Annons

”Mäta förbrukning i hyreshus blir inte rättvist”

Foto: Anders Wiklund/TT

Flerbostadshus i Sverige är inte byggda så att det går att mäta förbrukning av värme på ett korrekt och rättvist sätt eftersom det sker en omfattande värmeöverföring mellan lägenheterna. Det skriver debattörer i en slutreplik om EU:s krav på energieffektivisering.

Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK | ENERGIANVÄNDNING

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, menar att den kritik vi riktar mot energieffektiviseringsdirektivet är baserad på missförstånd av direktivets syfte och tillämpning.

Vi är väl medvetna om direktivets syfte att bidra till att EU:s klimatmål uppnås, men vi är inte i alla delar överens med kommissionen om tillämpningen.

Individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten är en åtgärd som kan leda till stora energibesparingar eftersom boende i hög utsträckning kan styra över sin egen konsumtion samtidigt som kostnaden för mätutrustningen är relativt begränsad. Det är inte mätning av varmvatten vi oroar oss över.

För IMD av värme råder det dock helt andra förutsättningar. Boende i flerbostadshus har ytterst små möjligheter att påverka sin egen konsumtion av värme samtidigt som kostnaden för den mätutrustning som behövs är hög.

Energieffektiviseringsdirektivet säger att IMD av värme ska installeras när det är kostnadseffektivt. Areskoug Mascarenhas skriver i sin replik att Boverket identifierat tusentals lägenheter där IMD värme är kostnadseffektivt. Men Boverket skriver också att detta endast är en teoretisk möjlighet och utifrån antaganden om boendes beteende. Slutsatsen är att IMD av värme generellt sett inte är kostnadseffektivt i befintliga byggnader.

Annons
Annons

Joakim Pålsson från Svensk förening för förbrukningsmätning av energi argumenterar i en replik för införande av IMD av värme i Sverige. Han skriver att varje hyresgäst bör betala för den energi som går åt för att värma upp lägenheten. Men våra flerbostadshus är byggda så att detta inte går att mäta på ett korrekt och rättvist sätt eftersom det sker en omfattande värmeöverföring mellan lägenheterna. Att jämföra med erfarenhet från IMD av värme i Tyskland och Danmark är missvisande. Även i Finland, med motsvarande förhållanden som i Sverige, har det konstaterats att IMD av värme inte leder till att klimatmålen uppnås.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör temperaturen i bostäder vara 20-23 grader för att inte utgöra en olägenhet för människors hälsa. Högre temperaturer förekommer knappast idag så någon sänkningspotential existerar i praktiken inte. Faktiska erfarenheter från allmännyttiga bostadsföretag som provat IMD värme i cirka 8000 lägenheter visar också att det inte leder till minskad energianvändning. Vi menar att faktabaserad evidens måste väga tyngre än teori och antaganden.

Naturligtvis ska Sveriges bostadshus bli mer energieffektiva och bidra till både EU:s och FN:s klimatmål. Vårt system med varmhyra ger fastighetsägaren starka motiv att effektivisera vilket i hög grad bidragit till att minska energianvändningen. En EU-finansierad studie visar att energianvändningen för uppvärmning av bostäder minskat med 29 procent 2000–2015 och att vi därför är på god väg att uppnå syftet med direktivet.

Det är anmärkningsvärt att EU-kommissionen – trots Boverkets slutsatser och trots negativa erfarenheter hos allmännyttiga bostadsföretag som faktiskt tillämpat IMD av värme i praktiken – väljer att försöka tvinga fram en tillämpning av direktivet som stämmer så illa med det varmhyressystem vi har här i vårt land. De påvisbara erfarenheterna från Sverige är att temperaturen höjs och att fastighetsägarens incitament för verkliga effektiviseringsåtgärder minskar.

Klimatet blir inte en vinnare på IMD av värme. De enda vinnare vi kan se finns i branschen som vill sälja värmefördelningsmätare för installation på så många radiatorer som möjligt i det svenska flerbostadshusbeståndet.

Anders Nordstrand
vd Sveriges Allmännytta
Reinhold Lennebo
vd Fastighetsägarna
Marie Linder
förbundsordförande Hyresgästföreningen
Anders Lago
förbundsordförande HSB
Leif Linde
vd Riksbyggen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons