Annons

”Många försäkringar upphör märkligt tidigt”

Vi lever längre och är allt friskare. Ändå verkar försäkringsbolagen se folk över 55 som en hög risk. Är det rimligt? undrar en läsare. Många försäkringstagare är förmodligen inte medvetna om hur snabbt deras skydd kan urholkas, skriver SvD:s Annika Creutzer.

Under strecket
Publicerad

Försäkringsglapp. ”Vi lever längre, är allt friskare och arbetar allt längre. Tyvärr är det säkert många försäkringstagare som inte är medvetna om hur skyddet kan urholkas med åldern”, menar SvD:s Annika Creutzer.

Foto: Fredrik Sandberg/TT och SvDBild 1 av 1

Försäkringsglapp. ”Vi lever längre, är allt friskare och arbetar allt längre. Tyvärr är det säkert många försäkringstagare som inte är medvetna om hur skyddet kan urholkas med åldern”, menar SvD:s Annika Creutzer.

Foto: Fredrik Sandberg/TT och SvDBild 1 av 1
Försäkringsglapp. ”Vi lever längre, är allt friskare och arbetar allt längre. Tyvärr är det säkert många försäkringstagare som inte är medvetna om hur skyddet kan urholkas med åldern”, menar SvD:s Annika Creutzer.
Försäkringsglapp. ”Vi lever längre, är allt friskare och arbetar allt längre. Tyvärr är det säkert många försäkringstagare som inte är medvetna om hur skyddet kan urholkas med åldern”, menar SvD:s Annika Creutzer. Foto: Fredrik Sandberg/TT och SvD

Fråga: Jag har i dag en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring men konstaterar att den i princip blir meningslös när jag fyller 60.

Det innebär alltså att under perioden 60–65 år är jag oförsäkrad om något inträffar som medför att jag inte längre kan arbeta, till exempel en olycka eller en kronisk sjukdom.

Är detta rimligt med tanke på att vi ska arbeta allt längre?

Det är märkligt hur tidigt många försäkringar trappas ner eller upphör. Försäkringsbolagen verkar inte ha hängt med.

Annika Creutzer: Du har helt rätt i att det är märkligt hur tidigt många försäkringar trappas ner eller upphör. Försäkringsbolagen verkar inte ha hängt med i att vi – som SvD:s Idagsidan fördjupat sig i – lever längre, är allt friskare och arbetar allt längre. Tyvärr är det säkert många försäkringstagare som inte är medvetna om hur skyddet kan urholkas med åldern.

Annons
Annons

Jag har tittat på några slumpvis utvalda exempel på försäkringar inom olika områden:

Moderna har tre standardiserade sjuk- och olycksfallsförsäkringar och där innefattas även de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som tidigare fanns hos Skandia. Dessa försäkringar kan bara tecknas fram till 55. En bra sjuk- och olycksfallsförsäkring bör alla ha och därför är det viktigt att den tecknas tidigt. Men att sätta en fast åldersgräns då möjligheten stängs känns gammaldags. Många 55–60-åringar är i dag i betydligt bättre skick än många yngre, åldern säger ganska lite.

En hälsodeklaration kan vara ett alternativ för försäkringsbolaget att minska risken för större utbetalningar och därmed högre premier för alla som har försäkringen.

Ett annat exempel är det låneskydd hos Handelsbanken som erbjuds tillsammans med bolånet. Fram till 55 års ålder täcker försäkringen hela lånebeloppet upp till 40 prisbasbelopp, i dag drygt 1,8 miljoner. Men efter 55 år, omfattar skyddet bara 10 procent av lånekapitalet och högst 4 prisbasbelopp, alltså 182 000 kronor. Vid 65 upphör det helt.

Riksdagen kommer snart att höja LAS-åldern i två steg till 69 år. Det vore snyggt om arbetsmarknadens parter ser till att dessa försäkringar hänger med.

Många 55-åringar har i dag stora lån och vill säkert ha ett försäkringsskydd som täcker låneskulden om en av två avlider. Att se 55-åringar som alltför hög risk stämmer förmodligen inte med det allmänna hälsotillståndet hos landets bostadsägande 55-åringar.

Ett tredje exempel är de många grupplivförsäkringar som erbjuds av arbetsgivare och fackförbund, bland andra genom Folksam. Dessa upphör vanligtvis per automatik vid 65 års ålder, trots att vi alltså har anställningstryggheten till 67. Dessutom kommer riksdagen snart att höja LAS-åldern i två steg till 69 år. Det vore snyggt om arbetsmarknadens parter ser till att dessa försäkringar hänger med så länge som vi har anställningstryggheten.

Annons
Annons

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar går att teckna som gruppförsäkringar även efter 65, men de jag hittat gäller bara för människor som är medlemmar i olika pensionärsorganisationer. För den som är 60-plus och räknar med att arbeta till 69 kan det kännas mycket främmande att samtidigt gå med i en pensionärsförening. Det finns, som du påpekar i din fråga, en risk för ett försäkringsglapp.

Om försäkringsbolagen skulle höja åldersgränserna för olika försäkringar skulle de med största sannolikhet också säga att det innebär höjda premier. Men om vi blivit allt äldre och allt friskare under de senaste 20 åren borde vi sett det omvända – i takt med försäkringsbolagens minskade risk borde premierna blivit betydligt lägre.

Är det något som sett denna effekt? Inte jag.

Det finns trots allt försäkringsbolag som hänger med i takt med att vi lever allt längre. Den som utmärker sig här är Änke- och Pupillkassan, som troligen är världens äldsta fungerade livbolag och Sveriges minsta. Livförsäkringen, som har ett lägsta försäkringsbelopp på 500 000 kronor, kan tecknas, av den som är frisk, ändra fram till 70-årsdagen. Och försäkring,en kan gälla fram till den försäkrade fyller 80.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons