Annons

MP i möte om brandrisk i nya Slussenterminalen

Med mindre än en vecka kvar till beslut om Nya Slussens bussterminal i Katarinaberget kvarstår ännu frågetecken om brandriskerna. ”Varför utgör inte explosion en identifierad risk?” skriver oberoende konsultföretaget Brandskyddslaget i sitt utlåtande. Samtidigt tvekar Miljöpartiet inför beslutet.

Under strecket
Publicerad

Ombyggnaden av Slussen pågår. I bakgrunden Katarinaberget, där bussterminalen är tänkt att sprängas in.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1

Ombyggnaden av Slussen pågår. I bakgrunden Katarinaberget, där bussterminalen är tänkt att sprängas in.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1
Ombyggnaden av Slussen pågår. I bakgrunden Katarinaberget, där bussterminalen är tänkt att sprängas in.
Ombyggnaden av Slussen pågår. I bakgrunden Katarinaberget, där bussterminalen är tänkt att sprängas in. Foto: Pontus Lundahl/TT

Torsdagen den 2 februari ska stadsbyggnadsnämnden ta beslut om bussterminalen som ska sprängas in i Katarinaberget i projektet Nya Slussen.

Men ännu finns det frågetecken som omgärdar säkerheten.

Brandsäkerhetsexperten Hans Wermelin höjde för två veckor sedan ett varningens finger i SvD och exemplifierade med en bussbrand i Filipstad före jul där det bara tog sex minuter innan fyra bussar övertändes. De var uppställda utomhus och ingen kom till skada.

I Nya Slussen kan cirka 2 000 personer samtidigt komma att vistas i terminalen som ska sprängas in i berget.

Brandingenjör Torkel Danielsson har undertecknat det utlåtande som konsultföretaget Brandskyddslaget lämnat till Stockholms stad. I bedömningen skriver man att riskanalyserna som gjorts är ”tillräckligt omfattande att utgöra beslutsunderlag för detaljplan”.

Annons
Annons

Speciellt utrymning vid brand måste utredas bättre. Jag vet inte var det här landar.

Ändå har Brandskyddslaget formulerat ett 20-tal frågor i underlaget. Bland annat undrar man varför inte explosion är en identifierad risk, varför man räknat med en istället för två bränder per 100 bussar och varför inte sannolikheten för ett haveri är utförligt förklarad?

Brandingenjör Torkel Danielsson vill dock inte uttala sig för SvD:

– Allt ska gå genom Nya Slussens informationsavdelning, säger han.

Konsultföretaget WSP har varit knutet till Stockholms stads stadsbyggnadskontor sedan arbetet med att ta fram en ny detaljplan för bussterminalen inleddes. I uppdraget ingår att ta fram bygghandlingar, vara tekniskt stöd under byggtiden samt att utföra relationshandlingar. Ett annat konsultföretag, Briab, har även inkommit med en riskanalys.

– Men Briab ändrade sin bedömning inom ett dygn efter att WSP kommenterat deras första utlåtandet. Ändrar man sig snabbt kan man inte anses som oberoende, säger Lars Harms-Ringdahl, professor i riskhantering som tidigare i SvD lyft fram riskerna med bränder i garaget.

Malin Karlsson, vice gruppledare och trafikansvarig för Miljöpartiet i Landstinget, säger till SvD att hon känner en oro för riskerna i Katarinaberget och att hon inte fått något gensvar i sina funderingar från trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

Hennes partikollega i kommunens stadsbyggnadsnämnd, Cecilia Obermüller, påpekar att de olika utlåtandena om riskerna lämnar en del frågor.

– Det är ett konstigt upplägg. Vi ska träffas i partiet under helgen och ta upp frågan mer ingående. Speciellt utrymning vid brand måste utredas bättre. Jag vet inte var det här landar, säger hon.

Vänsterpartiets representant i stadsbyggnadsnämnden, Sebastian Wiklund, vill inte uttala sig utan hänvisar till majoritetens huvudman, ordförande Roger Mogert (S).

SvD har sökt Roger Mogert.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons