Annons

Bah Kuhnke slår tillbaka: Jag styr inte innehållet

”Ge mig gärna kritik, men basera den på det jag gör och säger”, svarar kulturministern till Ola Wong.
”Ge mig gärna kritik, men basera den på det jag gör och säger”, svarar kulturministern till Ola Wong. Foto: Anders Wiklund/TT

Ola Wong hade kunnat undvika missförstånd om han bara hört av sig. Under mina år som kulturminister har jag konsekvent arbetat för att försvara den konstnärliga friheten. Det skriver Alice Bah Kuhnke (MP) i sitt svar på Ola Wongs artikel i SvD.

Under strecket
Publicerad

Kulturdebatten är alltför viktig för att slarvas bort på vandringssägner och svepande insinuationer.

Jag har inte fattat några som helst beslut om att styra innehållet i de böcker som får statligt stöd av Kulturrådet. Vid en närmare granskning kan man inte ens hävda att den tidigare borgerliga regeringen gjorde detta.

Regeringen fattar beslut om villkor för kulturstöd i förordningar. Den som nu gäller för litteraturstödet beslutades 2010 när Lena Adelsohn Liljeroth var kulturminister. I förordningen finns inte en enda av de punkter som Wong listar i sin artikel. Kulturrådet fattar i sin tur beslut om vilka generella utgångspunkter för bedömning som ska gälla för litteraturstöd. Inte heller där finns de krav som Ola Wong beskriver. För den som är intresserad av fakta finns kriterierna på Kulturrådets hemsida att läsa.

Efter höstens debatt om #metoo kan det inte finnas många kvar som ifrågasätter om sexuella trakasserier förekommer i kultursektorn. Därför var en av de 10 punkterna jag presenterade innan jul att Kulturrådet ska ta upp detta i sin regelbundna dialog med landstingen inom kultursamverkansmodellen. Genom modellen bidrar staten till finansieringen av kulturinstitutioner runt om i landet. Det är rimligt att staten tar ansvar för att lagen om sexuella trakasserier efterlevs i hela samhället, så även i kultursektorn. Så här står det ordagrant i regleringsbrevet:

”Statens kulturråd ska i dialogen med landstingen särskilt lyfta frågan om sexuella trakasserier.”

Alltså inte en stavelse om att arbetet mot sexuella trakasserier ska påverka litteraturbidragen. Några sådana uppdrag finns helt enkelt inte. Eftersom de bidragen inte är en del av kultursamverkansmodellen.

Alla dessa missförstånd hade Ola Wong kunnat undvika om han hade hört av sig till mig.

Under mina år som kulturminister har jag konsekvent arbetat för att försvara den konstnärliga friheten. Ett exempel på detta är att jag sedan årsskiftet tagit bort de instruktioner som tidigare fanns att statens museer skulle integrera ett jämställdhets-, mångfald och barnperspektiv i sina verksamheter. Konst som inte är fri är meningslös, det gäller också den som är offentligt finansierad. 

Ge mig gärna kritik, men basera den på det jag gör och säger. Även kulturdebatten behöver vuxna i rummet.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons