Annons

Missnöjd Nordea-vd flaggar för färre anställda

Casper von Koskull, vd för Nordea. Arkivbild.
Casper von Koskull, vd för Nordea. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT

Nordeas vinst rasar och avgående vd Casper von Koskull är missnöjd. Utdelningspolicy, finansiella mål och kostnadsstruktur ska utvärderas. Hela branschen, inklusive Nordea, får på sikt färre anställda.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

”Våra anställda som arbetar med kunder ska ha mer tid för kunderna”, säger Casper von Koskull.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

Nordea släppte som fjärde och sista storbank delårsrapporten för andra kvartalet under torsdagen. Nordea levererade ett rörelseresultat på 900 miljoner euro, väsentligt under förväntningarna på 949 miljoner euro och en minskning på 34 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Räntenettot uppgick till 1,071 miljarder euro, en minskning med fyra procent. Intäkterna stannade på 2,141 miljarder euro, att jämföra med 2,578 miljarder euro under motsvarande period i fjol. Samtidigt ökade kostnaderna till 1,18 miljarder euro från 1,154 miljarder euro under motsvarande period 2018. Kreditförlusterna låg på samma nivå, cirka 61 miljoner euro.

Enligt vd Casper von Koskull är prestationerna inte tillfredsställande. ”Det krävs ytterligare åtgärder för att stärka det finansiella resultatet”, skriver han i en bokslutskommentar.

Vi kommer att driva ned de strukturella kostnaderna.

Nordea flaggar också för nya finansiella mål och en ändrad kapital- och utdelningspolicy. Fortsatt låga räntor, uppger Nordea, har medfört att de finansiella förutsättningarna har förändrats. Dock är Nordea inte lika tydlig som Handelsbanken och Swedbank om vilka åtgärder som ska införas.

Annons
Annons

”Våra anställda som arbetar med kunder ska ha mer tid för kunderna”, säger Casper von Koskull.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

Handelsbanken har aviserat kommande sparpaket på personalsidan samt fortsatt indragna utdelningar till vinststiftelsen Oktogonen. Swedbank avser att sänka utdelningen från 75 procent till 50 procent. Nordeas åtgärder kommer att presenteras först efter att rapporten för tredje kvartalet 2019 publicerats.

– Fokus är på att få ned vårt K/I-tal (kostnader i relation till intäkter, reds anm) och att få upp avkastningen på eget kapital. Det handlar både om att driva upp intäkterna och att sänka de strukturella kostnaderna. Vi återkommer under hösten när det gäller de finansiella målen. Samtidigt levererar vi enligt vår plan när det gäller kostnaderna, säger Casper von Koskull till SvD.

”Våra anställda som arbetar med kunder ska ha mer tid för kunderna”, säger Casper von Koskull.
”Våra anställda som arbetar med kunder ska ha mer tid för kunderna”, säger Casper von Koskull. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Han är missnöjd med ”vissa nyckeltal” i delårsrapporten, men vill inte närmare gå in på vilka förrän Nordeas finansiella mål är formulerade i höst. Trots att Nordea flaggar för att åtgärder behöver vidtas för att förbättra lönsamheten har ingen detaljerad information om vad som ska göras framkommit.

– Samtidigt som vi arbetar med kundfokus, investeringar och högre intäkter kommer vi att driva ned de strukturella kostnaderna. Det kommer vi att tala mer om under hösten.

Under fjärde kvartalet 2017 kommunicerade Nordea en minskning av antalet anställda och konsulter med minst 6 000, varav 2 000 konsulter. Processen har skett över 3–4 år, och det arbetet fortskrider enligt plan.

Annons
Annons

Banken kommer de kommande åren att ha färre anställda.

Kommer ni att minska eller öka antalet anställda det kommande året?

– En trend för hela branschen är att det blir färre anställda. Det beror på digitalisering, automatisering och robotisering. Det finns också områden där vi blir fler. Det här ska leda till är att våra anställda som arbetar med kunder har mer tid för kunderna. Men branschen och banken kommer de kommande åren att ha färre anställda.

När går vi in i en lågkonjunktur?

– Toppen av högkonjunkturen börjar vara bakom oss, den globala ekonomin förblev skör under andra kvartalet. Det finns indikatorer på att tillväxten saktar ner, framför allt i euroområdet, men även i Kina och USA. Inte negativa tal, men däremot en lägre tillväxt.

Enligt Maria Rivas, senioranalytiker på DBRS, är det positivt att Nordeas ledning gör framsteg på kostnadssidan. Samtidigt pressas intäkterna, vilket fortsätter att utgöra utmaningar när det gäller att göra kraftfulla förbättringar av effektiviteten och att öka bankens avkastning på eget kapital.

– Det är fortfarande viktigt att Nordea fortsätter att visa att det är möjligt att hantera sin kostnadsbas för att delvis kompensera det pågående trycket på intäkterna genom den ökade konkurrensen på hemmamarknaden och lågränteläget. Även om Nordea har en avkastning som ligger i den nedre delen av sin nordiska jämförelsegrupp, så ligger den över genomsnittet för de flesta europeiska jämförbara banker, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons