Annons

Moderaterna KU-anmäler Isabella Lövin

Jessica Rosencrantz, klimat- och miljöpolitisk talesperson (M).
Jessica Rosencrantz, klimat- och miljöpolitisk talesperson (M). Foto: Moderaterna

Regeringen lever inte upp till kraven i klimatlagen på flera punkter. Det menar Moderaterna, som nu KU-anmäler klimatminister Isabella Lövin (MP).

– Det är väldigt allvarligt, säger Jessica Rosencrantz, klimat- och miljöpolitisk talesperson (M).

Under strecket
Publicerad

Isabella Lövin (MP).

Foto: Emma-Sofia Olsson

Isabella Lövin (MP).

Foto: Emma-Sofia Olsson

Utsläppsminskningarna går alltför långsamt för att Sverige ska nå klimatmålen som har beslutats av riksdagen. Och den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen och stödpartierna presenterade i vintras håller inte måttet.

Det menar Moderaternas klimatpolitiska talesperson, Jessica Rosencrantz – som KU-anmäler klimatminister Isabella Lövin (MP) för bristerna.

– Handlingsplanen är kort och gott en spretig önskelista från fyra partier. Dessutom saknar den helt uppföljning, och det kräver klimatlagen.

KU-anmälan kommer tre månader efter att Klimatpolitiska rådet riktade tuff kritik mot regeringens klimatarbete. Rådet, som finns till för att utvärdera regeringens samlade klimatpolitik, pekade just bland annat handlingsplanen saknar beräkningar av vilken effekt de föreslagna klimatåtgärderna får.

– Både vi och Klimatpolitiska rådet konstaterar att planen inte lever upp till lagkraven. Och det är väldigt allvarligt, säger Jessica Rosencrantz.

Isabella Lövin (MP).
Isabella Lövin (MP). Foto: Emma-Sofia Olsson
Annons
Annons

Moderaterna är också kritiska mot vad de menar är en ofokuserad klimatpolitik från regeringen och efterlyser tydligare satsningar på att minska utsläppen från industrin och transportsektorn, som tillsammans står för ungefär två tredjedelar av de nationella utsläppen. Bland annat vill M se en storsatsning på att samla in och lagra koldioxid i industrin och snabbare elektrifiering av transportsektorn.

Moderaterna har dock inte gjort några beräkningar av hur stora utsläppsminskningar deras egna klimatförslag skulle ge.

– Man har lite olika möjligheter att göra den typen av beräkningar i opposition och i regering. Vi försöker luta oss på expertmyndigheter, säger Jessica Rosencrantz, och fortsätter:

– Men vi hade utökat Klimatpolitiska rådets uppdrag till att både beräkna effekterna av politiken och ge konkreta förslag på förbättringar och effektiviseringar.

Samtidigt ställer sig inte Moderaterna själva bakom alla rekommendationer från Klimatpolitiska rådet, till exempel inte den om att sätta ett stoppdatum för försäljning av fossila bränslen.

– Det är ett lite bakvänt sätt att resonera, ska man fasa ut något måste man ha något att ersätta det med. Och där tycker vi att det haltar lite, säger hon.

Hon är inte heller beredd att verka för skärpta klimatmål i Sverige, trots att en vetenskaplig studie som publicerades i veckan pekar på att de nuvarande målen bara räcker halvvägs till att nå Paris-avtalets mål.

– Man måste vara väldigt ödmjuk inför att detta är svåra och komplexa frågor. Så sent som 2017 enades sju av åtta riksdagspartier om de nuvarande klimatmålen och ramverket, först och främst gäller det nu att se till att regeringen gör vad som krävs för att nå dem, säger Jessica Rosencrantz.

Klimatminister Isabella Lövin (MP) avböjde på torsdagen att kommentera KU-anmälan, men har tidigare sagt att regeringen gör en annan tolkning av kraven i klimatlagen än vad Klimatpolitiska rådet gör. Jessica Rosencrantz vill nu att KU avgör vem som gör rätt tolkning av lagen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons