Annons

”Markera i Bryssel för svenska biodrivmedel”

Foto: Gustav Melin

Om EU drar tillbaka möjligheten för skattebefrielse för rena biodrivmedel hotas de svenska satsningarna, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | BIOBRÄNSLE

Den svenska kollektivtrafiken körs till över 90 procent på rena biodrivmedel och el. Flera svenska åkeri- och kollektivtrafikföretag har i dag i princip helt fossilfria transporter. EU hotar nu att göra detta framgångsrika arbete omöjligt genom att ta bort den möjlighet Sverige har till skatteundantag för rena biodrivmedel.

Nu krävs en kraftsamling av den svenska regeringen. Näringslivet står bakom.

De svenska villkoren för biodrivmedel formas på gott och ont av EU-kommissionen i Bryssel. På gott eftersom det är bra med en enhetlighet på en stor marknad, på ont eftersom man i Bryssel inte beaktar de villkor som finns på den svenska marknaden. Tjänstemännen i Bryssel underskattar den starka samsyn som finns mellan politik och näringsliv att uppnå världsunika klimatmål.

Under flera år har Sverige sökt och fått ett undantag från de så kallade statsstödsreglerna för att kunna minska skatten på de biobaserade drivmedlen för att göra dem konkurrenskraftiga. Det har varit nödvändigt eftersom produktionen fortfarande är relativt liten, och teknikutvecklingen är snabb eftersom vi är i början av omställningen. De fossila drivmedlen har fördelen av 100 års försprång.

Annons
Annons

I dag finns både befintlig produktion och planer på att bygga fler anläggningar för produktion av biodrivmedel i Sverige. Om EU drar tillbaka möjligheten för skattebefrielse för rena biodrivmedel hotas satsningarna.

Sverige visar att det går. En stark satsning görs på hållbara biodrivmedel, i hela samhället. Kollektivtrafiken är ett gott exempel, och flera företag som Swedavia, Södra och Arla siktar i Fossilfritt Sveriges transportutmaning på att ha helt fossilfria transporter före 2030. Allt fler åkeriföretag profilerar sig med fossilfria transporter, och kloka transportköpare ställer höga klimatkrav. Men det går bara om det finns tillgång på rena biodrivmedel.

Om EU drar undan möjligheten till skatteundantag kommer de högre drivmedelspriserna kosta bara kollektivtrafiken 1 miljard kronor per år. Kostnaden kan tvinga bussföretagen, och åkerier, att gå över till vanlig diesel med i dag endast 20 procent koldioxidreduktion, klimatpåverkan ökar då mycket kraftigt. Om de rena biodrivmedlen slås ut ökar utsläppen med just under 1,5 miljoner ton koldioxid, vilket är nästan en tiondel av vägtrafikens årliga utsläpp. Vi ökar dessutom beroendet av importerade fossila drivmedel.

För att göra sig hörd i EU måste den svenska regeringen höja rösten betydligt mot tidigare, och genom en kraftsamling på plats i Bryssel förankra den svenska positionen. Skattefrågan för de rena biodrivmedlen är en ödesfråga för de kommande tio åren. Utan dem klarar vi troligen inte målet att uppnå en 70-procentig reduktion av koldioxidutsläppen till 2030. Senast Sverige gjorde en kraftfull markering i Bryssel var kring undantaget för det svenska snuset – är inte biodrivmedlen värda samma insats?

Annons
Annons

Produktion och utveckling av hållbara biodrivmedel är och kan bli en svensk paradgren. Vi har tekniken, forskningshöjden och råvarorna. Redan i dag producerar svenska företag en etanol som har en världsunikt hög klimatprestanda. Vi ligger i framkant kring utvecklingen av skogsbaserade drivmedel och biogasandelen i det svenska gasnätet ligger över 90 procent. För att kunna förvalta detta behövs ett långsiktigt förhållningssätt till EU. Vi är många som skulle stötta den svenska regeringen i en sådan satsning.

Jakob Lagercrantz
vd 2030-sekretariatet
Svante Axelsson
vd Fossilfritt Sverige
Gustav Melin
vd Svebio
Rickard Gegö
vd Sveriges åkeriföretag
Helena Leufstadius
vd Svensk kollektivtrafik
Anna Grönlund
branschchef och vice vd Sveriges bussföretag
Tina Thorsell
samhällspolitisk chef Transportföretagen
Hanna Björk
hållbarhetschef Västtrafik
Iris Rehnström
miljö- och hållbarhetsansvarig Skånetrafiken
Johan Böhlin
strateg drivmedel och energi, trafikförvaltningen Region Stockholm
Thomas Tscherning
divisionschef för expressverksamheten, Bring
Fredrik Landegren
vd TRB
Johan Nyblom
vd Widrikssons Åkeri AB
Henrik Brodin
program manager Fossilfritt Södra, Södra
Karin Varverud
grundare och delägare Energifabriken
Alarik Sandrup
näringspolitisk chef Lantmännen
Lars Lind
vd Adesso Bioproducts AB
Tomas Nilsson
vd Sekab
Andreas Teir
vd Neste Sverige

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons