Annons

Tori WrånesMitt i en virvelstorm av populärkulturellt trolleri

Tori Wrånes, ”Your next vacation is calling”, 2014–2017, videostillbild.
Tori Wrånes, ”Your next vacation is calling”, 2014–2017, videostillbild. Foto: Eirik Slyngstad

Tori Wrånes hyllar det ohämmade och oförutsägbara när hon agerar troll i sina videoverk. Thomas Olsson kliver in i ett kladdigt universum när han ser den första stora presentationen i Sverige av den uppmärksammade norska konstnären.

Publicerad

Tori Wrånes

Genre
Utställning
Var
Göteborgs konstmuseum

TOM 25 augusti.

Att möta Tori Wrånes konst är omtumlande. Inte bara för virvelstormen av alla intryck och skilda uttryck. Utan lika mycket för hennes okonstlade sätt att mixa kulturyttringar som kan ses som genant banala med konsthistoriska referenser. Men framför allt har Tori Wrånes med en lika sportig som populärkulturell estetik skapat sin egen variant av trollet i sin konst. En gestalt och en attityd till det ohämmade som går igen lika mycket i hennes performanceverk som i hennes skulpturala målningar.

Oavsett vilken konstnärlig teknik Tori Wrånes använder finns det hela tiden en känsla av att vad som helst kan hända. Fast inte på något skrämmande sätt i den meningen att något otäckt hotar utan mer drömskt eller surrealistiskt oförutsägbart. Mycket handlar om en öppenhet inför olika identiteter och könstillhörigheter. För vilken könsidentitet har till exempel egentligen ett troll, och är den över huvud taget relevant?

Tori Wrånes, ”Mom, don’t you miss the real me”, 2015.
Tori Wrånes, ”Mom, don’t you miss the real me”, 2015. Foto: Göteborgs konstmuseum

Den norska konstnärens första större museiutställning i Sverige med ett tiotal verk väcker just sådana tankar och fungerar därför fint som en koncentrerad introduktion till Tori Wrånes (född 1978) konstnärskap. Hennes lustfyllda sätt att blanda sagor, myter, rituella aktioner, performancekonst och trollsång med ett handgripligt och fysiskt måleri har också gjort Toni Wrånes till ett efterfrågat namn i en konstvärld som gärna tar till sig konstnärer som kan skapa något av teaterkonstens speciella närvarokänsla även i konstrummet.

Annons
Tori Wrånes, ”When my bones melted I could no longer see the difference between right and wrong”, 2011.
Tori Wrånes, ”When my bones melted I could no longer see the difference between right and wrong”, 2011. Foto: Göteborgs konstmuseum

Den tredelade videoinstallationen ”Your next vacation is calling” (2014–2017) utgör ett självklart centrum i det långsmala utställningsrummet på Göteborgs konstmuseum. I den bjuds vi in i ett färgrikt och inte så lite kladdigt universum; ett mellanting mellan stökig lagerlokal, boxningsklubb och alternativ teatersalong. Huvudpersonen, ”trollet”, med flätat hår och ansiktet täckt av silikonfärg, är förstås konstnären själv. Hon sjunger ordlöst såväl liggande under det mäss- och konsertliknande event som utspelar sig i installationen.

Förutom att ljudspåret med Tori Wrånes trollsång slår an en ton som genljuder i hela rummet, har flera av de andra verken som visas en direkt koppling till det som pågår i videoverket. Den tvådelade skulpturen och huvudlösa kroppen ”Mom, don’t you miss the real me?”, som ser ut att vara på väg ut genom väggen, är en variant av den gestalt som dyker upp i videoverket. Och den stora saccosäcken ”Beanbag 3”, som likt en oformlig och bemålad boxningssäck hänger strax utanför videoinstallationen, är en av flera säckar som syns i filmen.

Tori Wrånes, ”Beanbag 3”, 2015.
Tori Wrånes, ”Beanbag 3”, 2015. Foto: Göteborgs konstmuseum

Även om ”Your next vacation is calling” bygger på ett performanceverk som Tori Wrånes gjordes för Lilith Performance Studio i Malmö 2014 är det inte någon dokumentation av de föreställningar som gjordes då. Det spelades in utan publik och med avsikten att skapa ett filmverk. Det ser jag också som en viktig anledning till att videoinstallationen nu förmår aktivera utställningen istället för att få mig som betraktare att önska att jag hade varit på plats i Malmö för fem år sedan. Vilket är en av riskerna när performancekonst ska anpassas för att fungera i ett utställningssammanhang och spår av liveframträdanden ska återupplivas.

Just genom att Tori Wrånes lyckas undvika det förminskas inte heller de andra verken i utställningen till rekvisita eller scenografi kring en händelse i rummet. ”Your next vacation is calling” är en energigivande installation som förmår ladda övriga verk med nya berättelser.

Tori Wrånes, ”Your next vacation is calling,” 2014–2017, videostillbild.
Tori Wrånes, ”Your next vacation is calling,” 2014–2017, videostillbild. Foto: Göteborgs konstmuseum
Annons
Annons

Tori Wrånes, ”Mom, don’t you miss the real me”, 2015.

Foto: Göteborgs konstmuseum Bild 1 av 4

Tori Wrånes, ”When my bones melted I could no longer see the difference between right and wrong”, 2011.

Foto: Göteborgs konstmuseum Bild 2 av 4

Tori Wrånes, ”Beanbag 3”, 2015.

Foto: Göteborgs konstmuseum Bild 3 av 4

Tori Wrånes, ”Your next vacation is calling,” 2014–2017, videostillbild.

Foto: Göteborgs konstmuseum Bild 4 av 4
Annons
Annons
Annons