Annons

Många känner inte till Sveriges nya arvslag

Om en avliden person inte har egna barn går arvet automatiskt till föräldrarna och därefter till syskon. Men även om det är enligt den avlidnes önskan finns det en anledning att upprätta ett testamente. Advokat Caroline Elander Knip svarar på läsarnas frågor om familjerätt och arvsrätt.

Under strecket
Publicerad

Få har koll på att Sverige fick en ny arvslag i augusti 2015. Illustration: Thomas Molén

Foto: SvD

Få har koll på att Sverige fick en ny arvslag i augusti 2015. Illustration: Thomas Molén

Foto: SvD
Få har koll på att Sverige fick en ny arvslag i augusti 2015. Illustration: Thomas Molén
Få har koll på att Sverige fick en ny arvslag i augusti 2015. Illustration: Thomas Molén Foto: SvD

Fråga: Jag är ensamstående och har inga barn. Jag har en mindre förmögenhet i form av en bostadsrätt, aktier med mera. Jag har en bror som ej har några barn och en syster som har barn och barnbarn.

När jag går bort vill jag att mina syskon ärver mig i första hand, och om de ej lever vid min bortgång så vill jag att mina syskonbarn ärver mig.

Nu undrar jag: behöver jag skriva testamente?

Den nya lagen säger att det är hemvistet som avgör vilket lands lag som ska tillämpas på ett arv efter en avliden person och inte, som det var tidigare, medborgarskapet.

Caroline Elander Knip: Jag tolkar din fråga som att du i dag inte har något testamente. Finns det inget testamente ska arvet efter en avliden person fördelas enligt lag. Av lagen framgår att de som ska ärva en avliden person, i de fall där det saknas barn, barnbarn eller barnbarnsbarn, är den avlidnes föräldrar. Är föräldrarna avlidna så ärver syskon, syskonbarn och så vidare. Är även syskon och syskonbarn avlidna ärver eventuella far – och morföräldrar och i sista hand går arvet till Allmänna Arvsfonden. Detta kallas inom juridiken för den legala arvsordningen.

Annons
Annons

Det framgår inte av din fråga om dina föräldrar fortfarande är vid liv. Om så inte är fallet kommer alltså dina syskon ärva dig. Är din bror avliden så ärver din syster hela arvet. Är även din syster avliden så ärver hennes barn dig och i deras ställe deras barn och så vidare.

Förutsatt att dina föräldrar inte lever så kommer således arvet efter dig att fördelas mellan dina syskon, helt i enlighet med din vilja. Du behöver alltså av denna anledning inte skriva ett testamente.

Det kan dock, av andra anledningar, vara klokt att upprätta ett testamente. Kanske vill du att det som dina syskon eller syskonbarn ärver efter dig ska vara deras enskilda egendom och inte ingå i en eventuell bodelning med deras respektive. En annan anledning kan vara att du vill att något av dina syskon eller syskonbarn ska erhålla ett visst föremål eller en viss summa pengar efter dig.

Det många inte känner till är att Sverige, i augusti 2015, fick en ny arvslag. Den nya lagen säger att det är hemvistet som avgör vilket lands lag som ska tillämpas på ett arv efter en avliden person och inte, som det var tidigare, medborgarskapet.

Av denna anledning kan det även vara klokt att i ditt testamente göra ett aktivt lagval där det framgår att svensk lag ska gälla på ditt arv för det fall du skulle vara bosatt i ett annat land den dag du avlider.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons