Annons
Aktieanalys

Björn Rydell:Mentice: Läkarnas flygsimulator

Noteringsaktuella medicinteknikbolaget Mentice har egenskaper som aktiemarknaden älskar. Stark tillväxt, höga bruttomarginaler och en intressant ägarlista. Aktien är inte billig, men höjer man blicken kanske Mentice kan bli riktigt bra.

Under strecket
Publicerad

Mentice simulatorer finns installerade på över 400 sjukhus världen över. Fokus är på endovaskulär kirurgi. Omsättningen utgörs ungefär en tredjedel vardera av hårdvara, mjukvara och supportintäkter. I fjol växte bolaget 44 procent. Bruttomarginalen på koncernnivå är över 80 procent.

Bild 1 av 1

Mentice simulatorer finns installerade på över 400 sjukhus världen över. Fokus är på endovaskulär kirurgi. Omsättningen utgörs ungefär en tredjedel vardera av hårdvara, mjukvara och supportintäkter. I fjol växte bolaget 44 procent. Bruttomarginalen på koncernnivå är över 80 procent.

Bild 1 av 1
Mentice simulatorer finns installerade på över 400 sjukhus världen över. Fokus är på endovaskulär kirurgi. Omsättningen utgörs ungefär en tredjedel vardera av hårdvara, mjukvara och supportintäkter. I fjol växte bolaget 44 procent. Bruttomarginalen på koncernnivå är över 80 procent.
Mentice simulatorer finns installerade på över 400 sjukhus världen över. Fokus är på endovaskulär kirurgi. Omsättningen utgörs ungefär en tredjedel vardera av hårdvara, mjukvara och supportintäkter. I fjol växte bolaget 44 procent. Bruttomarginalen på koncernnivå är över 80 procent.

Mentice (teckningskurs 49 kr) utvecklar och säljer simuleringslösningar, alltså virtuella träningsverktyg som används av kirurger. Produkten kan liknas vid en slags flygsimulator som läkare och vårdpersonal kan öva på.

Syftet med produkten är att minska antalet dödsfall, vårdskador och kostnader som uppkommer inom vården på grund av misstag eller ineffektivitet. Mentice grundades år 1999 och har 74 anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Intäktsmodellen består av att kunderna köper ett simuleringssystem, därefter tillkommer tilläggstjänster i form av mjukvaru- och supportintäkter. Framöver kommer en växande del av nyförsäljningen att gå mer mot abonnemangsintäkter, så kallade SaaS-intäkter (Software as a Service). Omsättningen under 2018 uppgick till cirka 166 Mkr.

Annons
Annons

Bakgrunden till noteringen är dels att öka kännedomen om bolaget och snabba på både vidare produktutveckling och expansion. Mentice tar in cirka 82 Mkr i nya pengar. Totala erbjudandet är 413 Mkr.

IPO-GUIDEMentice
ListaFirst North
Omsättning rullande tolv månader156 Mkr
Antal anställda74
Teckningskurs49,00 kr
RådgivarePareto
Storlek på erbjudande413 Mkr (varav 20% nyemission)
Börsvärde vid IPOCirka 1183 Mkr
EmissionskostnadCirka 5 Mkr (1,2% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO*64%
Investerare som ska teckna i IPOBure, Joh Berenberg, Gossler & Co, Fjärde AP-Fonden, Handelsbanken Fonder, TIN Fonder (64% i åtagande)
Garanter-
Flaggor**Tre flaggor
Sista teckningsdag2019-06-13
Beräknad första handelsdag2019-06-18
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: SvD Börsplus / bolaget
Mentice
Börskurs:49,00
Antal aktier (miljoner):24,1
Börsvärde:1 183 Mkr
Nettokassa:69 Mkr
VDGöran Malmberg
StyrelseordförandeLawrence D. Howell
SvD Börsplus huvudscenario
20182019E2020E2021E
Omsättning166208260312
- Tillväxt44%25%25%20%
Rörelseresultat16254262
- Rörelsemarginal10,3%12,0%16,0%20,0%
Resultat efter skatt20,1193247
Vinst per aktie1,80 0,791,311,96
Utdelning per aktie0,000,000,000,00
Operativt kapital/omsättning40%40%40%40%
Nettoskuld/EBITe.m-2,8-2,0-1,7
P/Ee.m62,437,424,9
EV/EBIT69,644,626,517,2
EV/Sales6,75,34,23,4

Medicinska misstag är dessvärre ett betydande och kostsamt samhällsproblem i bland annat USA och utgör faktiskt den tredje största dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer i landet. Varje år uppskattas att omkring 250 000 amerikaner dör av medicinska misstag som potentiellt hade kunnat förhindrats.

Mentice fokuserar på marknaden för så kallade endovaskulära ingrepp. Det finns dels öppen traditionell operation som är omfattande och innebär att bröstkorgen och/eller buken öppnas vid ingreppet. Den andra vanliga metoden kallas endovaskulär behandling. Det innebär att ingreppet görs med hjälp av en kateter som förs in via ljumsken.

Marknaden för medicinsk simulering förväntas växa med ungefär 15 procent årligen under de kommande åren. Mentice har en stark position inom nischen endovaskulära ingrepp och har enligt bolagets uppgifter en marknadsandel på över 50 procent.

Dagens försäljning kommer till stor del från den medicintekniska industrin (cirka 65 procent) och resterande del från sjukhus, framför allt inom utbildning. Mentice ser att de kan bredda den adresserbara marknaden för industridelen men även sjukhussektorn.

Dagens marknad för nischen endovaskulära ingrepp är värd ungefär 40 miljoner dollar. Således inga gigantiska belopp.

Mentice kommer däremot bredda den adresserbara marknaden mycket under kommande år till följd av expansion mot nya kundgrupper (sjukhussektorn) och bredare användning av bolagets produkter. Ledningen tror att den adresserbara marknaden i princip kan vara 10 gånger större inom 3–5 år.

Annons
Annons

Några tillväxtdrivare är den växande åldrande befolkningen och strävan till att effektivisera och minska sjukvårdskostnaderna. Även den underliggande användning av endovaskulära ingreppen är växande. Medicinsk simulering förväntas i framtiden användas för att certifiera läkare. År 2015 införde Danmark världens första obligatoriska simuleringsbaserade utbildning för läkare som skall utföra titthållskirurgi.

Det finns en del aktörer som är verksamma inom medicinsk simulering. Men inom nischen endovaskulär simulering är aktörerna få. Mentice hävdar att de enda konkurrenter inom nischen är Simbionix och CAE Helathcare. Där Simbionix verkar vara Mentice huvudkonkurrent.

En förklaring till den relativt begränsade konkurrensen är höga inträdesbarriärer. Det är generellt kostsamt att ta fram en simuleringsmjukvara som måste valideras etc.

Mentice har två finansiella mål. Dels en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 30–40 procent, dels en Ebitda-marginal överstigande 30 procent på kort till medellång sikt. Detta definierar bolaget som till 3–5 år.

2018 var ett bra år Mentice. Nettoomsättningen steg med 44 procent till 157 Mkr. Den organiska tillväxten var drygt 29 procent. Förvärv bidrog med 10 procent och positiva valutakurseffekter med 5 procent.

Annons
Annons
MenticeQ1 2019Q1 2018
Orderingång25,1 Mkr32,0 Mkr
Tillväxt-22%Okänt
Orderstock49,4 Mkr40,0 Mkr
Tillväxt 24%Okänt
Nettoomsättning27,5 Mkr28,3 Mkr
Tillväxt -2,9%Okänt
Bruttomarginal84,9%84,7%
Rörelseresultat -10,8 Mkr-2,2 Mkr
Rörelsemarginal-39,3%-7,6%

Försäljningen under första kvartalet 2019 minskade med 3 procent jämfört med föregående år. Det är mindre bra. Dock är bolaget tydliga med att säsongseffekterna är stora. Exempelvis genereras cirka 40 procent av omsättningen under fjärde kvartalet. Det är inte ovanligt för medicinteknikbolag. En anledning är att kunderna vill använda upp sin årliga inköpsbudget.

I takt med en övergång mot SaaS-intäkter samtidigt som Mentice blir ett större bolag omsättningsmässigt förväntas säsongseffekterna att minska.

Nedan följer några bolag med liknande egenskaper. Svenska börskollegan Surgical Science är också verksamma inom medicinska simuleringslösningar. Kanadensiska CAE Healthcare framhävs som en konkurrent till Mentice i prospektet. De är dock mest verksamma inom simuleringslösningar för flygindustrin.

BolagAvkastning 1 år %P/E 2020EEV / Ebit 2020EEV / Sales 2020EEbit-marginal 2020E %Årlig tillväxt i omsättning 2019-2021 %
Mentice37,426,54,216,025,0
Surgical Science180,3106,382,06,68,133,3
CAE Healthcare25,121,617,12,816,64,5
Sectra 61,556,142,47,918,63,9
SyntheticMR -11,133,024,812,851,741,7
Vitrolife57,852,941,414,334,410,4
CellaVision88,758,246,515,733,713,0
Genomsnitt67,152,240,19,225,618,8
Källa: SvD Börsplus / Factset
DefinitionAktiens avkastning 12 månader, inklusive utdelningBörskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2020EEV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2020EEV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2020EFörväntad rörelsemarginal 2020EFörväntad årlig tillväxt 2019-2021

Börsplus slutsats

Summa summarum. En hög prislapp. Ett annat minus är att marknaden inte är superstor här och nu. När man tecknar en IPO vill man gärna ha lite säkerhetsmarginal. Att inledningen på Q1 var svag med sjunkande omsättning och orderingång är bra att känna till. Det behöver inte betyda något men värt att ha i bakhuvudet. Vad händer om även andra och tredje kvartalet blir klena tillväxtmässigt?

Men med en hög tillväxt och skalbarhet under kommande år kan bolaget snabbt växa in i värderingskostymen. Vi blir då inte förvånade om Mentice värderas i nivå med de andra av börsens snabbväxande medicinteknikbolag. Då är uppsidan stor.

Vi tror att oddsen är ganska hyggliga på att aktien går bra den närmaste tiden efter noteringen. Investmentbolaget Bure blir en av de större ägarna och de har fin historik med investeringar i Vitrolife, Xvivo och MedCap. Även Core Ny teknik (Tin Fonder) är med i emissionen.

Detta kan säkerligen vara skäl nog till att teckna aktien. Om Mentice lyckas på lång sikt är svårt att bedöma. Risken är såklart hög, men den riskvillige gör nog inget fel med att teckna lite aktier.

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons