Annons

Momssmäll kan stänga vårdcentraler i glesbygden

Investors vårdbolag Aleris riskerar 90 miljoner kronor i ökade kostnader om det införs moms på inhyrd vårdpersonal. Aleris utesluter inte att konsekvensen kan bli att man lägger ner vårdcentraler i glesbygden.

Under strecket
Publicerad

Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund beskriver beskedet om moms på hyrläkare som en kalldusch.

Foto: Anna Rut Fridholm/AlmegaBild 1 av 1

Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund beskriver beskedet om moms på hyrläkare som en kalldusch.

Foto: Anna Rut Fridholm/AlmegaBild 1 av 1
Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund beskriver beskedet om moms på hyrläkare som en kalldusch.
Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund beskriver beskedet om moms på hyrläkare som en kalldusch. Foto: Anna Rut Fridholm/Almega

Det var i förra veckan som Skatterättsnämnden kom med ett förhandsbesked som chockade svenska vårdföretagen – både privata och offentligt ägda. Läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad vårdpersonal som hyrs in via bemanningsföretag blir i ett slag 25 procent dyrare eftersom nämnden anser att verksamheten är momspliktig.

Nämndens besked, som är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen, bygger på att det är vårdcentralen eller sjukhuset som bedriver momsbefriad vård – medan hyrföretaget ägnar sig åt momspliktig personaluthyrning. I praktiken kan man säga att hyrföretaget skattemässigt jämställs med till exempel städföretag.

Av den offentligt drivna vården är det i stort sett bara Stockholms läns landsting som drabbas av den nya tolkningen. Detta eftersom bara Stockholm driver vård i bolagsform i stor omfattning, och därmed inte kan kvitta momsen – något som SvD kunde berätta om på söndagen.

Annons
Annons

För de privata vårdföretagen kan tolkningen däremot slå hårt över hela landet. Alla privata vårdföretag som hyr in läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad vårdpersonal skulle tvingas betala moms på kostnaden.

Det är ju ingen hemlighet att både privat och offentligt drivna vårdcentraler i glesbygden är beroende av inhyrd personal.

Investors vårdbolag Aleris räknar med att den nya tolkningen kan komma att kosta företaget upp emot 90 miljoner kronor per år. Enligt Per Nyman, chef för Aleris specialistsjukvård i Sverige, finns en risk att privata vårdcentraler i glesbygden slås ut om hyrpersonal blir momspliktig.

– Det är ju ingen hemlighet att både privat och offentligt drivna vårdcentraler i glesbygden är beroende av inhyrd personal. Om det blir 25 procent dyrare skulle det få omfattande konsekvenser, säger han.

Om den nya tolkningen står sig påverkas inte bara läkare och sjuksköterskor som hyrs in via bemanningsbolag. Det blir också 25 procent dyrare att anlita läkare och annan personal som jobbar via egna bolag. Många privata vårdgivare är beroende av personal som har eget bolag, det gäller allt från privata sjukhus till specialistkliniker.

– Det är ett ännu större problem för oss än merkostnad för den personal som hyrs in via bemanningsföretagen. En ganska stor del av personal har valt den här formen eftersom det är mer fördelaktigt för dem. En viktig anledning att vi lyckats attrahera personal till Bollnäs sjukhus är att vi kan knyta till oss läkare som har egna bolag, säger Per Nyman, och fortsätter:

Annons
Annons

– Beskedet från Skatterättsnämnden här är ett allvarligt hot. 45 procent av primärvården och 33 procent av specialistvården drivs av privata aktörer skulle det naturligtvis en så stor kostnadsökning skulle naturligts slå direkt mot en stor grupp patienter.

Vårdföretagarna beskriver beskedet från skatterättsnämnden som en ”kalldusch”.

Även Praktikertjänst bekräftar att den nya regeltolkningen skulle leda till en fördyrning. Företaget uppger att kostnaden för hyrläkare 2014 uppgick till 4 procent av lönekostnaderna, vilket enligt årsredovisningen var cirka 3,5 miljarder kronor. Momsen på det skulle bli runt 35 miljoner kronor.

Organisationen Vårdföretagarna beskriver beskedet från skatterättsnämnden som en ”kalldusch”. Organisationens förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund berättar att man just nu försöker skaffa en bild av hur hårt den nya tolkningen av momsreglerna kan slå.

– Om det skulle bli verklighet kommer det helt kart att drabba kompetensförsörjningen i vården, säger hon och tillägger:

– Fortfarande är det svårt att veta exakt hur den här tolkningen kommer att påverka. Ta till exempel de koncerner som har gemensamma bolag för sin bemanning, därför att det är ett effektivt sätt att arbeta. Kommer även det att beläggas med moms?

Inga-Kari Fryklund menar att en konsekvens av Skatterättsnämnden tolkning blir en obalans mellan privata och offentliga vårdgivare, i praktiken en konkurrensfördel för den offentliga sektorn.

– Det blir resultatet om en privata driven vårdcentral tvingas betala moms för inhyrd personal medan den offentligdrivna vårdcentralen slipper.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons