Annons

”Miljardsatsning ger 800 fler läkare”

För att minska vårdköerna behöver vi förändra sjukvårdens organisation. Kristdemokraterna vill införa fast läkare så att patienten får träffa samma läkare på sin vårdcentral, och tillföra 800 fler läkare till primärvården fram till 2021. Det skriver Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Acko Ankarberg Johansson.

Publicerad
Ebba Busch Thor (KD).
Ebba Busch Thor (KD). Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

DEBATT | SJUKVÅRDEN

På bara några få år har vårdköerna i Sverige fördubblats. Därför behöver vi lägga mer resurser på sjukvården och prioritera ner annat. Men vi behöver också se över och förändra sjukvårdens organisation.

En flaskhals i svensk sjukvård består i att primärvården, det vill säga vårdcentralerna, är underdimensionerad vilket gör att många går till akuten och väntar där i stället. En annan är att svensk sjukvård är uppdelad i 21 politiskt styrda organisationer. Huruvida man överlever en viss cancerdiagnos kan i värsta fall hänga på vilket län av bor i. Det är oacceptabelt.

Kristdemokraterna vill förändra sjukvården så att den fungerar för medborgarna. Det kräver flera genomtänkta reformer – några stora och flera små.

Annons

Till exempel har Sverige i en internationell jämförelse relativt många läkare per capita. Men en svensk läkare träffar i genomsnitt endast 700 patienter per år vilket är klart mindre än genomsnittet i OECD som är 2 300 patienter.

Så kan det inte fortsätta att fungera. Ett av flera sätt att åtgärda problemet är att satsa mer resurser på primärvården och införa fast läkare så att patienten får träffa samma läkare på sin vårdcentral.

För att klara det tillför Kristdemokraterna resurser för patientansvarig läkare på totalt 450 miljoner kronor de närmaste tre åren samt en primärvårdssatsning på 5 miljarder kronor som innebär att närmare 800 fler läkare successivt ska kunna anställas i detta syfte till 2021.

De landsting som inte klarar att ge en fast läkare för alla som önskar får inte del av de statliga pengarna till primärvården.

Ett av primärvårdens mest akuta problem är den kroniska bristen på allmänläkare. Bristen finns där trots att platserna på läkarutbildningen har ökat över åren. Bakgrunden är att när utbildningarna till specialist (ST-utbildning) ska dimensioneras, så avgör landstingen själva antalet utbildningsplatser. Det innebär att det nu saknas allmänläkare i Sverige.

Bristen på allmänläkare förväntas tillta under kommande år. Därför behöver det finansiella och operativa ansvaret för fördelningen av ST-läkarutbildning i allmänmedicin flyttas från regioner och landsting till staten.

Regeringen bör också utreda formerna för att göra det möjligt för fler specialistläkare att bli allmänläkare. Sådana insatser har genomförts tidigare i samband med 1990-talets husläkarreform och torde kunna ge ett tillskott av allmänläkare på sikt.

Ett annat sätt för läkare att komma närmare medborgarna är genom egna mottagningar i primärvården. Därför måste det bli enklare att starta mindre vårdcentraler. Landstingens ersättningsmodeller måste anpassas även till dem. För närvarande har vårdcentralerna ofta ett för brett uppdrag vilket gör att ett alltför stort startkapital krävs.

För att säkerställa en rimlig arbetsbelastning i primärvården bör läkaren själv kunna begränsa antalet patienter som är listade på mottagningen. Om fler enskilda läkare startar mottagningar så innebär det att patienterna får fler möjliga ingångar för att få en läkartid.

Genom att vården förs ut bland medborgarna blir den effektivare, mer närvarande och tillgänglig för medborgarna. Det gör att vården kan gå att lita på.

Ebba Busch Thor (KD)
partiledare

Jakob Forssmed (KD)
vice partiledare, ekonomiskpolitisk talesperson

Acko Ankarberg Johansson (KD)
sjukvårdspolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons

Ebba Busch Thor (KD).

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons