Annons

Migrationsverket: M:s besparing kan leda till ökade kostnader

M-budgeten är feltänkt och kan leda till ökade kostnader för flyktingmottagandet. Det uppger Migrationsverket.

Även fackförbundet ST kritiserar den tilltänkta miljardbesparingen.

– Det här är inte riktigt klokt, säger Linda Ivung från ST.

Under strecket
Publicerad

Linda Ivung, andre vice ordförande för fackförbundet ST:s avdelning på Migrationsverket, säger att personalen är orolig inför de förväntade neddragningarna.

Foto: Lars Pehrson

Linda Ivung, andre vice ordförande för fackförbundet ST:s avdelning på Migrationsverket, säger att personalen är orolig inför de förväntade neddragningarna.

Foto: Lars Pehrson
Linda Ivung, andre vice ordförande för fackförbundet ST:s avdelning på Migrationsverket, säger att personalen är orolig inför de förväntade neddragningarna.
Linda Ivung, andre vice ordförande för fackförbundet ST:s avdelning på Migrationsverket, säger att personalen är orolig inför de förväntade neddragningarna. Foto: Lars Pehrson

Den utdragna regeringsbildningen har gjort att årets budgetprocess blivit försenad. Myndigheter, kommuner och landsting väntar fortfarande på besked om hur stora anslag de kommer att tilldelas nästa år.

För Migrationsverket är situationen särskilt svår, enligt myndigheten.

I övergångsregeringens budgetförslag tilldelas myndigheten 5,4 miljarder kronor under 2019, vilket ligger i linje med 2018 års nivå. Men Moderaternas budget – som kan vinna nästa veckas budgetomröstning eftersom den stöds av KD och SD – föreslår i stället en neddragning med 20 procent, till 4,2 miljarder kronor.

Myndigheten har visserligen länge vetat att anslagen kan komma att minska under 2019. Regeringens budgetpropositioner innehåller prognoser för de kommande åren, och i S-MP-regeringens budgetproposition för 2018 räknade man med att kunna minska Migrationsverkets anslag till 4,2 miljarder kronor under 2019 eftersom färre nu söker asyl i Sverige.

Annons
Annons

M menar därför att deras kraftiga besparing inte är kontroversiell, och att det är naturligt att ligga på samma nivå som i budgetpropositionen för 2018, som baserades på Migrationsverket prognos från juli 2017.

Totalt ökar kostnaden för staten med den här strama tilldelningen.

Men Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket, håller inte med. Han säger att myndigheten nu räknar med ett större anslagsbehov än vad man bedömde i prognoserna som gjordes 2017. Myndigheten har tappat fler medarbetare under året än vad man trodde, vilket gjort att ärendebalanserna är högre än beräknat.

– Den budget man nu lägger måste man ju göra utifrån hur läget ser ut nu, inte utifrån hur man i juli förra året trodde att läget skulle vara nu, säger Henrik Holmer.

Han påpekar också att M – till skillnad från budgetpropositionen för 2018 – vill att Migrationsverket ska utöka förvaren med 100 platser 2019. I sin senaste prognos skriver myndigheten att ett anslag på 4,2 miljarder skulle leda till en ”ohållbar utveckling” med bland annat långa väntetider, vilket leder till ökade kostnader eftersom de asylsökande blir kvar längre än väntat på asylboendena.

– Totalt ökar kostnaden för staten med den här strama tilldelningen, säger Henrik Holmer.

Även Linda Ivung, andre vice ordförande för fackförbundet ST:s avdelning på Migrationsverket, säger att en neddragning enligt M:s förslag inte är hållbar.

– Vår inställning är att det här inte är riktigt klokt om man tänker efter. Det blir förödande för myndigheten, säger hon.

Migrationsverkets personalstyrka utökades i takt med att antalet asylsökande blev fler 2012–2015. De senaste åren har myndigheten gjort personalneddragningar i flera omgångar. Samtidigt har myndigheten krav från regeringen om att minska de långa handläggningstiderna, vilket visat sig svårt att uppnå.

Annons
Annons

Arbetsbördan är stor för Migrationsverkets personal, säger Linda Ivung.

– Det är en hets över att producera ett visst antal ärenden, men man vill ju känna sig stolt när man går till jobbet och att man gör ett bra kvalitetssäkrat arbete. Jag säger inte att det är vanligt att man fattar fel beslut, men det känns som att man många gånger inte hinner med att göra det man bör göra, säger hon.

Hon har förståelse för att de ändrade flyktingströmmarna innebär att myndigheten inte behöver lika mycket pengar som förut. Men hon kritiserar att politikerna inte uppmärksammar att det fortfarande finns ett stort antal ärenden att avgöra, och att andelen ansökningar om anhöriginvandring och medborgarskap är fortsatt höga.

Den utdragna budgetprocessen har skapat stor oro på Migrationsverket, säger Linda Ivung.

– Vi är överösta med frågor från våra medlemmar, och det är ju inte konstigt. Det är klart att man som medlem har funderingar om vilka orter som påverkas av neddragningarna, säger hon.

I partiernas skuggbudgetar föreslår M, KD och C en minskning av Migrationsverkets anslag med drygt en miljard kronor. L föreslår en betydligt mindre minskning, med 62 miljoner kronor. SD, däremot, vill ge Migrationsverket 200 miljoner kronor mer under 2019 än i övergångsbudgeten.

S och MP har inte återkommit på SvD:s frågor om hur stora anslag de anser att myndigheten bör få nästa år.

Fotnot: M och KD la i veckan en reservation i finansutskottet om ett gemensamt budgetförslag, enligt TT. SD har sagt att man kommer att stödja reservationen under omröstningen i riksdagen sedan deras eget förslag fallit.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons