Annons

Lisa Irenius:Akademien talar inte klarspråk om Frostenson

Katarina Frostenson stod för förnyelse av Akademien vid invalet 1992 – det är en ödets ironi att dess förnyelse i dag förutsätter hennes avgång.

Under strecket
Publicerad

Att ”problemet Frostenson”, som Anders Olsson en gång kallade det, nu är löst är en stor lättnad för Akademien

Foto: TTBild 1 av 1
Efter reklamen visas:
Vad tycker du om nya ledamoten Tua Forsström?

Jag kommer att tänka på Katarina Frostensons dikt ”De rena”, från diktsamlingen ”Rena land” (1980), där hon med skarp ironi skildrar en grupp människors strävan efter total renhet och illusionen att mörkret helt kan utrotas.

”Här skall inget fördolt finnas. På sina möten lägger de upp strategier för en enda saks skull – för att stärka sin tro, sig själva.”

När poeten valdes in i Svenska Akademien 1992 möttes det av jubel. Hon var en av de yngsta ledamöterna (38 år) och den femte kvinnan någonsin. Det uppfattades som en vitalisering och föryngring av Akademien. ”Ett genialiskt drag”, ”fantastiskt bra” och ”det bästa Akademien har gjort sedan 1786”, löd några omdömen i DN. I SvD uttryckte sig Steve Sem-Sandberg något mer försiktigt, men likväl med stort gillande: ”Med sin föregångare [Artur Lundkvist] delar hon, alla olikheter till trots, en poetisk klarsyn, ett estetiskt civilkurage som inte väjer för att kalla det banala och medelmåttiga vid sitt rätta namn, och en i god mening internationell utblick. Ett absolut litterärt gehör: Det är det få förunnat att ha.”

Annons
Annons

Att ”problemet Frostenson”, som Anders Olsson en gång kallade det, nu är löst är en stor lättnad för Akademien

Foto: TTBild 1 av 1

Ett estetiskt civilkurage alltså – men kanske också en brist på moraliskt civilkurage, skulle det senare visa sig. Det är åtminstone vad Akademien nu gör gällande: ”Katarina Frostenson är ansvarig för sekretessbrott genom närstående” står det i pressmeddelandet som skickades ut på fredagen. Men det konstateras också att Frostenson själv förnekar detta.

Likväl har man nu nått en överenskommelse, där Katarina Frostenson – efter ett år av strider kring hennes stol – lämnar Svenska Akademien. Är det fråga om ännu ett kvinnooffer på krisens altare, eller en efterlängtad uppgörelse med den största boven i dramat?

Katarina Frostenson är inte heller ensam bov i Akademiens drama.

Att ”problemet Frostenson”, som Anders Olsson en gång kallade det, nu är löst är en stor lättnad för Akademien
Att ”problemet Frostenson”, som Anders Olsson en gång kallade det, nu är löst är en stor lättnad för Akademien Foto: TT

Något oskyldigt offer är Katarina Frostenson knappast, det vore en alltför förminskande bild av hennes person och roll. Vissa uppgifter som hennes make Jean-Claude Arnault ska ha spridit om Nobelpristagare och Akademiens verksamhet borde härröra från henne. Därtill finns det en besvärande jävsproblematik, eftersom Frostenson har varit hälftenägare i kulturscenen Forum (vad det verkar utan att berätta detta för övriga ledamöter), samtidigt som Svenska Akademien har delat ut pengar till denna. Och kanske framför allt: hon har genom sitt agerande, bland annat det hårdföra försvaret av maken, bidragit till att många kolleger helt har tappat förtroendet för henne. I en sådan situation är det snarare märkligt att det är först nu Frostenson lämnar Akademien, man kan tycka att en person som sätter institutionen före sig själv borde ha gjort det för länge sedan.

Annons
Annons

I det perspektivet kan det också sticka i ögonen att Frostenson även framöver kommer att få pengar från Akademien: närmare bestämt 12 875 kronor i månaden och hyresreduktion. Det lär också innebära att Jean-Claude Arnault, när han har suttit av sitt straff, fortsatt kommer att åtnjuta indirekt stöd från Akademien genom att bo billigt i en av dess lägenheter i Stockholms innerstad.

Och samtidigt är det svårt att föreställa sig någon annan lösning. För Katarina Frostenson är inte heller ensam bov i Akademiens drama. Hennes giftermål med Arnault och engagemang i Forum har inte varit någon hemlighet, hela Akademien ansvarar för brottet mot dess jävsregler. ”Vi har gjort ett fel, ett mycket allvarligt fel”, som Sara Danius sa i en intervju med SvD (10/12 2017). Vi, inte Frostenson.

Inte heller när det gäller sekretessen är det helt klarlagt om Katarina Frostenson har begått något brott. Den advokatutredning om hennes roll som Akademien beställt och som nyligen blev klar är vad jag kan bedöma rätt tunn. Den påstår sig bevisa att Frostenson har begått sekretessbrott, men egentligen innehåller den bara vittnesmål om att Jean-Claude Arnault har spridit hemliga uppgifter. Och tre av fyra namngivna vittnen är akademiledamöter som själva tagit ställning för att Frostenson ska uteslutas. Det är för all del sannolikt att Arnault har fått uppgifterna från Frostenson, men det kan inte uteslutas att han har luskat rätt på dem på andra vis. Ytterligare en besvärande aspekt är att läckor från Akademien verkar ha förekommit då och då genom historien: Varför ska det just denna gång anses särskilt allvarligt?

Det är därför märkligt att Akademien fortsätter att lyfta fram sekretessbrott som den främsta invändningen mot Frostenson. Det framstår som ett spel för gallerierna och en ovilja att tala klarspråk.

Nej, Akademien hade haft svårt att driva igenom en uteslutning av Frostenson mot hennes vilja. En överenskommelse där man går Frostenson till mötes var det enda möjliga, och Akademien tycks ha vunnit förhandlingen såtillvida att Frostenson verkar ha accepterat det bud hon fick från början.

Att ”problemet Frostenson”, som Anders Olsson en gång kallade det, nu är löst är en stor lättnad för Akademien, och en förutsättning för att den ska kunna dela ut Nobelpriset i år – om det räcker har Nobelstiftelsen lovat att meddela i slutet av januari. Det är en ödets ironi att Akademiens förnyelse, som invalet av Katarina Frostenson en gång blev en symbol för, i dag förutsätter hennes avgång. Nu ser vi början på slutet på Akademiens kris, men det lär ta många år innan den är helt återställd – om det någonsin sker.

Efter reklamen visas:
Lisa Irenius kommenterar Frostenssons utträde
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons