Annons

Ministern: Orimligt att id-kort inte godkänns

Infrastrukturminister Anna Johansson säger att det är för tidigt att dra några slutsatser när det gäller de nyinrättade id-kontrollerna. Hon tycker dock att det är orimligt att id-kort som är utfärdade av svenska myndigheter inte godkänns av kontrollanterna.

Under strecket
Publicerad

Infrastrukturminister Anna Johansson.

Foto: Claudio Bresciani/TTBild 1 av 1

Infrastrukturminister Anna Johansson.

Foto: Claudio Bresciani/TTBild 1 av 1
Infrastrukturminister Anna Johansson.
Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Claudio Bresciani/TT
Id-kontrollerna igång – följ SvD:s liverapporteringsvd.se

Infrastrukturminister Anna Johansson säger att rapporter hon fått på måndag morgon pekar på att id-kontrollerna verkar fungera väl. Samtidigt säger hon att reglerna behöver vara i kraft i ett par veckor innan man kan se vilka effekter de får.

– Syftet med att införa id-kontroller är inte att försvåra pendlingen i Öresundsregionen. Syftet är att vi ska få ett asylmottagande som vi på längre sikt klarar av att hantera.

Annons
Annons

**Det var den 17 december **som riksdagenmed klar majoritet röstade genom den lag som ger regeringen rätt att "vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet" införa id-kontroller på tåg, buss och passagerarfartyg till Sverige.

**När är det inte längre allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet? När ska åtgärden tas bort? **

– Förordningen ska vara i kraft i sex månader. Vi kommer självklart att följa utvecklingen noggrant. Avsikten är inte att åtgärden ska vara kvar längre än vad det behövs, säger Anna Johansson.

Anna Johansson påpekar att Sverige tog emot nästan 165 000 asylsökande under förra året. 2014 var det cirka 80 000 personer som sökte sig hit. Skulle mottagandet ligga på dessa nivåer år efter år så skulle det vara svårt att erbjuda bland annat bostäder och sjukvård, säger hon.

Men vad är själva faran för den allmänna ordningen?

– När de system vi har för mottagande som till exempel att erbjuda bostäder och göra rättssäkra asylprövningar, när man inte klarar av att upprätthålla den typen av system till följd av ett högt mottagande, då är det ett hot mot den inre ordningen, säger Anna Johansson.

– Formuleringen handlar inte om, som vissa uttrycker det, systemkollaps, men det handlar om att de system vi har är så hårt ansträngda att de inte kan leverera det som de är tänkta att leverera.

**Så det råder en allvarlig fara när vi har det höga mottagandet?
**
– När du har en nivå på mottagandet som är så högt att de system vi har som är till för mottagandet, men också för andra delar av samhället, inte klarar av att göra det på ett bra sätt, så har vi en situation som vi behöver hantera och det är det som den svenska regeringen gör just nu.

Annons
Annons

Det protesteras i Öresundsregionen. Hur ser du på det?

– Vi är medvetna om att det blir krångligt för pendlare att ta sig till och från arbetet. Restider blir längre, det blir färre avgångar i rusningstrafik. Men vi har ändå gjort bedömningen att det sammantaget och långsiktigt finns en större risk i att inte vidta åtgärder.

**Man befarar stora förseningar i eftermiddag i kollektivtrafiken. Vad är acceptabelt för resenärerna? **

– En rekommendation från transportörerna är att man ska vara ute i lite bättre tid än vad man normalt behöver vara. Man har gjort beräkningar som visar att förseningar kommer att uppgå till 20-50 minuter beroende på varifrån man reser och vart man ska.

Transportörerna får en extra kostnad i och med detta. Vem ska stå för den?

– Det är transportörerna som får stå för den extra kostnaden. Det är inte unikt att man fattar politiska beslut som får ekonomiska konsekvenser för till exempel transportörföretag. Även där kommer vi att följa utvecklingen. Departementet har tät kontakt med transportföretagen.

Många tycker att det råder oklarheter kring id-kontrollerna och anklagar regeringen för att inte ha tänkt färdigt.

– I förordningen är det tydligt uttalat att det är myndigheterna som ska fatta beslut om föreskrifter kring hur det här ska gå till. Bland annat Transportstyrelsen och Polisen reglerar till exempel vad en transportör ska uppfylla för att anses ha genomfört id-kontroll.

**Nu visar det sig att svenska id-kort som utfärdas av Skatteverket inte gäller. Det visste ingen om. Kommentar?
**
För att en id-handling ska vara giltig ska den vara utfärdad i syfte att fastställa en persons identitet. Den ska vara försedd med foto, namnuppgifter och uppgift om födelsedatum, enligt polisens föreskrifter. Hur det har tolkats av vissa transportörer kan inte jag svara på men det är en sådan typisk fråga som man behöver reda ut inledningsvis i processen.

Anna Johansson menar att Transportstyrelsen har varit tydlig med att man kommer att ha inställningen att hellre fria än fälla.

– Att id-handlingar som är utfärdade av svenska myndigheter inte ska vara giltiga låter inte helt rimligt, med tanke på vad som står i föreskrifterna, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons