Annons

Ministrar: Vi vill förenkla för vapenägarna

Regeringen kommer inte att göra något som försvårar i onödan för jägare och sportskyttar – tvärtom är vårt mål att förenkla regelverket för de legala vapenägarna, skriver ministrarna Morgan Johansson och Sven-Erik Bucht.

Under strecket
Publicerad

Påståenden från oppositionen om att regeringen vill införa regler som försvårar för jägare och sportskyttar saknar grund, skriver ministrarna Morgan Johansson och Sven-Erik Bucht.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 2

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister (S), och Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S).

Foto: TTBild 2 av 2

Påståenden från oppositionen om att regeringen vill införa regler som försvårar för jägare och sportskyttar saknar grund, skriver ministrarna Morgan Johansson och Sven-Erik Bucht.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1
Påståenden från oppositionen om att regeringen vill införa regler som försvårar för jägare och sportskyttar saknar grund, skriver ministrarna Morgan Johansson och Sven-Erik Bucht.
Påståenden från oppositionen om att regeringen vill införa regler som försvårar för jägare och sportskyttar saknar grund, skriver ministrarna Morgan Johansson och Sven-Erik Bucht. Foto: Pontus Lundahl/TT

DEBATT | VAPENLAGAR

Jakten är en stor folkrörelse och en viktig del i Sveriges viltvård. Det har på sistone framförts påståenden från oppositionen om att regeringen avser att införa regler som försvårar för jägare och sportskyttar i onödan, trots att det inte krävs av EU:s nya vapendirektiv.

Påståendet saknar helt och hållet grund. Det är snarare tvärtom – vi avser att förenkla regelverket för de legala vapenägarna. Under hela mandatperioden har vi arbetat konsekvent för jägarnas och skyttarnas intressen, självklart utan att ge avkall på säkerhetsfrågorna.

Regeringen har tagit fler initiativ för att förenkla regelverket för de legala vapenägarna än vad som gjordes under den föregående alliansregeringen. Då åstadkoms nästan ingenting i den vägen.

Annons
Annons

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister (S), och Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S).

Foto: TTBild 1 av 1

I maj 2017 beslutade EU om ett reviderat vapendirektiv. Det ursprungliga förslaget var i flera delar ogenomtänkt och skulle ha fått stora och negativa konsekvenser för svenska jägare och sportskyttar. Under förhandlingen tog vi strid mot en rad regeländringar som riskerade att bli en orimlig börda för svenska vapeninnehavare utan att tillföra en högre skyddsnivå.

Inget land lade så många konkreta ändringsförslag som Sverige. Bland annat lade vi fram förslaget om undantag från förbudet om helautomatiska vapen med hänvisning till totalförsvarsintressen. Vi säkrade även möjligheten för dispens för dem som studerar på lantbruks- och skidskyttegymnasierna.

När en utredning tillsattes för att genomföra det reviderade direktivet i svensk lag så passade vi också på att utreda minskat krångel för svenska vapeninnehavare. Det ledde till ett konkret förslag om att avskaffa licenskravet för ljuddämpare och det förslaget har remitterats. Regeringen har dessutom gett utredningen i uppdrag att titta på möjligheten att utöka vapenhandlares uppgifter i okomplicerade vapenärenden, som byte av ett vapen till ett motsvarande. Utredaren ska också föreslå ett tydliggörande av kraven för att få tillstånd för enhandsvapen för att på så sätt förenkla bedömningarna.

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister (S), och Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S).
Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister (S), och Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S). Foto: TT
Annons
Annons

Nu pågår det en diskussion om några av de förslag som utredaren kommit med och som går längre än vad direktivet kräver. Det rör till exempel en generell tillståndsplikt för vapenmagasin och avfyrningsmekanismer. Vårt och regeringens besked är tydligt i denna del: vi har inte för avsikt att lägga fram några förslag som går längre än vad som krävs av EU-rätten.

När det gäller förslaget om femårslicenser för halvautomatiska vapen med stor magasinkapacitet, så anser flera remissinstanser att utredaren gått utöver ändringsdirektivets krav. Här är det ännu inte helt klarlagt vad direktivet faktiskt kräver och regeringen måste göra en djupare analys av direktivet i den delen. Men även här gäller att regeringen inte avser att gå längre än vad EU-rätten kräver. Varken vi eller någon annan regering kan emellertid bryta mot EU-rätten.

Det har också förekommit påståenden om att det framöver inte skulle vara möjligt för tävlingsskyttar att transportera sina vapen med flyg. Sanningen är att det redan idag är upp till varje flygbolag att på egen hand bestämma om vapen ska få transporteras med flyget eller ej. Vapendirektivet innebär här ingen skillnad från i dagsläget och påståendet att regeringen skulle försvåra för tävlingsskyttar att transportera sina vapen är alltså direkt felaktigt.

Jakten är en folkrörelse och en väsentlig del i Sveriges viltvård. Skytterörelsen har en viktig roll inom vårt totalförsvar genom att bland annat erbjuda träningsmöjligheter. Regeringen kommer inte att göra något som försvårar i onödan för dessa verksamheter – tvärtom är vårt mål att förenkla regelverket för de legala vapenägarna.

Morgan Johansson
justitie- och inrikesminister (S)
Sven-Erik Bucht
landsbygdsminister (S)

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons