Annons

”Mäta förbrukning kan spara mycket energi”

Katarina Areskoug Mascarenhas.
Katarina Areskoug Mascarenhas. Foto: Pressbild, Helena Larsson/N/TT

Kritiken som riktas mot energieffektiviseringsdirektivet är till stor del är baserad på missförstånd av direktivets syfte och tillämpning. Det skriver Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | ENERGIANVÄNDNING

På SvD Debatt (10/9) argumenterar debattörerna för att Sverige ska avstå från att implementera energieffektiviseringsdirektivet.

Debattörerna hävdar att ”direktivet ska genomföras på precis samma sätt i alla medlemsstater och kommissionen är uppenbarligen inte beredd att låta enskilda medlemsstater anpassa sina författningar till de förhållanden som råder i respektive land”. Detta stämmer inte. Tvärtom innebär direktivet inte ett generellt krav att Sverige måste installera individuell mätning och debitering (IMD) i alla bostäder. IMD ska endast installeras där det är kostnadseffektivt och tekniskt möjligt. Men medlemslandet måste på objektiva grunder – som tillämpas lika på samtliga bostäder – kunna visa att det inte är kostnadseffektivt. Boverkets egen analys visar att IMD sannolikt skulle vara kostnadseffektivt för tusentals flerfamiljshus i Sverige. Trots det hävdar man att IMD inte bör installeras i någon del av beståndet.

Konkreta exempel på individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i byggnader ägda av Sveriges Allmännytta har kunnat uppvisa stora besparingar.

Det stämmer som påpekas i artikeln att svenska byggnader i genomsnitt är mer energieffektiva än tyska, där IMD är vanligt. Men då talar vi om ett genomsnitt. Även i Sverige finns det mindre energieffektiva byggnader, vilka enligt EU-kommissionen inte är en försumbar andel. I dessa skulle IMD kunna innebära stora besparingar.

Målet med direktivet är att spara energi och därmed bidra till att EU når sina klimatmål och FN:s klimatöverenskommelse. Direktivet innebär stor flexibilitet vad gäller tillämpning i olika medlemsländer eftersom IMD endast måste tillämpas då det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. Just nu pågår en konstruktiv diskussion mellan Sverige och EU-kommissionen som syftar till att nå en samsyn på hur direktivet ska tillämpas för att göra mest nytta för klimatet.

Katarina Areskoug Mascarenhas
chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons