Annons

”Människors hyra en bricka i regeringsspelet”

Lättare bygga altan, uppluckring av strandskyddet och friare hyressättning. Det är några av de förändringar i bostadspolitiken som väntas med den nya politiska konstellationen – S, C, L och MP. Men Hyresgästföreningen menar att människors hyror har blivit en bricka i spelet om regeringsmakten.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Hasse Holmberg / TT
Foto: Hasse Holmberg / TT
Foto: Hasse Holmberg / TT

Flera förändringar som berör hyresrätter fanns i den överenskommelse till ny regeringspolitik som presenterades på fredagen.

Dit hör bland annat fri hyressättning i nyproduktionen. Men förslaget är delvis ett slag i luften eftersom så kallade presumtionshyror redan medger praktiskt taget marknadshyror i nyproduktionen. Dessutom kan värdarna i nyproduktionen ofta kringgå Hyresrättsföreningen i nya hus. Men i vissa synnerligen attraktiva lägen i Storstockholm och Göteborg kan fria hyror i nya hus troligen ge ännu högre hyror än i dag.

Klart är också att den nya politiska ”fyrklövern” vill reformera hyresmodellen även för äldre bestånd, bland annat så att lägenheternas kvalitet och läge får större genomslag i hyressättningen. Men för detta tillsätts en kommission som ger förslag först om ett par år.

Annons
Annons

Även hyresförhandlingarna ska reformeras så att tvister mellan värd och hyresgäster ska kunna hänskjutas till oberoende skiljedomsförfarande med ekonomiska sanktioner.

En annan sak som det sedan länge talats om är att försäljning av svartkontrakt ska skärpas.

Hos Hyresgästföreningen beklagar man att ”människors hyror har blivit en bricka i spelet om regeringsmakten”.

– Politikerna måste släppa krav som saknar stöd hos väljarna och rikta fokus på att lösa den riktiga utmaningen – att ge fler människor chansen till ett tryggt hem, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Men den största nyheten som förhandlats fram inom den nya fyrpartikonstellationen är att den så kallade ”flyttskattens” uppskovsränta avskaffas. Det framgår dock inte när och hur det kan genomföras, och om staten ska kompensera det stora bortfallet med andra skatter. I dag betalar man 22 procent i reavinstskatt på värdestegringen av en bostad som säljs, men den skatten kan skjutas upp mot en årlig räntebetalning, som alltså ska slopas.

En annan nyhet är att det investeringsstöd till hyresrätter som slopades i den M/KD-budget som riksdagen klubbade för 2019 kommer tillbaka genom fyrklöverns överenskommelse. Men man skriver i överenskommelsen att stödets för nya hyresrätter ska få en ny utformning, något som troligen tar viss tid att genomföra.

Vid Sveriges Byggindustrier kommenterar Anna Broman, näringspolitisk expert, att överenskommelsen är lovande men otillräcklig.

– Vi har fortfarande en dysfunktionell bostadsmarknad. Sådant som bosparande för unga borde varit med och det räcker inte att ta bort uppskovsräntan för att få fart på flyttkedjorna, säger hon.

Annons
Annons

Mer positiv är branschorganisationen Fastighetsägarna som välkomnar en friare modell för hyressättning i nyproduktionen samt att det befintliga hyressättningssystemet ska reformeras med fristående tvistelösning ”så att Hyresgästföreningen inte kan hålla fast vid sitt veto”. Det är enligt Fastighetsägarna också bra att ”uppgörelsen adresserar reavinstskatten, förenkling avseende plan- och byggprocessen, riksintressen och förslagen avseende svarta hyreskontrakt”.

I partiernas uppgörelse ingår nämligen ett löfte om översyn av ”riksintressen” och man öppnar för att lätta mer på strandskyddet i vissa områden.

En viktigt nyhet för kommuner som vill bygga hyresrätter på svaga marknader är också att man vill tillåta längre avskrivningstider för allmännytta på sådana orter. Det innebär att investeringen kan betalas tillbaka på längre tid, och då blir hyrorna lägre.

Mindre kontroversiella förändringar är att förenkla regler och förkorta planprocesser för att göra byggandet snabbare och billigare, något som alla partier brukar ställa upp på.

En skärpning finns dock också på agendan: Man vill att minikrav införs på nya bostäder så att de kan fungera bättre i ”livscykelperspektiv”, något som kan medföra högre byggkostnader.

Mycket i överenskommelsen mellan S, C, L och MP runt bostadsområdet kräver utredning och dröjer i flera år. En mycket konkret sak utlovas dock redan i år: Ett förslag till riksdagen om att mindre altaner kan bli bygglovsfria även när det strider mot detaljplanen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons