Annons

”MP levererar inga förslag mot skolstöket”

Roger Haddad.
Roger Haddad. Foto: Henrik Montgomery/TT

Vi kan inte längre stå bakom barn- och elevombudet som återkommande underminerar lärarnas roll i skolan, skriver Roger Haddad (L) i en slutreplik till Annika Hirvonen Falk (MP).

Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK | BARN- OCH ELEVOMBUDET

Liberalerna och Miljöpartiet står långt ifrån varandra i väsentliga skolpolitiska frågor, det är knappast någon nyhet. Vi har alltid haft en tuff debatt mot både Socialdemokraterna men också Miljöpartiet i frågor kring ordning och reda i skolan samt disciplinära åtgärder. Jag är därför inte förvånad över att regeringspartiet Miljöpartiet ensidigt tar ställning för en funktion vid Skolinspektionen som återkommande kritiserats och där allt fler i den offentliga debatten – inte minst bland lärarkåren – undrar vad denna myndighet håller på med.

Enkäterna och rapporterna duggar tätt så här inför skolstart kring hur allt mer pressade lärarna blir. Det handlar om allt från synpunkter på hur de borde bedriva sin undervisning till vilket betyg eleverna borde få. Vi har föräldrar som inte nöjer sig med att diskutera med läraren utan hot och våld förekommer i allt större utsträckning. Anmälningarna till Arbetsmiljöverket har i princip fördubblats. Även anmälningar av lärarna ökar. Föräldrar agerar allt mer ifrågasättande och vill pressa skolans rektor eller lärare att agera på ett visst sätt. Det är anmärkningsvärt att Miljöpartiet tar så lätt på detta samt inte säger något konkret om hur vi ska komma åt problemen med oordning och stök i skolan.

Annons
Annons

Något som förstärker denna utveckling och denna kultur är barn- och elevombudets bedömning av ärenden, som kritiserar lärare som visat ut eller fysiskt ingripit för att upprätthålla ordningen utifrån de disciplinära åtgärder som skollagen ger. Den här kränkthets- och anmälningskulturen och hotet att anmäla en lärare riskerar att lamslå lärarkåren. Liberalerna accepterar inte detta. Vår bedömning och krav är att barn -och elevombudet bör avvecklas. Det beslutet bör regeringen fatta omedelbart. Parallellt har vi krävt att skollagen ska ses över och ändras på ett antal väsentliga punkter.

Vad gäller polisanmälningar vill jag upplysa Hirvonen Falk om att olika myndigheter prövar olika delar. Elever och deras föräldrar kan anmäla en skola till Skolinspektionen, oberoende av funktionen barn- och elevombudet. Det är också vanligt att de lärare som kritiseras även blir polisanmälda. I flera av de uppmärksammande fallen har dessa dock lagts ner då utredningarna inte kunnat påvisa att lärarna begått brott. Till detta kommer också att Lärarnas ansvarsnämnd redan i dag prövar lämpligheten hos läraren samt om en varning ska utdelas eller om man ska återkalla lärarlegitimationen.

Slutligen, det förebyggande arbetet som i dag enligt skollagen vilar på huvudmannen kan inte nog betonas. Skolinspektionen ska fortsätta sin granskning och uppföljning av skolornas arbete mot mobbning. För det behövs ingen parallellorganisation i barn- och elevombudet. För Liberalernas vidkommande behöver vi ingen mer information av barn- och elevombudet. Vi har fått det dels i insynsrådet vid Skolinspektionen, i deras uttalanden i medierna samt genom de ärenden de driver i domstol. Vår slutsats är att vi inte längre kan stå bakom den här funktionen som återkommande underminerar lärarnas roll i skolan. Det är ett politiskt ställningstagande som vi kommer driva hårt mot den sittande regeringen.

Roger Haddad (L)
vice ordförande i utbildningsutskottet , Liberalernas skolpolitiska talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons