Annons

”Manipulation genom Tiktok bör oroa oss”

Vi kan mycket väl komma att se politiska kampanjer framöver som har Tiktok som mobiliseringsbas, skriver Sara Skyttedal.
Vi kan mycket väl komma att se politiska kampanjer framöver som har Tiktok som mobiliseringsbas, skriver Sara Skyttedal. Foto: Tomas Oneborg, Omar Marques/SOPA Images/TT

Det kinesiska hotet är på riktigt, och det finns anledning att rikta strålkastarljuset även mot den sociala medieplattformen Tiktok. Det skriver Sara Skyttedal (KD).

Under strecket
Publicerad

DEBATT | KINA

Kina har i takt med ökad makt – politiskt, diplomatiskt, ekonomiskt – också i stigande grad kommit att betraktas som ett säkerhetshot. Diskussionen kring Huawei och 5G-infrastrkutur samt de diplomatiska turerna kring Gui Minhai har tagit mest utrymme i svensk debatt. Mindre uppmärksamhet har frågan om Tiktok och det potentiellt stora problemet med kinesisk desinformation fått.

Desinformation i sociala medier har varit ett omdebatterat ämne i västvärlden de senaste åren. Inte minst i kontexten av demokratiska val. Vi är vana att i huvudsak sätta likhetstecken mellan denna problematik och ryska troll på Twitter eller Facebook. Men såväl avsändare av desinformation som vilka forum de använder varierar över tid.

Tiktok är en tämligen nyetablerad social medieplattform som växer i popularitet bland tonåringar och kan framöver komma att spela en roll i att nå unga väljare. Har du fyllt 25 har du med stor sannolikhet inte hört talas som Tiktok, men nätverket är kraftigt expanderande bland yngre grupper. Globalt använder nu 600 miljoner personer Tiktok. Plattformen använder algoritmer för att automatiskt samla ett personligt och oändligt flöde underhållning i korta videoformat. Ett upplägg som också ger helt nya utmaningar vad avser desinformation, givet vad Tiktok är för företag.

Annons
Annons

Tiktok är kinesiskt och har väldokumenterade band till det kinesiska kommunistpartiet (KKP). Därmed finns också potentialen för KKP att använda Tiktok som verktyg för att censurera information och sprida desinformation såväl i som utanför Kina. Den brittiska tidningen the Guardian har via läckor kommit över interna riktlinjer hos Tiktok som antyder att censur redan sker. Sveriges radio visste nyligen att berätta (23/01) att svenska försvarsmakten, till skillnad från exempelvis den amerikanska, tillåter Tiktok på sina tjänstemobiler. Det är svårt att förstå varför.

Det finns fortfarande en omedvetenhet, och en naivitet, i förhållande till kinesiska intressen. Vi har kommit längre när det gäller medvetenheten kring Ryssland. Det är samtidigt inte okänt hur KKP styr och använder sociala medier som verktyg. Sociala medier i Kina måste styra sitt innehåll mot kommunistpartiets politiska linje. Något regimen också är tämligen öppen med. Företag och chefer som inte lyckas med detta straffas. Tiktoks moderbolag, Bytedance, tvingades under en period 2018 stänga en av sina applikationer i Kina för att de misslyckats med att filtrera bort innehåll som inte ansetts tillräckligt KKP-vänligt. Innan applikationen kunde öppnas upp i Kina igen, tvingades Bytedance göra avbön, lova att öka sitt censurteam, och stärka KKP:s roll i företaget.

Detta rör förvisso Tiktok i Kina. Men vad The Guardians läcka alltså antyder är att motsvarande styrning av Tiktoks innehåll även sker globalt. Och i takt med att Tiktok växer i västvärlden blir det också svårt att tänka sig ett läge där KKP skulle avhålla sig från att använda sina möjligheter att styra informationsflödet. Bytedances villighet att anpassa sig till KKP:s agenda utgör uppenbara problem för demokratier. Riktlinjerna för innehållsmoderering som läckte till the Guardian tycktes bekräfta att Tiktoks innehållsövervakare uppmanades att radera "kontroversiella" politiska ämnen, inklusive de som är känsliga för kommunistpartiet. Steget till riktad, aktiv, desinformation är inte speciellt långt.

Annons
Annons

Bytedances anpassning till KKP och metoden för politisk innehållsmoderering gör det också rimligt att oroa sig för om Tiktok kan användas som ett verktyg för att manipulera demokratisk diskurs eller blanda sig i val utomlands. Tiktoks upplägg gör också att desinformation kan uppträda mer riktat, subtilt och svårupptäckt än på många andra plattformar. Det kan vara så enkelt som att justera algoritmen för att tillåta desinformation om en viss kandidat eller parti att spridas mer, nedtona innehåll relaterat till en viss kandidat eller subtilt mobilisera röster för en annan kandidat.

Det kan vara svårt för vissa att se hur en plattform "för unga" kan påverka den demokratiska diskursen negativt. Men Facebook, vid tidpunkten mestadels ett forum för högskolestudenter, var avgörande för Obamakampanjen 2008. Hur Trumpkampanjen på ett effektivt sätt använde Facebook 2016 är också väldokumenterat.

Vi kan mycket väl komma att se politiska kampanjer framöver som har Tiktok som mobiliseringsbas. När EU i olika sammanhang kraftsamlar mot desinformation, vilket senast gjordes inför EU-valet 2019, bör denna fråga finnas på agendan. Det kinesiska hotet är på riktigt, och det finns ingen anledning att inte rikta strålkastarljuset även mot denna aspekt av frågan.

Sara Skyttedal (KD)
Europaparlamentariker

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons