Annons

Missbrukare som delar droger döms för mord

Den som missbrukar med sin kompis riskerar dömas för dråp eller mord om kompisen avlider i en överdos. 2017 blev ännu ett rekordår för den drogepidemi som dödar över 190 amerikaner om dagen. Nu tar domstolarna till alltmer drastiska åtgärder för att rikta ansvaret åt något håll.

Under strecket
Publicerad

Steph Gaspar är frivillig i projektet The Hand Up Project som hjälper narkotikaberoende i USA som saknar bostad. På bilden från 8 november 2017 städar han upp i skogen i närheten av Everett, delstaten Washington, där missbrukare haft ett läger. På platsen finns kraftiga smärtstillande mediciner, fentanyl och heroin.

Foto: Ted S Warren/APBild 1 av 2
Foto: Charles Krupa/APBild 2 av 2

Steph Gaspar är frivillig i projektet The Hand Up Project som hjälper narkotikaberoende i USA som saknar bostad. På bilden från 8 november 2017 städar han upp i skogen i närheten av Everett, delstaten Washington, där missbrukare haft ett läger. På platsen finns kraftiga smärtstillande mediciner, fentanyl och heroin.

Foto: Ted S Warren/APBild 1 av 1
Steph Gaspar är frivillig i projektet The Hand Up Project som hjälper narkotikaberoende i USA som saknar bostad. På bilden från 8 november 2017 städar han upp i skogen i närheten av Everett, delstaten Washington, där missbrukare haft ett läger. På platsen finns kraftiga smärtstillande mediciner, fentanyl och heroin.
Steph Gaspar är frivillig i projektet The Hand Up Project som hjälper narkotikaberoende i USA som saknar bostad. På bilden från 8 november 2017 städar han upp i skogen i närheten av Everett, delstaten Washington, där missbrukare haft ett läger. På platsen finns kraftiga smärtstillande mediciner, fentanyl och heroin. Foto: Ted S Warren/AP

NEW YORK Över 70 000 amerikaner dog av överdoser under 2017 som blev ännu ett svart rekordår för USA:s drogkris. I hårt drabbade områden tycks alla känna någon som har dött och i de amerikanska domstolarna tycks det ha uppstått en desperat jakt på ansvarsutkrävande.

Närmast till hands verkar syskon, vänner och partners stå. Allt fler döms för dråp eller mord om de delar droger med någon som överdoserar och dör.

Data över fallen samlas inte in på samma sätt överallt, men en sammanställning som New York Times har gjort visar att antalet sådana fall dubblerades mellan 2015 och 2017. I 15 delstater med tillgänglig statistik hittades över 1 000 sådana exempel. En kvinna i Long Island i New York fick exempelvis sex års fängelse för att ha skickat heroin till en kompis som avled av en överdos. En man i Louisiana som injicerade sin fästmö fick livstid utan chans till villkorlig frigivning, trots att båda enligt hans advokat var missbrukare och missbrukade tillsammans. I sin genomgång fann tidningen överdosfall i 36 delstater där någon – ofta en medmissbrukare – dömts till dråp eller mord.

Annons
Annons
Foto: Charles Krupa/APBild 1 av 1

Att en missbrukande partner kan anklagas för mord – i fall som tidigare setts som olycksfall eller självmord – i kombination med den utbredda drogen fentanyl gör att många hamnar i riskzonen för fängelsestraff. Fentanyl är utbredd i USA, upp till 50 gånger starkare än heroin och svårdoserad eftersom den ofta är utblandad. Ambulanspersonal riskerar en överdos bara genom hudkontakt med substansen.

I helgen, i samband med G20-mötet i Buenos Aires, sa president Donald Trump att Kina nu lovat att kontrollera fentanylhandeln hårdare för att skydda USA från smuggling. Det har dock Kina lovat i många år och inget tyder på att fentanyl blir mer sällsynt i USA. Tvärtom ökade antalet dödsfall kopplat till substansen eller liknande substanser med mer än 45 procent under 2017, till över 28 000 dödsfall.

På vissa platser förstörs hela samhällen. SvD har tidigare berättat om hur antalet barn som föds med narkotikaabstinens på grund av mammans missbruk tvingar ett sjukhus i West Virginia att bygga ut sin specialistavdelning för nyfödda. Några fosterföräldrar finns inte längre att tillgå.

Foto: Charles Krupa/AP

Från början har problemet till stor del orsakats av läkare och läkemedelsindustrin som tillsammans pumpat ut starka smärtstillande mediciner, opioider, till små områden i USA där det är uppenbart att de stora leveranserna inte fyller ett reellt medicinskt behov.

Annons
Annons

Kongressen och den tidigare presidenten Barack Obama bromsade samtidigt myndigheternas möjligheter att straffa läkemedelsbolagen för sådan orimlig försäljning genom en lag som en del hävdar att presidenten skrev under utan att förstå vad den innebar. En av dem som var ledande i att skydda läkemedelsindustrin i lagstiftningsprocessen är Marsha Blackburn som i höstens kongressval valdes in i senaten för Tennessee.

Förra året deklarerade Trump att USA:s drogkris är en ”nödsituation för folkhälsan”. Effekten är att den förväntade medellivslängden väntas falla för tredje året i rad i ett av världens rikaste länder. Många hade dock hoppats att presidenten skulle deklarera en ”nationell nödsituation” eftersom det skulle ha frigjort nya ekonomiska medel, medan deklarationen om folkhälsan enbart omfördelar befintliga resurser.

I våras kom administrationen dock med en del åtgärder, även om många menar att det krävs mycket mer. Vita huset vill att utskrivningen av opioidpreparat ska minskas med en tredjedel över tre år och Trump vill se en omfattande informationskampanj.

Men presidenten betonade också vikten av att straffa drogbrott hårdare och har bland annat förespråkat minimistraff för vissa drogbrott. Historiskt har sådana straff bidragit till USA:s stora fängelsepopulation och disproportionerligt drabbat framförallt afroamerikaner. När kongressen nu arbetar med en bred reform av rättssystemet har presidenten samtidigt visat stöd för att ta bort minimistraff för vissa brott. Trump har också till och från övervägt att omfattande droghandel ska kunna ge dödstraff i de delstater där det används.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons