Annons

Massi Fritz: Vi behöver höja straffen för sexbrott ännu mer

En kommande utredning föreslår en ny brottsrubricering för de allvarligaste sexualbrotten med en straffskala på upp till tio års fängelse, enligt Ekot. Dessutom tas begreppet ”våldtäkt” bort. Advokaten Elisabeth Massi Fritz tror att fler kommer att dömas, men vill att straffen ska skärpas betydligt mer.Under strecket
Publicerad

Advokaten Elisabeth Massi Fritz på sitt kontor.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Advokaten Elisabeth Massi Fritz på sitt kontor.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Advokaten Elisabeth Massi Fritz på sitt kontor.
Advokaten Elisabeth Massi Fritz på sitt kontor. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Den parlamentariska sexualbrottskommittén har ännu inte arbetat klart, men Ekot erfar att den kommer att föreslå en ny brottsrubricering för de allvarligaste sexualbrotten – synnerligen grovt sexuellt övergrepp – där straffskalan ska vara mellan sex till tio års fängelse.

Det nya brottet gäller i fall där gärningsmannen visat mycket stor hänsynslöshet eller råhet, eller om gärningen orsakat särskilt lidande. Enligt tidigare uppgifter ska även samtyckeslagstiftning införas och begreppet våldtäkt skrotas.

Lagändringarna välkomnas av advokaten Elisabeth Massi Fritz, som företräder brottsoffer som utsätts för sexuella övergrepp. Hon menar att en ny lagstiftning i kombination med utbildning och förebyggande insatser är ett måste.

Annons
Annons

Det ska inte räcka med att tioårigt fängelsestraff som maxtraff.

– Jag har inga problem med att man tar bort det begreppet om det samtidigt innebär att man tar bort kravet på att det måste förekomma våld, misshandel och hot om våld, vilket jag har förstått att man kommer att göra, säger hon till SvD.

Elisabeth Massi Fritz har längre drivit opinion för införandet av samtycke i sexuallagstiftningen tillsammans med ett oaktsamhetsrekvisit, vilket skulle göra att det inte krävs uppsåt för att dömas. Då handlar det i stället om fall där förövaren borde ha förvisat sig om, eller förstått, att offret inte vill ha sex.

Vad tror du att förändringarna i lagstiftningen kommer att leda till?

– Inför vi samtycke med ett oaktsamhetsrekvisit så kommer det förstås att leda till att fler kommer att dömas för våldtäkt. I dag krävs det uppsåt för straffansvar, och det stora problemet med uppsåt är att den tilltalade fullt ut faktiskt inte behöver ta ansvar för sina handlingar, säger Elisabeth Massi Fritz.

Det ska upp betydligt mer.

Hon förklarar att en eventuellt gärningsman inte längre skulle kunna säga att han inte förstod att offret sov eller att han inte förstod att hon inte ville.

– Det har vi kunnat se de senaste åren, att det har lett till ett antal friande domar. Inför vi oaktsamhetsrekvisit så ställer vi krav på den som faktiskt vill ha sex.

Bland förslaget finns också strängare straff – vad anser du om det?

– Domstolarna måste få rätt verktyg när de dömer och lagstiftarna måste se till att lagen får den avsikt som man har tänkt. Minimistraffet måste höjas beträffande alla sexuella övergrepp och jag skulle vilja ha ett högre maxstraff på 18 år för grov våldtäkt eller grovt sexuella övergrepp, säger Massi Fritz.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons