt samtal om EU:s utveckling.

Befriad från kommissionärens krav att uttrycka sig diplomatiskt talar Malmström klarspråk om EU:s geopolitiska dilemma med fokus framförallt på relationen EU–USA–Kina. Den nya kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som tillträdde formellt på måndagen har lovat att prioritera geopolitiken, och Malmström tar med uppenbart gillande fasta på detta.

Hon är tydlig i sin beskrivning av en amerikansk administration som inte bara är likgiltig utan till och med påstår sig vilja ”förstöra unionen” och ett Kina som spelar ut medlemsstaterna mot varandra. Hon beskriver också hur Europa har ”förlorat det teknologiska ledarskapet till Kina och USA”.

Malmström konstaterar att vi har halkat efter i ”forskning och innovation” och att detta ”underminerar vår konkurrenskraft”. Detta är problem som återfaller på brister i den inre marknaden, oförmågan att avskaffa de interna handelshindren inom tjänstesektorn och att etablera en inre digital marknad.

Den stora svaghet som hon pekar på är dock en annan, utrikes- och säkerhetspolitiken. I detta har hon alldeles rätt. De gångna fem åren har varit en svaghetsperiod. Lissabonfördraget har i denna del klart underpresterat.

Malmström menar att problemet blir akut i en omvärld som överger regelstyrningen och låter godtycket och den råa styrkan avgöra. En gemensam handelspolitik som inte stöttas av en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik är i längden inte möjlig i synnerhet om den transatlantiska länken brister, anser hon.

Stödd på den transatlantiska länken har EU kunnat ägna sig främst åt sina inre angelägenheter. Den tiden är av allt döma nu förbi. EU måste ta itu med sina externa relationer och ta plats i den multipolära värld som uppstår när USA och Storbritannien sluter sig inom sig själva.

En ny värld formas varje dag. Det bör inte ske utan EU:s aktiva medverkan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons