Annons

Moms på personal kan slå ut vårdcentraler

Kritiker varnar för ökad personalbrist inom vården när uthyrning av vårdpersonal beläggs med moms. Arkivbild.
Kritiker varnar för ökad personalbrist inom vården när uthyrning av vårdpersonal beläggs med moms. Arkivbild. Foto: Isabell Höjman/TT

Vid halvårsskiftet införs moms på uthyrning av vårdpersonal. Enligt organisationen SKL kan en följd bli att flera privata vårdcentraler tvingas lägga ner, framför allt i glesbygd.

Under strecket
Björn Dickson / TT
Publicerad

Grafik: TT

Foto: Tomas Oneborg

Vårdtjänster är som regel undantagna från moms. Hittills har också uthyrning av vårdpersonal som läkare och sjuksköterskor varit momsbefriad eftersom det har funnits ett undantag som gäller just moms på uthyrning av vårdpersonal.

Men den 7 juni 2018 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Innebörden av domen är att uthyrning av vårdpersonal inte ska likställas med att tillhandahålla vårdtjänster. Det ska i stället räknas som uthyrning av personal, som alltid beläggs med moms.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen spelar det ingen roll vad den uthyrda personalen arbetar med, moms ska betalas även om det handlar om arbete inom vården.

För privata företag inom vården blir det 25 procent dyrare att hyra in vårdpersonal, för regionerna stiger kostnaden med omkring 6 procent, enligt SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog.

– Det här påverkar absolut glesbygden mest och det är där som vården redan är mest pressad, säger Annika Wallenskog.

Sjukvårdens totala kostnader för inhyrd personal var enligt SKL 5,4 miljarder kronor under 2018.

Den 19 juni riktade riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att skyndsamt utreda konsekvenserna av den nya momsen på uthyrning av personal inom vården. Bakom uppmaningen står alla partier i riksdagen utom Vänsterpartiet.

Annons
Annons

Grafik: TT

Foto: Tomas Oneborg

Riksdagsmannen Hampus Hagman (KD) i skatteutskottet tog initiativet till det betänkande från utskottet som ligger till grund för beslutet i riksdagen. Hampus Hagman tycker att Sverige borde vänta med att införa moms på vårdtjänster.

– Nu finns risken att personalbristen inom vården förvärras, säger Hampus Hagman.

Grafik: TT
Grafik: TT Foto: Tomas Oneborg

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen bygger på en tolkning av ett EU-direktiv. Men kritiker inom vårdbranschen anser att den svenska tolkningen inte är självklar. Till exempel har Finland valt att inte belägga uthyrning av vårdpersonal med moms.

Kritikerna anser också att privata vårdgivare kommer att missgynnas gentemot de offentliga, eftersom de offentliga kompenseras av staten för momsen.

En del regioner ger ersättning för momsen till privata vårdgivare. Men hur stor ersättningen blir varierar mellan olika regioner.

Eftersom det är glest befolkade delar av landet som har störst andel inhyrd personal inom vården är det också de landsdelarna som påverkas mest när den nya momsen införs.

Annika Wallenskog anser att den nya momsen möjligen kan få ytterligare en konsekvens. Den skulle möjligen kunna sätta press på vårdgivare att minska andelen inhyrd personal så att fler blir fast anställda.

– Vi strävar efter att minska andelen inhyrd personal för att öka kontinuiteten, till exempel så att patienterna får träffa samma läkare från en gång till en annan, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons