Annons
Analys

Jenny Nordberg:Miljontals söner växer upp i en värld med för många män

Hederskultur plus ultraljud leder direkt till färre flickor. Nu har tiotals miljontals söner växt upp och hamnat i en värld som har alldeles för många män. Det som tidigare var teoretiska konsekvenser blir de närmaste åren ännu mer dramatiska – även för kvinnor.

Under strecket
Publicerad

I Kina finns det 30 miljoner fler män än kvinnor.

Foto: Greg Baker /APBild 1 av 2

Ultraljudsundersökning på Akanksha ­Infertility Clinic i Gujarat, Indien.

Foto: Nick Cunard/IBLBild 2 av 2

I Kina finns det 30 miljoner fler män än kvinnor.

Foto: Greg Baker /APBild 1 av 1
I Kina finns det 30 miljoner fler män än kvinnor.
I Kina finns det 30 miljoner fler män än kvinnor. Foto: Greg Baker /AP

Skyll på Gud eller vem du vill, men det fanns en tanke med att både män och kvinnor skulle existera samtidigt, och att det skulle finnas ungefär lika många. Naturen, eller rättare sagt människor, producerar normalt sett ungefär 105 pojkar för varje 100-tal flickor, enligt hypotesen för att de förra löper större risk att dö i förtid och att det därmed jämnar ut sig.

Men i hederskulturer från Mellanöstern, Sydostasien och Nordafrika skattas sonen nästan alltid högt över en dotter både i familjens och samhällets ögon. En pojke kan utbilda sig, arbeta och ta hand om föräldrarna, och föra familjens arv och namn vidare. Medan en flicka ofta ses som en börda tills hon kan säljas som hustru åt någon.

Döttrar dör i större utsträckning än söner eftersom de inte prioriteras om det är ont om mat.

Annons
Annons

Döttrar, som kan vara en oönskad skam för föräldrarna, dör i större utsträckning än söner särskilt i fattigare länder, eftersom de inte prioriteras om det är ont om mat. Nyfödda flickor kan också överges eller inte tas lika väl om hand som pojkar.

Men det finns också sätt att undvika att de ens föds, i de samhällen och familjer som inte är helt utfattiga.

I mitten av 1980-talet fick många människor tillgång till ultraljudsmaskiner, där man tidigt kan se om det är ett flick- eller pojkfoster. Då valde många, särskilt under Kinas restriktioner om ett och två barn, att avsluta graviditeten i stället för att få en dotter. Kina och Indien är världens två mest folkrika länder, och där har det fötts betydligt fler pojkar än flickor de senaste decennierna. Totalt finns därför nu ett överskott av 80 miljoner pojkar och män i de länderna, där nästan hälften av världens befolkning lever.

Nu finns det runt 30 miljoner fler män än kvinnor i Kina som har blivit vuxna och undrar vem de ska gifta sig och bilda familj med.

Forskare varnade redan på 80-talet för att det skulle bli ett större problem än själva befolkningsfrågan om könsbalansen rubbades i stora delar av världen, och vid det här laget är konsekvenserna redan akuta.

Nu finns det runt 30 miljoner fler män än kvinnor i Kina som har blivit vuxna och undrar vem de ska gifta sig och bilda familj med. Lägg till Indien, och det finns då 50 miljoner unga män som är under 20 år som är ”för många” jämfört med antalet kvinnor som existerar i deras närhet.

I teorin skulle man ju kunna föreställa sig att om det råder ett underskott på kvinnor så behandlas de bättre av män. Det är kanske inte heller enbart negativt att en del graviditeter avbryts: de barn som föds är då förhoppningsvis mer önskade och tas bättre om hand.

Annons
Annons

Ultraljudsundersökning på Akanksha ­Infertility Clinic i Gujarat, Indien.

Foto: Nick Cunard/IBLBild 1 av 1

Men i stället har det blivit tvärtom – i flera länder har konsekvenserna blivit ännu mer negativa för kvinnor än vad som kunde förutses. När brudpriset stiger på grund av efterfrågan på kvinnor gör det att de kontrolleras än mer av fäder och bröder, eftersom de blir viktigare som handelsvara.

Den amerikanska människorättsorganisationen Human Rights Watch har också konstaterat en ökad trafficking av kvinnor och flickor från fattiga platser och länder i närheten. Människosmugglare kidnappar och säljer exempelvis unga flickor från Myanmar (Burma), Vietnam och Kambodja till kinesiska familjer, där huvudsyftet är att få en arvinge, det vill säga att våldta kvinnan tills hon blir gravid. Ibland släpps hon ur fångenskap efter att ha fött barn, men tvingas annars också gifta sig med mannen.

Ultraljudsundersökning på Akanksha ­Infertility Clinic i Gujarat, Indien.
Ultraljudsundersökning på Akanksha ­Infertility Clinic i Gujarat, Indien. Foto: Nick Cunard/IBL

En studie av sex länder i Asien som publicerades i somras visar också på att en ojämn könsfördelning mellan män och kvinnor hade ett samband med ökat våld mot kvinnor i allmänhet, både inom äktenskapet och utanför, i form av våldtäkter och sexuella trakasserier. Våldtäktsanmälningarna i Indien har till exempel gått upp kraftigt det senaste åren, och nästan hälften av dem som våldtas är barn.

Att män och kvinnor slår sig ihop och bildar familj har också ett starkt samhällsintresse: det leder till stabilitet, att folk stannar på samma ställe, och håller ekonomin igång. Unga män som har svårt att få kontakt med kvinnor och små möjligheter till familjebildning har också en tendens att inte fungera så bra i samhället. När det finns färre kvinnor blir det svårare för män som har låg socioekonomisk status till att börja med att träffa en partner – de riskerar att bli utstötta och orsaka samhället mer problem.

Annons
Annons

Det påverkar också arbetsmarknaden och ekonomin i stort, eftersom familjer och barn till stor del driver konsumtion.

Och här är det verkligt deprimerande: de allra fattigaste delarna av världen har inte ens börjat att välja bort flickor ännu.

Nu är det förbjudet i många länder för en kvinna att välja bort ett barn på grund av kön, men det är svårt att beivra: hon kan ju gå till en läkare för ett ultraljud och till en annan för en abort när hon vet att hon bär på ett foster av en sort hon inte önskar. Olika statliga upplysningskampanjer om att det är dåligt för samhället har inte heller fungerat så bra.

De flesta ekonomer och sociologer som har tittat på detta har tidigare mestadels teoretiserat om att när ett samhälle når en viss nivå av välstånd så kommer könsbalansen att jämna ut sig, eftersom det inte spelar någon roll om det blir flickor eller pojkar. Men det tar flera generationer, och en konservativ kultur kan sitta i långt efter att människor fått det bättre ställt.

Och här är det verkligt deprimerande: de allra fattigaste delarna av världen har inte ens börjat att välja bort flickor ännu. Helt enkelt för att de inte har tillgång till ambulerande ultraljudsmaskiner i samma utsträckning.

I delar av Indien och Bangladesh och i Afghanistan råder en stark hederskultur och där anses det ofta vara en katastrof att bara få döttrar. Hederskultur är svårare att råda bot på än ekonomi, och om ultraljud hinner först lär det bli betydligt färre flickor där också.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons