Annons

Agneta Lagercrantz:Mognad är att tänka ur olika perspektiv

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Vuxenutveckling är ett forskningsområde som handlar om människans mognadsprocess – att den aldrig upphör och att den kan följa tydligt avgränsade stadier även under vuxenlivet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Medan jag monotont drar målarpenseln över träpanelen på sommarhuset lyssnar jag på ”Allt jag fått lära mig” av Tara Westover. Tara, född 1986, blev hemskolad i sin mormonfamilj i USA och har aldrig hört talas om Förintelsen eller Martin Luther King när hon börjar på college som 17-åring. Hon måste rita om kartan om och om igen. Hon kämpar för att tänka självständigt. Och hon slits mellan att bli accepterad av sin familj och att ta steget ut i en större värld.

Tara Westovers beskrivning av sin pågående förvandling får mig att tänka på den artikelserie om ”vuxenutveckling” som jag själv samtidigt arbetar med för Idagsidan. I sin självbiografi går hon precis igenom det som Robert Kegan i artikeln här intill beskriver som det viktigaste steget i vår tid: det från grupptillhörighetens normer till en allt större självständighet, där man kan utgå från många olika perspektiv och forma en egen inre kompass.

Forskningen om vuxnas utveckling har pågått i några decennier, främst i USA. I våras blev ämnet uppmärksammat i Sverige när professorer, docenter och lektorer i en gemensam DN Debatt-artikel hävdade att behovet av mogna, självständigt tänkande vuxna är större än någonsin i vår komplexa värld – för att det är de som kan hantera komplexitet.

I de kommande avsnitten i Idagsidans serie får du träffa några av dem som undertecknade debattartikeln och som intresserar sig för olika teorier om vuxenutveckling. Själv längtar jag efter att fortsätta måla och lyssna vidare på Tara Westovers uppslitande kamp för självständighet. För även om Robert Kegan menar att världen behöver fler som utvecklas ur sin gruppidentitet vet han hur svårt det kan vara. Personlig frigörelse är ett hot mot dem med fundamentalistiska övertygelser.

Där jag är i boken just nu är det precis det som händer Tara Westover.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons