Annons

Minst 44 barn förda ur Sverige mot sin vilja i år

De allra flesta som försvinner har föräldrar som har flytt till Sverige och fått uppehållstillstånd.
De allra flesta som försvinner har föräldrar som har flytt till Sverige och fått uppehållstillstånd. Foto: Janerik Henriksson/TT

Nu gapar skolbänkar tomma över hela landet. Enligt nya siffror från den nationella stödlinjen har minst 44 barn förts ut ur Sverige mot sin vilja hittills i år. Ändå finns ingen nationell handlingsplan för att förhindra att fler barn försvinner.

Under strecket
Publicerad

Liberalernas nya partisekreterare Juno Blom har jobbat mot hedersförtryck i flera decennier.

Foto: Malin HoelstadBild 1 av 2

”Det finns ingen sammanhållen politik”, säger Juno Blom.

Foto: Malin HoelstadBild 2 av 2

– Jag brukar vända på det, säger Juno Blom.

Hon är Liberalernas partisekreterare och har gått in i politiken av en anledning. Hon blev förbannad på att det inte fanns politisk handlingskraft för att bekämpa hedersförtryck, och i dess kölvatten grov kriminalitet.

– För att få andra att förstå hur konstigt det är att vi inte hör mer om de här barnen som försvinner, brukar jag ta mig själv som exempel. Om jag hade bestraffat min dotter genom att dumpa henne i något land som människor flyr ifrån, så tror jag att vi hade haft helt andra reaktioner än vi har nu, säger hon.

De har förts bort från det som är deras hem.

Efter årets sommarlov gapar tomma stolar i klassrummen på landets skolor. De allra flesta som försvinner har föräldrar som har flytt till Sverige och fått uppehållstillstånd.

Men exakt hur många barn som har försvunnit kan ingen säga. Trots att problemet har varit känt under mer än ett decennium finns inga nationella riktlinjer eller en sammanhållen handlingsplan för kommunerna.

Det som dock ger en fingervisning är antalet samtal till den nationella stödlinjen, som sköts av länsstyrelsen i Östergötland på uppdrag av regeringen.

Annons
Annons

Liberalernas nya partisekreterare Juno Blom har jobbat mot hedersförtryck i flera decennier.

Foto: Malin HoelstadBild 1 av 1

Hittills i år, från och med januari till och med juli, har minst 102 personer ringt in till stödlinjen med oro för att någon i deras närhet ska föras bort. Av dem har minst 44 barn och unga vuxna redan lämnat landet.

– Fler anmäler nu, det har börjat sjunka in att de här barnen inte bara har flyttat tillbaka hem. De har förts bort från det som är deras hem. Och de kan vara utsatta för barnäktenskap, tvångsäktenskap, uppfostringsresor för pojkar eller ”rehabilitering” av sexuell läggning, säger Christina Malmqvist, sakkunnig på det nationella kompetensteamet.

Liberalernas nya partisekreterare Juno Blom har jobbat mot hedersförtryck i flera decennier.
Liberalernas nya partisekreterare Juno Blom har jobbat mot hedersförtryck i flera decennier. Foto: Malin Hoelstad

Ändå är siffrorna bara toppen av ett isberg. Det är bara de som själva söker sig till den nationella stödlinjen som fångas upp.

– Utifrån de samtal vi får in till stödtelefonen kan vi konstatera att de här barnen har varit kända sedan innan, både i skolan och hos socialtjänsten. Men det är ni journalister som räknar dem som saknas. Kommunerna gör inte alltid det, säger Christina Malmqvist.

Journalisten Niklas Orrenius granskade 2009 i Sydsvenskan hur många barn som hade gifts bort i Skåne. Han fann att skånska skolor varje år upptäckte minst 25 fall av barn och ungdomar som gifts bort mot sin vilja. Men siffrorna var inte lätta att få tag i, i stället fick Orrenius ringa runt själv till kuratorer, skolchefer och rektorer.

Annons
Annons

”Det finns ingen sammanhållen politik”, säger Juno Blom.

Foto: Malin HoelstadBild 1 av 1

Det är helt oacceptabelt att vi inte vet hur många som saknas.

Tio år senare har ingenting förändrats. Trots att antalet anmälda barn som förs bort varje år ökar. SvD får samma svar, att det inte finns någon samlad statistik hos varken polisen, Statens kommuner och landsting SKL, eller Socialstyrelsen.

– Om alla kommuner skulle börja räkna, anmäla och följa upp skulle vi ha en nollpunkt. Då har vi något att jämföra med och se om det blir någon förändring, säger Christina Malmqvist.

”Det finns ingen sammanhållen politik”, säger Juno Blom.
”Det finns ingen sammanhållen politik”, säger Juno Blom. Foto: Malin Hoelstad

Liberalernas partisekreterare Juno Blom har jobbat med hedersförtryck över flera decennier, bland annat som chef över det nationella kompetensteamet. Hon har dessutom varit regeringens särskilde utredare om mäns våld mot kvinnor. Hon ser en rädsla för att ta i frågorna om hedersförtryck, att politiker backar när främlingsfientliga krafter använder unga flickors öden som verktyg.

– Det finns ingen sammanhållen politik. När jag tog fram den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, då valde regeringen att ta bort halva namnet och döpte den till ”Mäns våld mot kvinnor”. Det finns likheter, men vi måste förstå skillnaderna, säger Juno Blom.

Nya lagar är under beredning, som bland annat rör möjligheten att beslagta pass och utfärda reseförbud för barn. Men Juno Blom tror inte att lagarna får tillräcklig effekt om inte kunskapsnivån höjs ute i kommunerna, i socialtjänsten och hos polisen.

– Det är helt oacceptabelt att vi inte vet hur många som saknas. Det är politiker på lokal nivå som har det ansvaret och det måste de ta.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons