Annons

Emma Frans:Mänsklighetens framtid ställs i blixtbelysning

Forskare jorden runt har reagerat på nyheten om världens första genmanipulerade bebisar. Experimentet väcker flera etiska frågor och de långsiktiga effekterna av den nya tekniken är svåra att förutse.

Under strecket
Publicerad

He Jiankui kan ha passerat en historisk gräns med sin gensaxteknik. Att göra mänskliga genetiska förändringar som går i arv är förbjudet i Sverige och många andra länder. Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

He Jiankui kan ha passerat en historisk gräns med sin gensaxteknik. Att göra mänskliga genetiska förändringar som går i arv är förbjudet i Sverige och många andra länder. Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
He Jiankui kan ha passerat en historisk gräns med sin gensaxteknik. Att göra mänskliga genetiska förändringar som går i arv är förbjudet i Sverige och många andra länder. Illustration: Thomas Molén
He Jiankui kan ha passerat en historisk gräns med sin gensaxteknik. Att göra mänskliga genetiska förändringar som går i arv är förbjudet i Sverige och många andra länder. Illustration: Thomas Molén

Den kinesiska forskaren He Jiankui chockade många då han i en Youtube-video och intervju med nyhetsbyrån AP i veckan förkunnade att världens första genmanipulerade bebisar fötts1,2. Syftet med He Jiankuis projekt var att skapa individer med motståndskraft mot hiv, men kinesen har fått massiv kritik och många forskare menar att experimentet är både oetiskt och farligt.

Enligt He Jiankui har tekniken CRISPR-Cas9 använts för att modifiera gener i mänskliga embryon och de har i sin tur gett upphov till tvillingflickorna ”Lulu” och ”Nana”. Tekniken fungerar som en gensax som möjliggör förändringar i dna och har potential att användas för att förebygga och behandla genetiska sjukdomar³, men många kunskapsluckor kvarstår och därför anses det påstådda experimentet vara gravt oaktsamt.

Annons
Annons

På sikt kan tekniken komma att användas på människor, men i nuläget är det oklart om metoden är ofarlig eftersom det finns risk att felaktiga genförändringar uppstår. Det kan då uppstå långsiktiga effekter som är svåra att förutse – en del forskare har till och med pekat på att tekniken kan medföra förändringar som ökar risken för cancer⁴.

De som försvarade forskningen betonade att den utfördes på embryon som var defekta. Men nu kan även denna gräns vara passerad.

Genmodifieringar som utförs på embryon är särskilt problematiska eftersom de ärvs vidare till nästkommande generationer och det är svårt att förutse riskerna med att introducera dessa förändringar i den mänskliga genpoolen.

Att göra mänskliga genetiska förändringar som går i arv till kommande generationer är förbjudet i Sverige och många andra länder.

Något som också är särskilt problematiskt med detta experiment är att det utförts på friska embryon. Tekniken användes för att göra en förändring i CCR5-genen, en genförändring som finns naturligt hos vissa personer och gör dem resistenta mot hiv-infektion. Pappan till tvillingflickorna är hiv-positiv, men det finns etablerade och säkra metoder för att undvika att viruset för över till mamma och barn. Dessutom finns det i dag profylaktiska behandlingar som ger ett väldokumenterat skydd mot viruset5.

År 2015 använde kinesiska forskare CRISPR-Cas9-tekniken för att genetiskt modifiera mänskliga embryon6. Även detta ledde till kritik, men de som försvarade forskningen betonade att den utfördes på embryon som var defekta och aldrig skulle kunna utvecklas till att bli en människa.

Annons
Annons

Men nu kan även denna gräns vara passerad.

De långsiktiga konsekvenserna är svåra att förutse men de skulle onekligen kunna påverka hela mänsklighetens framtid.

Anledningen till att jag skriver ”kan” är att det finns tvivel om huruvida det här experimentet verkligen genomförts.

Än så länge har He Jiankui inte publicerat någon vetenskaplig rapport och inte heller presenterat några bevis för att han verkligen talar sanning. Universitetet som He är verksam vid tar avstånd från experimentet och Kinas vetenskapsakademi har uppgett att de planerar att genomföra en noggrann utredning av forskningen för att ta reda på om allt gått rätt till.

Den snabba tekniska utvecklingen inom biomedicin erbjuder möjligheter att förebygga och bota allvarliga sjukdomar. Men de nya teknikerna möjliggör så mycket mer – på sikt kanske vi genetiskt kan modifiera blivande barn till att få önskvärda egenskaper, som en viss typ av ögonfärg eller högre intelligens. De långsiktiga konsekvenserna är svåra att förutse men de skulle onekligen kunna påverka hela mänsklighetens framtid.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons