Annons

Ministern tillbakavisar kritik om kryphålen

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) köper inte kritiken att luckorna finns kvar i lagrådsremissen om vinster i välfärden. Men SvD erfar att regeringen kommer att göra justeringar om företag ändå försöker undkomma vinststoppet.

Under strecket
Publicerad

Erdalan Shekarabi och Jonas Sjöstedt (V) presenterade en gemensam överenskommelse för att begränsa vinsterna i välfärden.

Foto: Anders Wiklund/TTBild 1 av 1

Erdalan Shekarabi och Jonas Sjöstedt (V) presenterade en gemensam överenskommelse för att begränsa vinsterna i välfärden.

Foto: Anders Wiklund/TTBild 1 av 1
Erdalan Shekarabi och Jonas Sjöstedt (V) presenterade en gemensam överenskommelse för att begränsa vinsterna i välfärden.
Erdalan Shekarabi och Jonas Sjöstedt (V) presenterade en gemensam överenskommelse för att begränsa vinsterna i välfärden. Foto: Anders Wiklund/TT

När utredningen om vinster i välfärden kom hävdade flera experter att den kommer att slå allra hårdast mot små och medelstora företag – medan det finns gott om kryphål för de största, mest kapitalstarka företagen.

De kryphålen finns kvar, vilket SvD kunnat berätta tidigare. Bland annat finns möjligheten kvar för företag att öka sitt vinstutrymme genom att köpa de lokaler där man bedriver sin verksamhet.

– Jag tycker att det är rimligt att vinstutrymmet ökar om man investerar mer kapital i verksamheten. Men det ska vara investeringar som verkligen behövs och därför måste investeringar i fastigheter vara sådana som används i verksamheten, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S), och fortsätter:

– Det är också meningen att myndigheterna ska upptäcka otillåtna värdeöverföringar, vilket exempelvis kan handla om onormalt höga löner eller lokalhyror.

Enligt vad SvD erfar är regeringen beredd att göra justeringar senare om det visar sig att vissa företag systematiskt utnyttjar luckor i lagen för att kunna ta ut högre vinster än det var tänkt.

Det nya förlaget innehåller också regler som ska gynna de mindre företagen, bland annat ett ”golv” som garanterar att alla kan tjäna minst ett basbelopp, alltså cirka 46 600 kronor.

Men revisionsbyrån Grant Thornton menar att det är så lite pengar att undantaget blir meningslöst. Men Shekarabi har en annan bild.

– Syftet med golvet är inte att små företag ska kunna ignorera vinstbegränsningen och helt förlita sig på den lägsta nivån, utan att små aktörer på sikt ska kunna investera och därmed öka sitt operativa kapital, säger han.

Shekarabi ifrågasätter samtidigt vilka vinstbehov som egentligen finns hos välfärdsföretag.

– Man kan fråga sig vad man menar med en tillräcklig vinst. Tillräcklig för vad? Den här branschen är ingen kapitalintensiv bransch där stora investeringsbehov plötsligt behöver täckas.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons