Annons

Maria Ludvigsson:Men Reinfeldt har ju rätt!

Foto: Stina Stjernkvist/TT
Under strecket
Publicerad

Ledare | Arbeta

Rapporten heter Att arbeta till 75, en bra början! och är skriven av Fredrik Reinfeldt. Uppdragsgivare är regeringens ”Delegationen för senior arbetskraft”. Ämnet borde intressera minst lika mycket som författaren, men i Expressen är logiken den omvända. På ledarplats tycker man att Reinfeldt är en ”latmask” och avskriver därmed rapporten. Apropå lättja!

LO är naturligtvis också kritiskt, det ligger i sakens natur, och kallar Reinfeldts slutsatser ”fria fantasier. Som särintresse betraktat är dock LO:s åsikt av begränsat intresse.

Om man däremot ser de demografiska svårigheterna med en åldrande befolkning samt sen etablering på arbetsmarknaden i kombination med låg pensionsålder blir slutsatsen att pensionstillvaron är allas angelägenhet. Inte alls ett särintresse. Och inte alls något som har med Fredrik Reinfeldts personliga preferenser att göra.

Varken livspussel eller matematik går ihop om vi blir vuxna först i 30-årsåldern (det vill säga går in i yrkeslivet) för att sedan bli pensionärer som 65-åringar och leva nästan uti hundrade år.

Reinfeldts påpekanden är inte nya. Pensionsåldern måste bli långt mer flexibel. Det betyder att både vi som anställda och de som anställer måste ändra synen på vad arbetsför ålder är. I USA har man allt mer börjat tala om att ”unretire”, ungefär avpensionera, eftersom gruppen pensionärer som vill gå tillbaka till yrkeslivet ökar. Man kanske inte gör exakt detsamma som tidigare, men man vill arbeta i någon form.

Lika bekymmersamt är vad många upplever som problem att hitta nytt jobb efter 50. Den som blir uppsagd i 25-årsåldern har goda chanser att snart hitta ett nytt arbete, medan den som kommit över 50 och blir friställd har anledning att oroa sig.
Både vad gäller inträdet på arbetsmarknaden och utträdet är ordningen allt för statisk.

Fredrik Reinfeldts påpekanden är värda att diskutera för vårt välstånds skull. Nämnda fokus på honom som person är ett tecken på att frågan är svår och kräver mer än latmasks-argument.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons