Annons

”Måste jag betala för ett barn jag inte ville ha?”

Caroline Elander Knip, advokat, svarar. Illustration: Thomas Molén
Caroline Elander Knip, advokat, svarar. Illustration: Thomas Molén

Den tidigare flickvännen blev gravid och valde att behålla barnet. SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip svarar signaturen Ofrivillig far på frågan vad som gäller kring underhåll vid enskild vårdnad.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Jag träffade en kvinna en kort period och blev väldigt förälskad. Sedan kom det fram att hon inte alls var den hon först gjorde sken av att vara. Jag valde därför att avbryta vår relation men några månader senare ringde hon upp och berättade att hon var gravid.

Jag hade inte alls tänkt att skaffa barn med henne med tanke på allt som har hänt och bad henne att göra abort vilket hon vägrade med hänvisning till sin relativt höga ålder då det var hennes sista chans. Hon lovade dock att barnet inte skulle påverka mig på något sätt.

Hon har nu fött barnet och efter ett faderskapstest har det visat sig att jag faktiskt är pappan.

Efter att ha pratat med några vänner är jag nu ändå orolig för hur det här kommer påverka mig. Kan hon kräva att jag ska ha hand om barnet eller betala för barnet trots att det var hennes beslut att behålla det?

/Ofrivillig far

Barnets mamma kan inte kräva att du ska vara delaktig i barnets liv.

Caroline Elander Knip: Om en gift kvinna i en heterosexuell relation föder ett barn blir hennes man automatiskt registrerad som barnets far och båda föräldrarna registreras som barnets vårdnadshavare.

Annons
Annons

Då en ogift kvinna föder ett barn är socialtjänsten enligt lag skyldiga att göra en utredning och försöka se till så att faderskapet fastställs. I många fall görs det genom samtal med barnets mamma och att den av henne utpekade pappan undertecknar en faderskapsbekräftelse. Han blir därefter registrerad som barnets pappa.

Om faderskapet ifrågasätts, eller om det finns flera möjliga pappor till barnet, går det att göra DNA-test för att fastställa faderskapet. I de här fallen blir mamman registrerad som ensam vårdnadshavare och det krävs att båda föräldrarna undertecknar en handling för att vårdnaden ska bli gemensam.

Barnets mamma kan inte kräva att du ska vara delaktig i barnets liv. Jag förstår det som att hon var ogift när barnet föddes vilket innebär att hon har ensam vårdad och därför själv kan fatta alla beslut som rör barnet.

Enligt lag har båda föräldrarna dock ett ekonomiskt ansvar för barnet.

Det är sedan upp till dig att efterfråga om du önskar ha del i vårdnaden eller träffa barnet. Kommer ni inte överens kan du ytterst vända dig till domstol för att få saken avgjord.

Enligt lag har båda föräldrarna dock ett ekonomiskt ansvar för barnet och föräldrarna ska gemensamt se till att barnet får det han eller hon behöver utefter vad som är rimligt med hänsyn till dess ålder och föräldrarnas ekonomiska förmåga.

En förälder som inte varaktigt bor med barnet ska som regel utge underhåll till den andra föräldern. Underhållsskyldigheten gäller fram tills barnet har fyllt 18 år eller har avslutat studier på gymnasienivå men som längst till barnet fyllt 21 år. 

Oavsett vad barnets mamma har sagt tidigare har hon alltså rätt att för barnets del kräva att du betalar ett underhåll. Om du inte gör det frivilligt kan hon vända sig till Försäkringskassan och ansöka om underhållsstöd. Du blir då skyldig att återbetala beloppet till Försäkringskassan. Hon kan också vända sig till tingsrätten om hon anser sig ha rätt till en högre summa än den som Försäkringskassan betalar ut. Tingsrätten kan då fatta beslut om hur stort underhållet ska vara om ni föräldrar inte kan komma överens i frågan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons