Annons

”Misstagen med GDPR får inte upprepas”

Förvirringen och frågetecknen kring de nya dataskyddsreglerna gynnar ingen utom konsultbolagen som gräver guld. När EU nu går vidare med ny lagstiftning om icke-personlig data ska vi därför inte begå samma misstag som med GDPR, skriver Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M).

Under strecket
Publicerad

Anna Maria Corazza Bildt (M).

Foto: Claudio Bresciani/TTBild 1 av 1

Anna Maria Corazza Bildt (M).

Foto: Claudio Bresciani/TTBild 1 av 1
Anna Maria Corazza Bildt (M).
Anna Maria Corazza Bildt (M). Foto: Claudio Bresciani/TT

DEBATT | GDPR

Att den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj har nog inte undgått någon. Vi har alla blivit bombarderade av mejl från organisationer, sociala mediaföretag till hyresrättsföreningar, som uppmärksammar att de nu ändrat sina regler och ber om ”otvetydigt medgivande” att processa vår persondata. Det är världens tuffaste regler för skydd av personlig data och säkerställa att personlig integritet respekteras. Det är viktigt och nödvändigt men jag röstade emot GDPR i Europaparlamentet.

Vad Europaparlamentet ville uppnå var gemensamma och enhetliga regler, i stället blev det fler undantagsregler och ökad fragmentering. Som folkvald företräder jag både konsumenter och näringsliv och det är uppenbart att de nya reglerna skapat många frågetecken, och i vissa fall även utropstecken.

Annons
Annons

Konsumenter är redan trötta på att fylla i formulär för att tillåta att deras data processas enligt GDPR. Företag och myndigheter lägger ned enorma resurser på att uppfylla de nya reglerna, det råder förvirring och många kämpar fortfarande för att vara redo i tid. Det handlar inte bara om stora multinationella företag, utan även om föräldraföreningar i skolor som inte vet om de kan använda sina mejllistor, välgörenhetsorganisationer som inte vet om de kan ta emot bidrag och småföretagare som vill göra rätt, men inte vet hur. Det här gynnar ingen utom konsultbolagen som nu gräver guld.

GDPR är otydlig och komplicerad, påföljderna oproportionerliga med böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av omsättningen.

Vårt jobb som lagstiftare är att skapa rättssäkerhet. I den digitala eran måste vi vara ödmjuka och inse att den tekniska utvecklingen alltid kommer röra sig snabbare än politiken. Att hitta en bra balans mellan integritet, innovation och säkerhet på nätet är en av vår tids viktigaste frågor. Jag vill främja och inte bromsa innovation. Regler måste vara tydliga, teknikneutrala och framtidssäkra. Därför uppmanar jag nu regeringen att ha en främjande och inte straffande attityd vid genomförandet av GDPR i Sverige. En mindre restriktiv kontroll är nödvändig i början, liksom en ordentlig utvärdering och möjligen en tidig revidering.

Jag är föredragande i Europaparlamentet för en annan viktig lagstiftning på det digitala området, ”Förordningen om fria flöden av icke-personlig data”, som kompletterar GDPR. GDPR hanterar endast personlig data och nu ska ”all annan data” också hanteras. Vad jag driver är att företag utan risk för påföljder ska kunna flytta icke-personlig data, exempelvis från industriproduktion eller bokföringsdata, mellan medlemsländer eller från en molnleverantör till en annan.

Det är en reglering som syftar till avreglering, som river gränser inom Europa och de facto etablerar data som den femte friheten på vår gemensamma inre marknad. Uppskattningsvis kommer de nya reglerna bidra med motsvarande tillväxtökning som EU:s frihandelsavtal med Kanada och Sydkorea ger tillsammans.

Här ska vi därför inte begå samma misstag som med GDPR, utan skapa en balanserad lagstiftning som alla tjänar på. Dags att gå från ord till handling och skapa ett gemensamt europeiskt dataområde!

Anna Maria Corazza Bildt
Europaparlamentariker (M), första vice ordförande i inre marknadsutskottet och ledamot av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons