Annons

Mer pengar till sjukhusen trots att närakuter avlastar

Clara Strömberg är akutläkare på Södersjukhuset.
Clara Strömberg är akutläkare på Södersjukhuset. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Trots överfulla akutmottagningar har antalet besök minskat med 17 procent på tre år. I stället har närakuterna blivit ett snabbspår för många patienter.

Samtidigt har pengarna till akutsjukhusen ökat med nära sex miljarder kronor och antalet anställda är lika många som 2017.

Under strecket
Publicerad

Anna Starbrink (L) och Talla Alkurdi (S).

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Närakuterna har för många patienter i Stockholm blivit ett klart alternativ till akutsjukhusen, det visar en utvärdering som SvD tagit del av. 2019 var det över 300 000 patienter som sökte sig till en närakut.

De numera elva närakuterna har avlastat akutsjukhusen med över 100 000 patienter om året jämfört med startåret 2017.

Men närakuterna har även lockat till sig patienter från vårdcentralerna. På tre år har besöken hos husläkarna sjunkit med knappt 100 000.

– Det måste vi bromsa. Förmodligen beror det på att närakuterna upplevs som mer lättillgängliga, snabba och att man vet att de är öppna på kvällar och helger, säger sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Hon vill nu justera ersättningarna och vårduppdragen så att vårdcentralerna och närakuterna inte konkurrerar med varandra. I stället ska de samarbeta om jourmottagningarna åt husläkarna.

På närakuterna är väntetiderna kortare än på sjukhusakuterna och vårdcentralerna. I genomsnitt rör det sig om 107 minuter.

Frakturer är den vanligaste orsaken till att patienter tar sig till någon av närakuterna som både kan utreda och gipsa.

Annons
Annons

Anna Starbrink (L) och Talla Alkurdi (S).

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Barn upp till 17 år står för en tredjedel av alla besök. Flera närakuter kan också hänvisa akut sjuka äldre direkt till en geriatrisk klinik.

Ersättningen för ett besök på närakuten är ungefär en tredjedel av vad det skulle kosta på en akutmottagning. Men samtidigt som besöken blivit färre på sjukhusakuterna fortsätter överbeläggningarna. Där tar man nu emot en större andel svårt sjuka patienter och det är fler som behöver läggas in på sjukhuset. Och när det saknas vårdplatser fastnar de på akuten.

Clara Strömberg, ordförande för läkarföreningen på Södersjukhuset, oroar sig för att erfaren personal lämnar akuten och att närakuterna tillåts gå med vinst och samtidigt göra så lite som möjligt av det som kostar pengar.

– Det skickar man till akutmottagningarna i stället, sade nyligen Clara Strömberg till SvD.

Det håller inte Anna Starbrink med om.

– Men det är riktigt att de svårare fallen ska till akutmottagningarna. Det kompenseras de också för. Exempelvis får nu Södersjukhuset en miljard kronor mer än 2017 och i år får de en uppräkning med 1,5 procent.

Totalt var det alltså 17 procent färre läkarbesök på akutmottagningarna i fjol jämfört med 2017. Under samma period har sjukhusen totalt sett fått 5,7 miljarder kronor mer medan personalstyrkan i stort sett är oförändrad. Knappt 26 000 helårsanställda där läkarna blivit något fler och sjuksköterskorna något färre.

– Långsiktigt är det inte hållbart med en kraftig kostnadsökning på sjukhusen samtidigt som närakuterna tar över patienter och öppenvården flyttar ut från sjukhusen. Man måste göra ännu mer rationaliseringar, säger Anna Starbrink.

Talla Alkurdi (S) tycker att närakuterna ska vara en del av akutsjukhusen både som organisation och lokalmässigt.

– I dag konkurrerar de med varandra och många erfarna läkare och sjuksköterskor lämnar sjukhusen och går till närakuterna. Det skapar problem på sjukhusen som behöver mer personal och mer pengar för att klara alla svårt sjuka. Om inte annat visar alla överbeläggningar att man har för dåligt med resurser.

Sparkraven på sjukhusen gör det omöjligt för sjukhusen att förbättra lönerna och arbetsmiljön för den egna personalen, menar hon. Särskilt som kostnaderna för hyrpersonal ökar, nu senast till 800 miljoner 2019.

Anna Starbrink (L) och Talla Alkurdi (S).
Anna Starbrink (L) och Talla Alkurdi (S). Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Antalet besök 2017 och 2019

20172019
Läkarbesök närakut:122 108314 751
Besök vårdcentral: 3 626 400 3 538 231
Läkarbesök husläkarjour: 178 967140 650
Läkarbesök sjukhusakut: 620 662516 456
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons