Annons

Misshandlade sina barn – får ensam vårdnad

Pappan är dömd för misshandel av barnen – som uppges inte vilja träffa honom. Trots det har pappan fått ensam vårdnad om barnen.

– Min klient är mycket chockad över det här domslutet, säger mammans advokat Elin Ternert.

Under strecket
Publicerad

Socialtjänsten har utrett pappan och anser inte att han är olämplig som vårdnadshavare.

Foto: Leif R Jansson/TT Bild 1 av 2

Elin Ternert.

Foto: StahrePersson advokatbyrå Bild 2 av 2

Socialtjänsten har utrett pappan och anser inte att han är olämplig som vårdnadshavare.

Foto: Leif R Jansson/TT Bild 1 av 1
Socialtjänsten har utrett pappan och anser inte att han är olämplig som vårdnadshavare.
Socialtjänsten har utrett pappan och anser inte att han är olämplig som vårdnadshavare. Foto: Leif R Jansson/TT

Tingsrätten beslutade 2017 att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad om barnen. Men mamman valde att överklaga beslutet. Nu har Svea hovrätt beslutat att ge pappan ensam vårdnad om barnen.

Elin Ternert, som var mammans ombud i hovrätten, berättar att de kommer överklaga beslutet.

– Det är djupt olyckligt för min klient. Hon är väldigt bedrövad över hovrättens domslut.

2014 dömdes pappan till tre månaders fängelse för att ha misshandlat barnen. I det ena fallet hade han örfilat ett av barnen och i det andra fallet hade han slagit det andra barnet på rumpan.

I samband med det frihetsberövades pappan och sedan dess har barnen bott med mamman. Senast barnen träffade sin pappa var i september 2016.

Vi förstår inte hur hon skulle agerat annorlunda – ska hon dra ut sina barn ur bilen?

Annons
Annons

Elin Ternert.

Foto: StahrePersson advokatbyrå Bild 1 av 1

Socialtjänsten har i samband med rättegångsförhandlingarna utrett pappan och anser inte att han är olämplig som vårdnadshavare. Det ska inte finnas någon risk för att han ska utsätta barnen för våld eller kränkningar.

Pappan anses även vara den förälder som bäst kan tillgodose barnens rätt till en god kontakt med båda föräldrar. Och det är just den detaljen som varit avgörande för hovrättens domslut.

Mamman anses nämligen inte ha medverkat till umgänge och brustit i sin skyldighet att lämna upplysningar om barnen till pappan.

Men hennes ombud i hovrättsförhandlingarna, Elin Ternert, anser inte att så har varit fallet.

– Där kan man ställa sig frågan kring vad som förväntas av min klient. Hon har varit behjälplig med att skjutsa barnen till umgängesstöd. Men de har inte velat gå ut ur bilen och upp till umgängeslokalen. Vi förstår inte hur hon skulle agerat annorlunda – ska hon dra ut sina barn ur bilen?

 Elin Ternert.
Elin Ternert. Foto: StahrePersson advokatbyrå

Hovrätten anser inte att mamman i tillräckligt hög grad använt sin föräldraauktoritet till att påverka och få barnen att vilja träffas sin pappa. Socialtjänstens utredning konstaterar samtidigt att barnen har sagt att de inte vill träffa pappan.

Här är en nästan 12-åring som säger att han inte vill. Nu säger man att han måste och att han inte får bo hos mamman.

Annons
Annons

I det här fallet har domstolen ansett att barnen, som är elva och åtta år, inte är tillräckligt gamla och mogna för att bestämma vad de själva vill.

Advokat Shantu Wahlgren, som företrätt pappan, framhäver att barnen tidigare uttryckt en vilja till att träffa sin pappa men att de numera inte vill på grund av att mamman och hennes släkt påverkat dem.

– När umgängesförsöken gjordes har barnen till vissa uttryckt att de vill träffa sin pappa. Bland annat till en medlare, och det yngre barnet ska också ha velat träffa pappan och saknat honom när han försvann. En förskolelärare vittnade om det, säger Shantu Wahlgren.

Vidare anser hon att barnen är för unga för att förstå hur en total avsaknad av en förälder kommer att påverka dem.

Johanna Schiratzki, professor i välfärdsrätt, ser hovrättens dom som problematisk ur ett barnrättsperspektiv. Hon anser att domstolen har betonat föräldraperspektivet och fokuserat på deras agerande och inte barnens mående.

– Här är en nästan 12-åring som säger att han inte vill. Nu säger man att han måste och att han inte får bo hos mamman.

Hovrätten har i sitt beslut bestämt att barnen till en början inte ska få träffa mamman. Det motiveras med att barnen behöver återknyta kontakten till sin pappa utan att hamna i lojalitetskonflikter.

På sikt anser hovrätten att ett växelvis boende är ett lämpligt mål. Något som pappan är positivt inställd till.

– Det är en risk att barnen betalar ett väldigt högt pris för att få kontakt med ena föräldern, säger Johanna Schiratzki.

Hon påpekar också att domen inte kommer att börja gälla förrän Högsta domstolen fått in ett överklagande och eventuellt bestämt sig för att säga nej till det.

– Hovrättens dom är nog tyvärr inte slutet på processerna om syskonen, som ju redan pågått i flera år. Nästa steg kan vara en process i Högsta domstolen, eller ett mål om verkställighet om barn och föräldrar inte kommer överens om hur flytten till pappan ska gå till.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons