Annons

”Märkligt försök att flytta fokus från Akademien”

Christian Catomeris och Knut Kainz Rognerud har skrivit en bok om Svenska Akademien.
Christian Catomeris och Knut Kainz Rognerud har skrivit en bok om Svenska Akademien. Foto: Polaris

KULTURDEBATT | Tryck om Svenska Akademien-boken – den är full av språkfel och lider av bristande källkritik. Det skrev språkprofessor Sven-Göran Malmgren. Författarna Christian Catomeris och Knut Kainz Rognerud svarar på kritiken.

Under strecket
Publicerad

Akademiledamoten Sture Allén är en av ledamöterna som granskas i boken om Svenska Akademien.

Foto: Fredrik Persson/TT Bild 1 av 1

Måndagen den 16 september publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel av språkprofessor Sven-Göran Malmgren. Han skriver att vår bok ”Svenska Akademien – makten, kvinnorna och pengarna” visserligen har ”flera goda poänger” men att den innehåller en ”mängd sakfel och visar på bristande källkritik”. Artikelförfattaren kräver också att boken ”snarast” ersätts av en ny upplaga.

En viktig fråga är – har han rätt? Innehåller boken en "mängd sakfel”? Vår bestämda uppfattning är att så är inte fallet. Malmgren har hittat någon lapsus och en handfull korrekturfel. ”Viden” har blivit ”vinden” i en sommarpsalm och författaren Harry Martinson har försetts med en ”småländsk”, istället för en ”blekingsk” satsmelodi.

Vår bok innehåller hundratals fakta, namn och årtal. Flera av texterna har granskats av sakkunniga personer, inklusive inom Svenska Akademien. Det är alltid olyckligt när felaktigheter smyger sig in trots omfattande faktakontroll. Och inget att vara stolt över. Men påverkar det bokens slutsatser?

Vi talar om risken för korruption.

Annons
Annons

Akademiledamoten Sture Allén är en av ledamöterna som granskas i boken om Svenska Akademien.

Foto: Fredrik Persson/TT Bild 1 av 1

Vårt svar är: Nej. De ändrar inte den bild av Svenska Akademien som framkommit genom vår granskning.

Vintern 2017–2018 rullades historien om Akademiens stöd till den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault upp. Affären blottade de problem som kan uppstå i en till numerären liten och sluten organisation som förfogar över både status och omfattande ekonomiska medel. Vi talar om risken för korruption.

Den frågan är ett av de teman som vi försöker belysa genom att beskriva de problematiska mönster som utvecklats inom institutionen under årens lopp.

Akademiledamoten Sture Allén är en av ledamöterna som granskas i boken om Svenska Akademien.
Akademiledamoten Sture Allén är en av ledamöterna som granskas i boken om Svenska Akademien. Foto: Fredrik Persson/TT

Till exempel att ledamöter under mer än 100 år, via Akademiens alltmer välfyllda kassa, kunnat gynna sig själva och närstående ekonomiskt. Länge fick ledamöter regelbundet ta del av Akademiens större priser. Ett annat sätt har varit ihopblandningen av Akademiuppdrag och privata intressen.

I ett av bokens kapitel granskas hur dåvarande sekreteraren Sture Allén privat gav ut ordböcker baserade på den språkdatabas som bygger på Svenska Akademiens ordbok. Sture Allén hade länge dubbla roller som Akademiens sekreterare och som ansvarig för den språkdataenhet vid Göteborgs Universitet som bland annat digitaliserade Akademiens ordbok. Parallellt gav Sture Allén privat ut en rad framgångsrika ordböcker som baserades på samma databas. En utgivning som periodvis gav stora sidoinkomster.

Sven-Göran Malmgren skriver i debattartikeln att uppgifterna i boken bygger ”okritiskt” på en enda källa – Alléns företrädare som sekreterare – Lars Gyllensten. I själva verket bygger uppgifterna om Sture Allén på en lång rad skriftliga och muntliga källor, bland annat personer som jobbat nära honom och Alléns deklarationer sedan fyra decennier tillbaka.

Annons
Annons

Ett vanligt knep inom politiken är att förflytta fokus från motståndarnas politik till en detalj i deras retorik som sedan används i syfte att försöka diskreditera dem.

I sitt inlägg om vår bok nämner inte Sven-Göran Malmgren, som arbetat för Svenska Akademien som huvudredaktör för senaste upplagan av dess ordlista, att han själv under lång tid varit kollega och nära medarbetare till akademiledamoten och den tidigare sekreteraren Sture Allén vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Malmgren har också jobbat med samma orddatabas som Sture Allén utvecklade. Han nämner heller inget om de Akademipris på 180 000 kronor han fick 2011 respektive 40 000 kronor 2003. Vad som heller inte framkommer av Malmgrens text är hans egna nära kopplingar till Sture Alléns djupt problematiska sidoverksamhet. Vi får inte veta hur mycket han tjänat privat på de ordböcker han gett ut, precis som Sture Allén, böcker som baseras på samma orddatabas och som utgår från Svenska Akademiens ordbok.

Ett vanligt knep inom politiken är att förflytta fokus från motståndarnas politik till en detalj i deras retorik som sedan används i syfte att försöka diskreditera dem. Vad är det som får professor Sven-Göran Malmgren att vilja flytta fokus från bokens huvudinnehåll – om makten och korruptionen inom och runtom Svenska Akademien – till något korrekturfel i en psalmrad eller till frågan om en författares dialekt?

Christian Catomeris

Knut Kainz Rognerud

Författare till boken "Svenska Akademien – makten, kvinnorna och pengarna”.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons