Annons

Minskar förbränningen när vi går ner i vikt?

Många går lätt upp i vikt igen efter att ha bantat. Kan en av anledningarna vara att kroppens energiförbrukning minskar efter att vi tappat kilon? SvD:s Emma Frans går igenom vetenskapliga studier på området.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Foto: Colourbox

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Foto: Colourbox
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén Foto: Colourbox

Påstående

Nu när temperaturen stiger och kläderna åker av är det en hel del som önskar några färre kilon. Många som gått ner i vikt vet dock att den stora utmaningen inte är att tappa några kilon, utan snarare att bibehålla den lägre vikten under en längre tidsperiod.

Vissa hävdar att denna svårighet beror på att kroppens energiförbrukning minskar när vi bantar, och att vi därför lätt går upp i vikt efter en viktnedgång. Vad säger egentligen vetenskapen om detta påstående?

Under programmet gick deltagarna i genomsnitt ner 60 kilo – en dramatisk viktnedgång. Sex år senare hade de i snitt gått upp 40 av dessa kilon.

Genomgång

Det går åt en hel del energi för att våra kroppar ska fungera, även när vi inte är aktiva. Den energi som kroppen kräver i viloläge kallas ibland för basalmetabolism eller basalförbränning.

Annons
Annons

Det finns en hel del variation i hur hög basalmetabolism en person har och den påverkas av olika faktorer, bland annat våra genetiska förutsättningar och vårt kön. Vår vikt påverkar också vår basalmetabolism vilket innebär att det är helt rimligt att en viktnedgång ger upphov till en lägre förbränning – helt enkelt för att vi väger mindre än tidigare.

Det verkar dock som om minskningen i basalmetabolism efter viktnedgång inte enbart kan förklaras av den nya, lägre vikten. Kroppen verkar ställa om sig och dra ner på energiförbrukningen. Fenomenet brukar kallas adaptiv termogenes, en metabol anpassning som misstänks vara kroppens sätt att hantera svält (1,2).

Studier där personer som gått ner i vikt följts under längre tidsperioder har visat att 80 till 90 procent återgår till sin ungefärliga ursprungsvikt (2). En minskad basalmetabolism kan vara en betydande orsak till detta. En uppmärksammad forskningsrapport som publicerades i tidskriften Obesity 2016 illustrerade denna problematik tydligt (3).

Studien utfördes på personer som hade deltagit i det välkända tv-programmet ”Biggest loser” – ett underhållningsprogram som går ut på att deltagarna ska gå ner så mycket som möjligt i vikt på kort tid. Studien undersökte deltagarnas vikt och metabolism i början och efter viktnedgången samt sex år senare.

Under programmet gick deltagarna i genomsnitt ner 60 kilo – en dramatisk viktnedgång. Sex år senare hade de i snitt gått upp 40 av dessa kilon. Deras metabolism verkade också vara påverkad, trots att det gått så lång tid sedan viktnedgången – den dagliga energiförbrukningen i vila hade minskat med 700 kcal jämfört med förbränningen före programmet. I genomsnitt var deras basalmetabolism 500 kcal lägre än vad den borde ligga på, med tanke på deras nuvarande förutsättningar.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Detta kan förklara varför det är så svårt för personer som gått ner i vikt bibehålla den lägre vikten.

Det är dock viktigt att påpeka att studien på ”Biggest loser”-deltagarna var liten – endast 14 personer följdes upp och det fanns ingen kontrollgrupp att jämföra med.

Dessutom skedde viktnedgången under extrema förhållanden och syftet var inte i första hand varaktig viktnedgång, utan snarare att göra ett underhållande tv-program. Det finns dock andra studier som pekar på att även mindre radikala dieter för viktnedgång kan ha en viss påverkan på basalmetabolismen (4).

Slutsats

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Det finns vissa vetenskapliga belägg för påståendet om att kroppens energibehov vid vila, basalmetabolismen, minskar hos personer som går ner i vikt.

Detta kan förklara varför det är så svårt för personer som gått ner i vikt att bibehålla den lägre vikten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons