Annons

Medellivslängden ökar – och hälsoklyftorna

Medellivslängden har generellt ökat med över två år för både kvinnor och män i Stockholms län. Men de sociala skillnaderna ökar – och i flera kommuner och stadsdelar har medellivslängden faktiskt minskat.

Det folkhälsoproblem som ökar mest är den psykiska ohälsan. Elva procent av de vuxna kvinnorna fick en psykiatrisk diagnos under 2014.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Medellivslängden i länet ökar, men i vissa områden sjunker den för första gången.

Foto: ANDERS WIKLUND/TTBild 1 av 1

Medellivslängden i länet ökar, men i vissa områden sjunker den för första gången.

Foto: ANDERS WIKLUND/TTBild 1 av 1
Medellivslängden i länet ökar, men i vissa områden sjunker den för första gången.
Medellivslängden i länet ökar, men i vissa områden sjunker den för första gången. Foto: ANDERS WIKLUND/TT

**Idag, fredag, **presenteras landstingets nya folkhälsorapport för Stockholms län. SvD har redan tagit del av den och gjort jämförelser med den förra kartläggningen från 2011. Och i stort går det åt rätt håll. Den förväntade medellivslängden om man föddes 2014 var 85,5 år för kvinnor och 80,8 år för män. Det är en ökning från 83,1 år respektive 78,7 år.

För Stockholmsområdet är det rekordsiffror och det toppas bara av Halland, Kronoberg och Uppsala län.

Det som driver på den positiva utvecklingen är en minskad dödlighet i medel- och pensionsåldern. Inte minskad dödlighet bland barn som det var tidigare. Och det är framför allt dödligheten i hjärtkärlsjukdomar som har sjunkit rejält. Men också risken för att drabbas av stroke.

Annons
Annons

De viktigaste förklaringarna till detta är att rökningen minskat och att det är färre som lider av högt blodtryck och höga kolesterolvärden.

Men rapporten visar också på två stora problemområden. Bland de stora diagnosgrupperna är depression och ångest de enda som ökar påtagligt. Den psykiska ohälsan är nu så omfattande att var tionde kvinna och var tjugonde man fick en sådan diagnos under 2014. Det är en fördubbling jämfört med 2006. Elva procent eller 100 000 kvinnor har nu en psykisk diagnos mot sex procent i den förra rapporten. Motsvarande för män är fem procent eller 40 000 män jämfört med tre procent för nio år sedan.

**Den andra negativa **utvecklingen handlar om de geografiska skillnaderna som ökar och slår igenom på medellivslängden.
Gapet är omkring fem år i medellivslängd för både kvinnor och män om man jämför Danderyd som ligger bäst till och Nynäshamn som har den kortaste medellivslängden.

För första gången sedan man började med dessa rapporter kan man också se att den förväntade medellivslängden minskat i några områden. För både män och kvinnor handlar det om Nykvarn och Vaxholm samt Rinkeby och Kista i Stockholms stad. Bland kvinnorna minskar dessutom medellivslängden i Ekerö, Upplands-Bro, Österåker och Nynäshamn och bland männen i Lidingö, Salem och i stadsdelen Skärholmen.

– Vi har fått ett trendbrott på grund av att de sociala klyftorna har ökat. Alla får inte del av den positiva utvecklingen och därför måste vi jobba mer med frågor om en jämlik hälsa. Det behövs en regional hälsokommission och vi behöver se över ersättningssystemen till vårdcentralerna så att de jobbar mer förebyggande, säger oppositionsrådet Dag Larsson (S).

Han efterlyser också mer samarbete mellan landstinget och andra aktörer i samhället för att komma åt den psykiska ohälsan.

– Landstinget har självfallet ett stort ansvar för att förebygga och ge vård. Men för unga människor handlar lika mycket om att få fram jobb och bostäder, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons