Annons

Missade formkrav kan göra testamentet ogiltigt

Måste personnumret på dem som bevittnar testamentet anges på handlingen? Advokat Caroline Elander Knip, SvD:s expert inom familjerätt och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Lagen ställer stränga krav på testamenten, upplyser advokat Caroline Elander Knip.

Foto: SvD, Illustration: Thomas MolénBild 1 av 1

Lagen ställer stränga krav på testamenten, upplyser advokat Caroline Elander Knip.

Foto: SvD, Illustration: Thomas MolénBild 1 av 1
Lagen ställer stränga krav på testamenten, upplyser advokat Caroline Elander Knip.
Lagen ställer stränga krav på testamenten, upplyser advokat Caroline Elander Knip. Foto: SvD, Illustration: Thomas Molén

Fråga: Hej!

En fråga angående bevittning av testamente. Måste personnumret på dem som bevittnar testamentet anges på handlingen?

Jag har hört både ja och nej och vill nu veta vad som egentligen gäller.

Ett testamente ska enligt lag upprättas skriftligen och bevittnas av två personer.

Caroline Elander Knip: Lagen ställer relativt stränga krav vad gäller testamenten. Det beror på att testamentet blir gällande först när testatorn avlider och då går det ju av förklarliga skäl inte att fråga om testators vilja. Det är därför viktigt att handlingen blir upprättad på rätt sätt och att den blir så tydlig så möjligt för att undvika missförstånd och eventuella tvister.

Ett testamente ska enligt lag upprättas skriftligen och bevittnas av två personer. Vittnena måste känna till att det är ett testamente som de bevittnar men de behöver inte känna till innehållet i handlingen. Det är viktigt att vittnena närvarar samtidigt i samma rum då testatorn undertecknar handlingen och även vittnena ska sedan underteckna handlingen.

Av lagtexten framgår att testamentsvittnen förutom namn bör ange yrke och hemvist. Det finns alltså inte något krav på att vittnenas personnummer anges i testamentet. Däremot kan det vara bra av praktiska skäl, eftersom det underlättar möjligheterna att få tag på testamentsvittnet om denne exempelvis bytt arbete eller efternamn.

Viktigt att notera är att vem som helst inte får bevittna ett testamente. Av lagen framgår exempelvis att testatorns make, sambo eller syskon inte får vara testamentsvittne. Vittnena ska också vara minst 15 år gamla och de måste vara vid så pass god psykisk hälsa att de förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen. Uppfyller inte testamentet dessa så kallade formkrav kan det bli ogiltigt.

Då testamenten upprättas av en advokat eller jurist är det inte ovanligt att testator undertecknar testamentet på kontoret och att advokaten eller juristen tillsammans med en kollega är testamentsvittnen för att säkerställa att bevittningen verkligen går korrekt till.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons