Annons

Motion håller förkylning borta – sant eller falskt?

Att god handhygien verkar vara effektivt för att förebygga förkylningar känner de flesta till. Men vad finns det för vetenskapliga belägg för att regelbunden motion stärker immunförsvaret och minskar risken att bli förkyld?

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén.

Foto: ColourboxBild 1 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 2 av 2

Illustration: Thomas Molén.

Foto: ColourboxBild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén.
Illustration: Thomas Molén. Foto: Colourbox

Påstående

Julledigheterna är över och vi är tillbaka på våra skolor och arbetsplatser, vilket resulterar i att det just nu är högsäsong för förkylningar. För de allra flesta är förkylningar ett odramatiskt tillstånd som relativt snabbt går över – trots det är vi nog många som helst skulle slippa dem. Vissa hävdar att regelbunden motion stärker immunförsvaret och minskar risken att bli förkyld.

Vad finns det egentligen för vetenskapliga belägg för detta påstående?

Djurstudier har visat att motion påverkar immunförsvaret på olika sätt.

Genomgång

Trots att förkylningen som sjukdom är relativt oproblematisk för individen har den stor negativ påverkan på samhället. Förkylningar är så pass vanligt förekommande att de därmed resulterar i stora kostnader på grund av sjukfrånvaro och vård av barn. Det finns därför mycket att tjäna på att försöka minska förekomsten av förkylningar i befolkningen.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Eftersom det inte finns något specifikt botemedel eller vaccin mot förkylningar försöker forskare ta reda på hur förkylningar kan förebyggas. God handhygien verkar vara effektivt i förebyggande syfte, men det finns inga starka belägg för att kosttillskott är effektiva (1). I ett mindre antal vetenskapliga studier har forskare också studerat effekten av regelbunden motion på förekomsten av förkylningar.

I en så kallad meta-analys som sammanfattar resultat från flera oberoende studier inkluderades fyra forskningsstudier med totalt 281 försökspersoner (2). Dessa studier var så kallade randomiserade kontrollerade prövningar, vilket innebär att slumpen avgjorde vilka försökspersoner som motionerade respektive inte motionerade. De försökspersoner som slumpades till att motionera fick ägna sig åt måttligt intensiv träning.

Resultaten visade att regelbunden motion minskade risken för förkylning med 27 procent. De som motionerade hade också kortare sjukdomsperioder – i genomsnitt tre och en halv dag färre sjukdagar jämfört med de andra grupperna. Forskarna bakom meta-analysen sammanfattade sin forskningsrapport med att regelbunden, måttligt intensiv träning kan förbygga förkylning. De var dock tydliga med att poängtera att studierna på ämnet är för små och av för låg kvalitet för att de ska kunna dra några långtgående slutsatser.

Orsaken till att motion verkar minska risken för förkylningen är oklar, men djurstudier har visat att motion påverkar immunförsvaret på olika sätt. En studie som utfördes på möss och som publicerades 2015 föreslog till exempel att motion gav upphov till ett mer specifikt och effektivt immunsvar vid infektion (3).

Slutsats

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Det finns visst vetenskapligt stöd för påståendet.

Få kan vid det här laget ha missat att regelbunden motion är bra för hälsan. Motion påverkar oss på olika sätt och verkar bland annat kunna ge oss ett mer motståndskraftigt immunförsvar. Även om det i nuläget behövs mer forskning för att säkert kunna fastställa att motion håller borta förkylningar finns det alltså visst vetenskapligt stöd för påståendet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons