Annons

MP-kritik: ”Varför hävde SL avtalet?”

SL lät konsulter utreda avtalet med teknikföretaget Ansaldo – men avbröt uppdraget innan konsulterna var klara och hävde sedan miljardkontraktet med Ansaldo.

– Anmärkningsvärt att det inte finns något skriftligt underlag för beslutet, säger Tomas Eriksson, gruppledare för Miljöpartiet i landstinget.

Under strecket
Publicerad

Tomas Eriksson, MP, ifrågasätter SL:s agerande i hävandet av avtalet med teknikföretaget Ansaldo.

Foto: Yvonne ÅsellBild 1 av 2

Tunnelbanan i Stockholm.

Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 2 av 2

Tomas Eriksson, MP, ifrågasätter SL:s agerande i hävandet av avtalet med teknikföretaget Ansaldo.

Foto: Yvonne ÅsellBild 1 av 1
Tomas Eriksson, MP, ifrågasätter SL:s agerande i hävandet av avtalet med teknikföretaget Ansaldo.
Tomas Eriksson, MP, ifrågasätter SL:s agerande i hävandet av avtalet med teknikföretaget Ansaldo. Foto: Yvonne Åsell

SvD har flera gånger skrivit om den misslyckade uppgraderingen av tunnelbanans röda linjes signalsystem. Tvisten mellan SL och det globala teknikföretaget Ansaldo STS ligger sedan en knapp månad tillbaka i Stockholms Handelskammares skiljedomstol.

I början av november 2017 hävde SL miljardavtalet, vars upphandling Ansaldo STS vann 2010. Det skulle ha varit levererat och klart 2014. Men diverse förseningar har kantat projektet och båda parter lagt skulden på varandra.

Nu står det klart att SL sommaren 2017 gav MTR i uppdrag att som konsulter utföra en teknisk statusgranskning.

Man har använt fruktansvärt mycket skattepengar och inte åstadkommit något.

Enligt uppdragsbeskrivningen, som SvD tagit del av, ska sju personer från operatören MTR i Hongkong under augusti och september 2017 ha granskat projektet i detalj. MTR har sedan 2009 helhetsansvaret för planering, drift och underhåll av tunnelbanan på uppdrag av SL.

Annons
Annons

Totalt 64 arbetsdagar ska ha gått åt i fyra skeden, till en kostnad av 690 000 kronor, exklusive flygresor och hotellvistelser. Schablonkostnaden för en flygresa Hongkong-Stockholm T/R är enligt uppdraget beräknad till 12 000 kronor.

Uppgifterna har fått Tomas Eriksson, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting, att reagera.

– Det går inte att finna någon dokumentation efter konsultutredningen. Det är anmärkningsvärt att man beställer en rapport och inte kräver ett skriftligt underlag. Då hade alla kunna se vilken grund landstinget stod på kring möjligheten för Ansaldo att leverera. Istället riskerar det att skapas spekulationer, säger Tomas Eriksson.

Enligt Sara Catoni, avdelningschef på trafikförvaltningen i Stockholms stad, valde SL att avbryta MTR:s uppdrag innan de lämnat en slutrapport.

– Undersökningen kunde inte ge oss svar på om Ansaldo kunde leverera vad som var överenskommet i vårt specifika avtal. Undersökningen från MTR var tyvärr mer av allmän karaktär. Ansaldos leverans var dessutom försenad över tre år, säger hon till SvD.

Tomas Eriksson ämnar väcka frågan i fullmäktige i landstinget i nästa vecka.

– Varför avbröts inte samarbetet med Ansaldo tidigare då man såg problem redan 2014? Man har använt fruktansvärt mycket skattepengar och inte åstadkommit något resultat alls. Jag är kritisk till hur frågan hanterats under hela processen från 2007. Detta blir ytterligare ett exempel på en misslyckad upphandling för landstinget och att resenärerna går miste om förbättringar i ökad kapacitet, säger Tomas Eriksson.

Annons
Annons

Tunnelbanan i Stockholm.

Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1
Tunnelbanan i Stockholm.
Tunnelbanan i Stockholm. Foto: Hasse Holmberg/TT

Eric Morand, vd för Ansaldos projekt i Stockholm, berättar att företaget välkomnade den tekniska utvärderingen av MTR:

– Vi öppnade våra dörrar både i Stockholm och till vårt kompetenscentrum i Paris. MTR är ett välrenommerat företag över hela världen och vi såg fram mot en teknisk faktagranskning från en tredje part som en möjlighet att få tillbaka projektet på spåret. Men vi fick aldrig ta del av någon rapport. Det var överraskande och märkligt, säger han.

Miljöpartiet har tidigare riktat kritik mot hävningen av avtalet med Ansaldo då det i förlängningen omöjliggör framtida planer på att introducera förarlösa tåg i Stockholms tunnelbanan.

– Vi hoppas nu på ett snabbt omtag i hela processen så att vi så snabbt som möjligt kan komma vidare med en ny upphandling för automatiserad drift i hela systemet, säger Tomas Eriksson.

MTR:s nordiske vd Håkan Nilsson säger till SvD att det är uppdragsgivarens, i det här fallet trafikförvaltningen, uppgift att samla in de expertråd man fått i uppdraget och sammanställa resultatet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons