Annons

”Min exfru vägrade skriva under sonens passansökan”

Exfrun använder barnen mot mig – vad kan jag göra? undrar en läsare. Advokat Caroline Elander Knip reder ut vad som gäller från ett familjerättsligt perspektiv.

Under strecket
Publicerad

Är samarbetsproblemen tillräckligt stora kan ena föräldern få ensam vårdnad, skriver advokat Caroline Elander Knip, SvD:s expert inom familjerätt och arvsrätt.

Foto: SvD, Illustration: Thomas Molén

Är samarbetsproblemen tillräckligt stora kan ena föräldern få ensam vårdnad, skriver advokat Caroline Elander Knip, SvD:s expert inom familjerätt och arvsrätt.

Foto: SvD, Illustration: Thomas Molén
Är samarbetsproblemen tillräckligt stora kan ena föräldern få ensam vårdnad, skriver advokat Caroline Elander Knip, SvD:s expert inom familjerätt och arvsrätt.
Är samarbetsproblemen tillräckligt stora kan ena föräldern få ensam vårdnad, skriver advokat Caroline Elander Knip, SvD:s expert inom familjerätt och arvsrätt. Foto: SvD, Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag har två barn och separerade från deras mamma för tre år sedan. Barnen har sedan dess bott varannan vecka hos oss och vi har fortfarande gemensam vårdad.

Vår kommunikation har blivit allt sämre och jag upplever att hon talar väldigt illa om mig och min nya sambo framför barnen och skapar onödiga konflikter. Jag märker också att barnen inte mår bra som det är nu.

Jag och min nya sambo ville resa med barnen över en weekend men upptäckte då att min sons pass skulle hinna gå ut. Jag bad henne då att underteckna polisens blankett så att jag kunde ansöka om ett nytt pass. Men det vägrade hon utan att ge någon bra förklaring.

Hon har hela tiden krävt att barnen ska vara folkbokförda hos henne och gå på den förskola och skola som ligger närmast henne och allt jag säger och gör är fel.

Annons
Annons

Vad kan jag göra?

 

Normalt sett räcker det inte med enstaka händelser för att någon av föräldrarna ska erhålla ensam vårdad.

Caroline Elander Knip: Gemensam vårdad innebär att du och barnens mamma gemensamt ska fatta juridiska beslut som rör barnen. Om föräldrarnas samarbetsproblem är så pass stora att det påverkar barnen negativt kan föräldrarna själva eller tingsrätten anförtro vårdnaden till den ena föräldern. I de flesta fall har den andra föräldern då rätt till ett umgänge med barnen. Ensam vårdnad handlar inte, som många tror, om att helt utestänga den andra föräldern från barnen annat än i mycket speciella fall där en förälder lider av till exempel allvarlig psykisk ohälsa, har ett allvarligt missbruk eller där barnen riskerar att fara illa.

En typisk situation som skulle kunna tala för att era samarbetsproblem påverkar barnen negativt är det du beskriver om att ni har svårt att enas i frågor om skolgång och pass. Det är frågor som typiskt sett faller inom vårdnadsbegreppet och som parterna bör kunna diskutera. Om inte barnens mor har goda skäl att inte underteckna handlingarna om pass, kommer det ses som negativt för henne vid en eventuell tvist. Normalt sett räcker det inte med enstaka händelser för att någon av föräldrarna ska erhålla ensam vårdad.

Ett första råd är att kontakta familjerätten via kommunen. De erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal och kan vara till hjälp att komma överens. Om du upplever långtgående problem i samarbetet med dina barns mor kan det vara ett alternativ att kontakta en advokat eller jurist för att undersöka dina möjligheter att via domstolen få ensam vårdad om barnen.

Domstolen kommer att i sin bedömning grunda sig på vad som är det bästa för barnen och väger då in flera olika aspekter. Bland annat tas hänsyn till om det är någon av föräldrarna som varit den mer drivande i konflikten och vem av föräldrarna som bäst kan tillgodose barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Ju äldre barnen blir tas även allt större hänsyn till deras egen vilja.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons