Annons

Ministern om SFI-brister: "Kan inte ha det så"

Utbildningen i svenska för invandrare ska regleras bättre. Det lovar kunskapslyftsminister Aida Hadžialić som lägger ytterligare 70 miljoner kronor på att stärka undervisningen. Och vinsterna i välfärden ska stoppas.

– Det är ett systemfel, säger hon.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

"Vi måste reglera upp det och se till att våra skattepengar används ändamålsenligt. Vi ska ha ordning och reda i välfärden" säger kunskapslyftsminister Aida Hadžialić till SvD Näringsliv.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

"Vi måste reglera upp det och se till att våra skattepengar används ändamålsenligt. Vi ska ha ordning och reda i välfärden" säger kunskapslyftsminister Aida Hadžialić till SvD Näringsliv.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
"Vi måste reglera upp det och se till att våra skattepengar används ändamålsenligt. Vi ska ha ordning och reda i välfärden" säger kunskapslyftsminister Aida Hadžialić till SvD Näringsliv.
"Vi måste reglera upp det och se till att våra skattepengar används ändamålsenligt. Vi ska ha ordning och reda i välfärden" säger kunskapslyftsminister Aida Hadžialić till SvD Näringsliv. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Den stora flyktingvågen innebär en kraftig ökning av behovet av utbildning i svenska. Kunskaper i svenska är många gånger en förutsättning för att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden och alltså en nyckel till en lyckad integration.

Men systemet med utbildningen i svenska som erbjuds till invandrare, SFI, dras redan idag med stora problem. SvD:s granskning de senaste veckorna har visat på många brister:

Kommuner har svårt att leva upp till kravet på SFI-utbildning. Lärarbristen är enorm. I flera större kommuner, däribland Stockholm har upphandlingen av utbildning hamnat i en långdragen rättsprocess. Kritiken mot upphandlingssystemet är massiv, och Lärarnas Riksförbund varnar till och med för att lärarflykt hotar.

Annons
Annons

– Det är ett huvudbry att upphandlingar inte fungerar som de ska, inte bara inom skolan. Civilministern har satt igång med ett arbete kring upphandlingsförfarandet och jag vet att det arbetet kommer att spegla hur det fungerar för vuxenutbildningen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialić, (S) som svar på frågan om vad hon ska göra åt problemet.

SvD Näringsliv träffar henne på Utbildningsdepartementet. Vi sitter i en soffgrupp precis utanför hennes arbetsrum.

Vi har innan mötet fått veta att Utbildningsdepartementet fördelar ytterligare 72 miljoner kronor till studieförbunden, som ska driva ett nytt projekt kallat Vardagssvenska, i syfte att bättra på svenskkunskaperna hos de som flytt till Sverige.

I vårbudgeten anslogs 40 miljoner kronor extra för att locka lärare att bli behöriga och undervisa i svenska för invandrare. Och 25 miljoner gick till projektet Svenska från dag ett- så att boende på flyktinganläggningar får kunskaper i svenska.

Regeringens satsning kritiserades direkt för att vara för liten och felriktad, bland annat från Svenskt Näringsliv.

Fram till 2019 kommer vi att sakna 4800 lärare

– Fram till 2019 kommer vi att sakna 4800 lärare och den investeringen vi gör nu kommer handla om att vi får fram 1000 fler. Det är ett viktigt steg framåt, säger hon.

Hon säger att bristen på SFI-lärare redan fanns när regeringen tillträdde, man har ärvt problemet. Liksom att vuxenutbildningen länge varit underfinansierad. Nuvarande regering har sedan tidigare anslagit 155 miljoner kronor till projektet svenska från dag ett. Och årligen läggs 100 miljoner kronor på att få fler att utbilda sig till SFI-lärare.

Annons
Annons

Frågan är om detta är tillräckligt för att lösa de problem som redan visat sig i utbildningssystemet och som kan väntas accentueras när trycket ökar.

SvD har även rapporterat att skolinspektionen hittat brister hos åtta av tio granskande skolföretag som bedriver vuxenutbildning. Företagen brister i betygsättning och i bedömning av elevers kunskaper och på en skola fanns ingen lärare med pedagogisk utbildning.

– Ett problem är att vi har en marknadisering av skolan, där vi har haft drivkrafter som handlar om att tjäna pengar, istället för att fokusera på kvaliteten i undervisningen, säger Aida Hadžialić.

Hon nämner att den så kallade välfärdsutredningen just tittar på hur vinstjakten i välfärden ska stoppas.

Lärare som SvD har talat med har berättat att elever godkänns trots att de inte har tillräckliga kunskaper i svenska, eftersom pengarna trillar in då de godkänts.

Vad säger du om det?

– Vi kan inte ha det så. Vi måste reglera upp det och se till att våra skattepengar används ändamålsenligt. Vi ska ha ordning och reda i välfärden.

Det ska bli ett slut på reformer som skjuter från höften som låter bra.

Det finns de som menar att hela SFI:n borde göras om, att detta är ett systemfel. Vad tycker du?

– Det är ett systemfel. Det beror på att man vill ha en genomströmning för att tjäna pengar på det, och detta vill vi sätta stopp för. Vi ska kunna följa så att varje skattekrona används ändamålsenligt.

När blir det så?

– Arbetet pågår för fullt, i november får vi välfärdsutredningens betänkande. Det är stora strukturella förändringar som måste ta tid för att genomarbetas. Det ska bli ett slut på reformer som skjuter från höften som låter bra, men som inte är förankrade i beprövad erfarenhet.

Annons
Annons

**Hur ska man göra, förbjuda privata aktörer? **

– Vi tittar nu på hur vi ska göra, Ilmar Repaluu leder det arbetet, vi får se vilka slutsatser han kommer fram till.

Djupare svar än så får vi inte. Aida Hadžialić hänvisar gång efter annan till välfärdsutredningen och även till civilministerns arbete kring upphandlingar ska göras, och svaren på SvD:s frågor blir ofta generella.

Hon kallar projektet svenska från dag ett för succé, baserat på att 73 000 flyktingar har deltagit sedan i höstas. Och hennes förhoppning är att projektet ska leda till att flyktingarna är bättre rustade i svenska när de väl kommer till SFI-utbildningen.

Hur kan du veta att det finns en tillräcklig kvalitet i detta?

– Studieförbundens pedagogik baseras på en idéburen tradition. De ska arbeta utifrån sin filosofi och vi vet att de är framgångsrika.

Det behöver anställas inom vård, bygg, omsorg inom industrin.

Det finns inget kontrollorgan. Hur vet man att de är framgångsrika?

– Jag har själv besökt det här verksamheterna. De individer som jag har pratat med, har ju pratat svenska även om den är bristfällig. Det kommer inte att vara perfekt och inte samma sak som SFI, men det är en start.

Hur ska man då i nuvarande system klara att utbilda alla dem som kommit hit?

– Jag tror på generella satsningar och välfärdslösningar. Bygger vi ut den yrkesinriktade vuxenutbildningen så kommer detta alla till del. Det behöver anställas inom vård, bygg, omsorg inom industrin. Kan vi se till att de nyanlända yrkesutbildas har vi också en lösning på en del av de problem vi ser på arbetsmarknaden.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons