Annons

Miljöpartiet kovänder om vårdval för reumatiker

Susanne Nordling (MP).
Susanne Nordling (MP). Foto: Tomas Oneborg

2017 sa Miljöpartiet nej till vårdval inom den reumatologiska sjukvården. Nu har de gröna tvärvänt och då finns majoritet för förslaget i region Stockholm.

– Obegripligt att den blågröna majoriteten inte lyssnar på oss, säger Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson.

Under strecket
Publicerad

Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.

Foto: Reumatikerförbundet

Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.

Foto: Reumatikerförbundet

Sedan 2008 har den borgerliga alliansen i Stockholmsregionen infört närmare 40 olika vårdval. Anhängarna brukar peka på ökad valfrihet och tillgänglighet medan kritikerna lyfter fram att kostnaderna för många av vårdvalen skenat iväg. Samt att privatiseringarna gör att utbildning och forskning tappas bort.

Men ett vårdval som Alliansen aldrig lyckats driva igenom gäller reumatologin. 2017 röstades det ner av den dåvarande oppositionen med S, V och MP samt SD. Kritiken var också massiv från patientföreningarna, reumatologerna och forskarna.

Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.
Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet. Foto: Reumatikerförbundet

Men nu dammas förslaget av igen.

– Kritiken kvarstår. Få politiska förslag påverkar tillgången till reumatisk vård i hela landet så mycket som om vårdval införs i Stockholm. Det riskerar att dränerna övriga Sverige på kompetens på samma sätt som det blev med vårdval hud, allergi och öron-näsa-hals, anser Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Annons
Annons

– Vi är uppriktigt oroliga för hur det skulle påverka patientsäkerheten och vården för dem med de största behoven. Ett vårdval skulle förstöra forskningsprocesserna och vara negativt för den kliniska forskningen, fortsätter hon.

Talla Alkurdi (S) instämmer i kritiken och har svårt att förstå Miljöpartiets kovändning.

– Kompetensen urholkas både i Stockholm och i Sverige och vi vet från andra vårdval att köerna kan bli mycket längre och att kostnaderna drar iväg.

Susanne Nordling (MP) som för två år sedan gladdes åt att vårdvalet stoppades säger nu att det finns en ny inriktning som gör det möjligt att bygga ihop reumatologin med andra vårdområden.

– Därför har vi gått med på att införa det och målet är att det ska bli en mer heltäckande vård för länets reumatiker. Samtliga vårdval ska också ses över så att vården blir mer sammanhållen. Kroniskt sjuka ska inte behöva vara sina egna projektledare i vårdsystemet och resurserna ska gå till dem med störst behov.

Sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) är nöjd med Miljöpartiets omsvängning. Den reumatologiska vården behöver förstärkas och utvecklas.

– Behoven ökar i framtiden med fler äldre och en ökad befolkning. Vi behöver utbilda fler och långsamt öka utbudet av vård. Vi kan också tänka oss ett bredare vårdval för reumatiker och även för dem med psoriasisartrit. Det förra förslaget var inte tillräckligt genomtänkt, nu ska vi lyssna mer på professionen och patientorganisationerna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons