Annons

Caroline Elander Knip:Många vet inte att barn kan förlora arvsrätt

Barn kan inte göras arvslösa, men en arvinge kan faktiskt på egen hand förlora rätten att ärva. Flera scenarion finns specificerade i lagtexten.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Barns oinskränkta rätt till arv är ett återkommande ämne i diskussioner kring arvsrätt. Jag har själv skrivit flera texter där jag påpekat att barn aldrig kan berövas sin laglott.

Visst stämmer det att föräldrar inte kan göra sina barn arvslösa – men vad många inte vet är att ett barn själv faktiskt kan ”förverka sin rätt till arv”, som det kallas inom juridiken.

Det innebär att barnet, genom att agera på ett visst sätt mot sina föräldrar eller andra arvingar, helt enkelt förlorar rätten att ärva.

Lurar eller tvingar man någon att upprätta ett testamente som är till ens fördel så har man förverkat rätten att ärva.

Det tydligaste exemplet i lagen är att den som genom brott uppsåtligen har dödat någon inte får ta del av arv eller testamente efter denne. Vissa undantag från denna regel finns, exempelvis om gärningsmannen är under 15 år eller begick gärningen under påverkan av en psykisk störning.

Annons
Annons

Ett annat, mindre känt, sätt att förverka sin rätt till arv efter någon är att ”genom tvång, förledande eller missbruk av annans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning” förmå någon att ”upprätta eller återkalla ett testamente eller att avstå därifrån”.

Med andra ord: lurar eller tvingar man någon att antingen upprätta ett testamente som är till ens fördel, eller återkalla ett testamente som är till ens nackdel, så har man förverkat rätten att ärva denna person.

Det enda som i praktiken kan tyckas enkelt att visa är om någon faktiskt dömts för att ha dödat arvlåtaren.

Ett tredje sätt att enligt lagen förlora sin rätt till arv, även detta relativt okänt, är att uppsåtligen förstöra eller undanhålla ett testamente. Ett exempel skulle kunna vara om en arvinge hos sin avlidne förälder hittar ett testamente som missgynnar arvingen själv och därför antingen förstör testamentet eller låter bli att visa det för övriga arvingar.

När en arvinge förverkar sin rätt till arv ska arvet fördelas på samma sätt som det hade gjort om arvingen dött före arvlåtaren. I praktiken kan det innebära att arvingarna till den person som har förverkat sin rätt till arv ärver i dennes ställe. Alltså, om en son förverkar rätten att ärva sin mor så kan resultatet bli att sonens barn istället får ärva sin farmor.

Att göra gällande att någon förverkat sin rätt till arv är emellertid inte alltid helt lätt. Det enda som i praktiken kan tyckas enkelt att visa är om någon faktiskt dömts för att ha dödat arvlåtaren. De andra exemplen i lagen, som att någon medvetet låtit bli att visa ett testamente, är mycket svårare att bevisa och resulterar ofta i tvist i domstol.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons