Annons

Mejl visar – så mycket var Akademien redo att betala

Genom att uppmana Katarina Frostenson att lämna sin stol försökte Svenska Akademien att skapa bättre relationer till hovet och Nobelstiftelsen. Det framgår av ett mejl från ständige sekreteraren Anders Olsson.

Under strecket
Publicerad

I ett sms till Katarina Frostenson i september skrev Anders Olsson att hon ”blev mycket orättvist behandlad.”

Foto: TT Bild 1 av 1
Efter reklamen visas:
Detta har hänt inom Svenska Akademien

Poeten Katarina Frostenson har varit ledamot i Svenska Akademien i 25 år. Fram till hösten 2017 ansågs hon vara ”en av Akademiens mest framstående ledamöter”.

Det skriver Frostensons advokat, Per E Samuelson, i ett brev till Svenska Akademien.

I brevet framgår det att Frostenson är beredd att lämna Akademien, mot ekonomisk ersättning. Hur hennes förlikningsförslag ser ut avslöjas dock inte för medier.

Katarina Frostenson har tillsammans med sin man Jean-Claude Arnault drivit kulturscenen Forum, som under många år fått stöd från Svenska Akademien. Enligt två advokatutredningar, som Svenska Akademien beställt av advokatbyrån Hammarskiöld & co, har Frostenson vid upprepade tillfällen brutit mot Akademiens sekretessregler. Hon ska bland annat ha läckt namn på Nobelpristagare till sin man som sedan fört uppgifterna vidare.

För det tredje skulle den kunna normalisera vårt förhållande till hovet och Nobelstiftelsen.

Frågan om Katarina Frostensons ledamotskap har under ett drygt år orsakat konvulsioner inom Akademien. Den 9 september skriver ständige sekreteraren Anders Olsson i ett sms till Frostenson att hon ”blev mycket orättvist behandlad under den gångna vintern och våren”.

Annons
Annons

I ett sms till Katarina Frostenson i september skrev Anders Olsson att hon ”blev mycket orättvist behandlad.”

Foto: TT Bild 1 av 1

I oktober kunde Anders Olsson presentera ett förslag till lösning för Akademien. Per E Samuelson citerar i förlikningsförslaget ett mejl som Anders Olsson den 1 oktober skickade till ledamöterna, dock ej Katarina Frostenson.

”Ärade ledamöter, det är hög tid att skrida till handling för att lösa Svenska Akademiens kris. Under förra torsdagens sammankomst kom en djup oenighet i dagen vad gäller fru Frostensons fortsatta ledamotskap.” Anders Olsson skriver att han på nästa sammankomst ska lägga fram en resolution som skulle kunna vara en lösning.

”För det första har den utsikten att få stöd hos avhopparna så att vi kan uppnå tillräckligt röstetal; för det andra är den skriven så att en jurist av högre meritering skulle kunna acceptera inval; För det tredje skulle den kunna normalisera vårt förhållande till hovet och Nobelstiftelsen.”

I ett sms till Katarina Frostenson i september skrev Anders Olsson att hon ”blev mycket orättvist behandlad.”
I ett sms till Katarina Frostenson i september skrev Anders Olsson att hon ”blev mycket orättvist behandlad.” Foto: TT

Den 4 oktober antas resolutionen. Innebörden är att Frostenson ska utträda frivilligt. I annat fall väntar en fördjupad utredning av informationsläckage.

Vi har samtidigt som vi sänder den till dig i yttersta nödläge, där Akademien hotas av sönderfall, bestämt att du skall erhålla ett arvode på 38 626 kronor per kvartal tills vidare.

Samma kväll skickar Anders Olsson ett mejl till Katarina Frostenson. Han skriver att han som sekreterare är ”nödd och tvungen” att skicka resolutionen till henne.

Annons
Annons

”Vi har samtidigt som vi sänder den till dig i yttersta nödläge, där Akademien hotas av sönderfall, bestämt att du skall erhålla ett arvode på 38 626 kronor per kvartal tills vidare.” I mejlet framgår också att Akademien är beredd att bekosta Frostensons juridiska biträde och att hennes hyresnedsättning skall kvarstå. ”Vi är djupt sorgsna över den utveckling allt tagit sig”, skriver Anders Olsson.

Frostenson valde att inte utträda frivilligt. I december presenterade Akademien en fördjupad utredning om sekretessbrott. Flera personer berättade där att Jean-Claude Arnault läckt uppgifter om bland annat Nobelpristagare vilket skulle vara skäl för uteslutning av Frostenson.

Men Katarina Frostensons advokat underkänner utredningen, bland annat för att de namngivna uppgiftslämnarna ”står direkt eller indirekt i motsatsförhållande till Katarina Frostenson”. Detta gäller de så kallade avhopparna Sara Danius och Peter Englund plus Klas Östergren. Men han dömer också ut dramaturgen Anna Köléns vittnesmål.

Enligt Per E Samuelson finns ingen grund för uteslutning. Han anser att Akademien har begått avtalsbrott och brutit mot sin lojalitetsplikt mot Frostenson. Han skriver till Akademien att Frostensons anseende som yrkesmänniska har lidit "irreversibel skada".

Per E Samuelson skriver i ett mejl till SvD att det borde ligga i Akademiens intresse att undvika en utdragen rättslig prövning. ”Jag anser att en förlikning är den enda vettiga lösningen. Katarina Frostenson vill förlikas men måste kunna försörja sig.”

Ständige sekreteraren Anders Olsson vill i dagsläget inte lämna någon kommentar. ”Nu måste vi sätta oss ner i Akademien och gemensamt ta ställning till förlikningsförslaget”, skriver Anders Olsson i ett mejl till SvD.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons