Annons

Stor satsning: Kommuner blir klimatneutrala

Nio kommuner, bland annat Stockholm, ska bli klimatneutrala år 2030.
Nio kommuner, bland annat Stockholm, ska bli klimatneutrala år 2030. Foto: Tomas Oneborg

Klimatneutralitet 2030. Det är målet för nio svenska kommuner som nu satsar 70 miljoner för att snabba på klimatomställningen.

– Vi måste absolut förändra hur vi konsumerar, säger Olga Kordas, forskare på KTH och initiativtagare.

Under strecket
Publicerad

Mobiliteten blir den klart största utmaningen för att målet om klimatneutralitet 2030 ska nås. Det tror Olga Kordas, forskare på KTH och chef för Viable cities, som samordnar den nya satsningen.

Av de 70 miljoner kronorna i projektets budget kommer hälften från Viable cities, som i sin tur finansieras av statliga Formas, Vinnova och Energimyndigheten. Den andra hälften kommer från kommunerna själva. Projektet inleds i september och ska pågå i två år.

– Det nya är att det handlar om ett gemensamt arbete där de nio kommunerna ska lära sig av varandra. Om vi inte genomför gemensamma projekt försöker alla ta fram sina egna lösningar på varsitt håll, säger Olga Kordas.

En av kommunerna som deltar är Uppsala, där kommunfullmäktige redan 2015 antog ett mål om att göra staden klimatneutral 2030 och klimatpositiv 2050.

– Det är ett ambitiöst mål, men tillsammans med näringsliv, civilsamhälle och forskningen kan vi göra det. Nu får vi dessutom mer resurser genom det här projektet, säger Björn Sigurdson, klimatstrateg på Uppsala kommun.

Uppsala har upprättat ett klimatprotokoll, där kommunen samarbetar med stadens universitet och företag som Ikea och Skanska. Inom ramen för det har man bland annat lyckats minska utsläppen från platsförbränning genom att upphandla smartare.

Annons
Annons

– Hur når vi målet om en klimatneutral kommun 2030? Det vet vi inte. Vi måste hitta nya idéer och innovationer för att minska utsläppen, och det försöker vi göra nu, säger Björn Sigurdson.

För att se om kommunen når målet räknas allt från utsläpp från industrin och transporter till Uppsalabornas konsumtion och långväga resor.

På frågan om städernas invånare måste leva på ett annat sätt för att staden ska bli klimatneutral är svaret från både Björn Sigurdson och Olga Kordas ett tydligt ja.

– Vi måste absolut förändra vårt beteende, framförallt hur vi konsumerar säger Olga Kordas.

De är även överens om vad som i dag är den största utsläppsboven i våra städer: transporterna.

– Vi som individer måste börja samåka, åka kollektivt och cykla mer. Men det handlar än mer om att samhället och näringslivet måste ställa om de stora strukturerna, till exempel bygga ut bättre kollektivtrafik, säger Björn Sigurdson.

Städerna står i dag globalt för mer än 70 procent av alla klimatutsläpp. Det är bakgrunden till att Viable cities startats och så stort fokus lagts på att minska utsläppen just i städerna.

– Vi har inget val. Vi kan inte välja att inte bli klimatneutrala. Sedan måste alla städer inte bli klimatneutrala till 2030, men några måste gå före och visa vägen, säger Olga Kordas.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons