Annons

”Mejerijätten lägger krokben för svensk ost”

Den franska mejerijätten Lactalis försöker få ostvarumärkena Herrgård, Präst och Greve ogiltigförklarade. Man tvekar inte att använda ohederliga affärsmetoder för sitt syfte. Vi vill nu sätta ljuset på detta, skriver representanter för de bondeägda mejerierna.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Sedan två år tillbaka driver Lactalis en tvist för att utmana Svensk Mjölks licensavtal för ostarna Herrgård, Präst och Grevé. Dessa ostklassiker ägs gemensamt av svenska mjölkbönder.

Foto: Anna Littorin/TT, Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

Sedan två år tillbaka driver Lactalis en tvist för att utmana Svensk Mjölks licensavtal för ostarna Herrgård, Präst och Grevé. Dessa ostklassiker ägs gemensamt av svenska mjölkbönder.

Foto: Anna Littorin/TT, Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1
Sedan två år tillbaka driver Lactalis en tvist för att utmana Svensk Mjölks licensavtal för ostarna Herrgård, Präst och Grevé. Dessa ostklassiker ägs gemensamt av svenska mjölkbönder.
Sedan två år tillbaka driver Lactalis en tvist för att utmana Svensk Mjölks licensavtal för ostarna Herrgård, Präst och Grevé. Dessa ostklassiker ägs gemensamt av svenska mjölkbönder. Foto: Anna Littorin/TT, Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | SVENSK OST

Det är rekordtorrt på de svenska betesmarkerna. Många mjölkbönder tvingas att tömma sina foderlager som ska användas under hösten och vintern. Enligt Lantmännens skördeprognos blir årets skörd den sämsta på 25 år. Samtidigt råder det stenhård konkurrens på den internationella mejerimarknaden.

Som om det inte räckte med utmaningar har den privatägda franska mejerijätten Lactalis, numera världens näst största och sedan några år tillbaka ägare av Skånemejerier AB, startat en rättslig process mot de svenska mjölkböndernas gemensamma förening Svensk Mjölk.

Bakgrunden är den tvist som Lactalis inledde under 2016 i syfte att utmana Svensk Mjölks licensavtal för ostarna Herrgård, Präst och Grevé. Det är nämligen vi svenska mjölkbönder som tillsammans äger dessa ostklassiker. Lactalis hävdade att ostvarumärkena hade förlorat sin unika särskiljningsförmåga och därmed sitt värde. Dessutom ställde de krav på att få använda ostvarumärkena utan att följa gällande licensvillkor, som bland annat anger att ostarna måste tillverkas enligt särskilda metoder och med bara svensk mjölkråvara.

Annons
Annons

Skiljedomen slog tack och lov fast att Herrgård, Präst och Greve har en fortsatt särställning som unika svenska varumärken och Lactalis gick därmed ett svidande nederlag till mötes.

Det är med en allt ökande frustration vi kan konstatera att utvecklingsarbetet av ostklassikerna i princip stått stilla sedan tvisten inleddes för två år sedan. När en av ägarna inte delar synen på att varumärkena är en stark och viktig tillgång för oss svenska mjölkbönder, då saknas både drivkraft och möjlighet för ett framgångsrikt varumärkesarbete. Därutöver har rättsprocessen kostat mycket pengar och tagit stora resurser i anspråk. Om inget radikalt görs riskerar varumärkena, precis som Lactalis önskade, att gå förlorade.

För att komma ur denna gisslanliknande situation beslutade föreningsstämman i Svensk Mjölk, i slutet av maj, att sälja ostvarumärkena. Köpare är Norrmejerier, Falköpings Mejeri och Arla som bildat bolaget Svenska Bönders Klassiska Ostar AB. Avsikten med varumärkesköpet i det nya bolaget är att säkra så att svenska konsumenter även i framtiden kan lita på ostarnas kvalitet, att Herrgård, Präst och Grevé är tillverkad enligt ett bestämt recept och gjord enbart på svensk mjölk. Dessutom stannar värdet kvar hos svenska bönder i deras respektive bondeägda mejeriföretag som värnar svenska mejeriprodukter av hög kvalitet, skapar öppna landskap och arbetstillfällen över hela Sverige. Det nya bolaget garanterar att samtliga licenstagare även i fortsättningen både ska kunna producera och sälja ostarna. Affären kommer att prövas av Konkurrensverket.

Annons
Annons

Vi trodde att vi på detta sätt kunde sätta punkt för detta sorgliga kapitel i vår förenings historia. Men för några veckor sedan – alltså mitt i den rådande extremtorkan – har Lactalis åter valt att starta en dyr och troligen långdragen rättsprocess. Denna gång låter de Skånemejeriers ekonomiska förening föra deras talan. Bland annat anser de att värdet på ostarna är för lågt och att försäljningspriset därför borde vara högre. Trots att värderingen är gjord enligt konstens alla regler under ledning av auktoriserade revisionsbyråer.

Det är som om de inte kan bestämma sig för vilken fot de ska stå på. Ena dagen har varumärkena inget värde alls och bör ogiltigförklaras. Nästa dag är värdet för lågt räknat. De hävdar också att de inte erbjudits att gå in i det nya bolaget, trots att de tidigare drivit linjen att samägande inte har ett värde. Det är tydligt att det egentliga motivet är att lägga krokben för våra unika ostvarumärken.

I ett försök att öka öppenheten i konflikten har vi nu valt att offentliggöra skiljedomen. På det sättet kan alla som är intresserade ta del av Lactalis försök att få ostvarumärkena Herrgård, Präst och Greve ogiltigförklarade. Vi kommer även att dela med oss av de nyckeldokument som blir del av den pågående tvisten i tingsrätten.

Det är inte bara troll som spricker i ljuset. Det gör även ohederliga affärsmetoder.

Till våra skånska kollegor har vi en avslutande uppmaning: låt inte Lactalis använda er i syfte att söndra i en lång och stark tradition av bondeägda mejerier i kooperation. Den här räddningsaktionen vi nu tvingas göra garanterar att kunskapen och värdena vi gemensamt byggt upp stannar kvar hos oss mjölkbönder. Också i framtiden.

Helena Ågren
Norrmejerier
Roland Pettersson
Gäsene Mejeri
Stefan Lennartsson
Falköpings Mejeri
Joachim Aaby-Ericsson
Arla Foods
samtliga är mjölkbönder och fullmäktigeledamöter i Svensk Mjölk

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons